Přihlásit

Obhájené práce 2022

Bakalářské projekty
Bakalářské práce
Magisterské projekty
Diplomové práce
Disertační práce

Bakalářské projekty obhájené v roce 2022

BROŽ, Alexandr. Aplikace pro usnadnění záznamu přednášek v učebně. Liberec, 2022. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Marián Lamr.

ČAMBOR, Miroslav. Využití komprese pro efektivní uchování archivů měření charakteristik elektrické energie. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

DUFEK, Lukáš. Webová aplikace výběru vozidla koncovým zákazníkem. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kamenický.

HIMMEL, Jan. Implementace metod pro rekonstrukci tomografických měření. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Pavel Mokrý.

HUMPL, Vojtěch. Schéma chytré budovy a vizualizace dat. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

JANSA, David. Statistická analýza posloupností měření spotřeby energie. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

SMAHEL, Aleš. 3D tisk robotem. Liberec, 2022. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Tomáš Martinec.

STARKOV, Mikhail. Multiplatformní editor konfiguračních souborů elektroměru v .NET. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

VAŇÁTKO, Lukáš. Impedanční spektroskopie Li-Ion článků. Liberec, 2022. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Miroslav Novák.

VOLEMAN, Vojtěch. Informační portál o odpadech ve zdravotnictví. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jana Vitvarová.

WOIDIG, Šimon. Vývoj aplikací s využití DevOps. Liberec, 2022. Ročníkový projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Roman Špánek.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2022

ACKERMANN, Aleš. Praktické úlohy pro testy EMC. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

ACULENCO, Daria. Využití interaktivních robotů pro správný nácvik ergonomických postupů v automobilovém průmyslu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

BAŇKOWSKI, Michal. Multiplatformní aplikace v prostředí .NET. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

BROŽ, Josef. Experimentální zařízení pro řízení pohonů. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Josef Černohorský.

ČERNÝ, Miloslav. Vstupně/výstupní moduly pro řídící systém chytré budovy. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

DOMINKO, Daniel. Návrh zástavby pro kalibrační systém vozu ŠKODA Enyaq iV v měřítku 1:10. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

FEJGL, Miloš. Analýza inerciální měřicí jednotky IMU360D-F99-B20 s ohledem na využití v průmyslové automatizaci. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jiří Jelínek.

FLÉGLOVÁ, Markéta. Měření fyzikálních veličin v rámci stimulace srdce při první pomoci. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jiří Kubín.

HARTAN, Vojtěch. Grafika zobrazovacího panelu elektrického motocyklu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Krčmář.

HERGESEL, Jan. Tvorba experimentu pro určení citlivostní funkce vjemu flikru. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Leoš Oldřich Kukačka.

HOŠEK, Martin. Optimalizace dopravního systému organizace. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

HRNČÍŘ, Jan. Univerzální laboratorní PLC úloha se zaměřením na Safety technologii. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

KALOSHA, Aliaksei. Vývoj mobilní aplikace k monitoringu elektrické motorky. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

KASAL, Luboš. Využití senzitivních robotů v průmyslu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

KOHLÍK, Martin. Aplikace pro podporu výpočtu příkonu efektivní dávky radionuklidů. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jana Vitvarová.

KOŇÁK, Martin. Externí faktory ovlivňující bezpečnost kvality v podniku. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

KOPECKÝ, Matěj. Hodnocení parametrů výroby automatizované linky. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan  Kamenický.

KRČMÁŘ, David. Návrh a realizace řízení tříosého polohovacího systému. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

KUBÁT, Jakub. Návrh a tvorba řídicího systému laboratorního odstředivého zvlákňovacího stroje. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

KUTRA, David. Komunikace s průmyslovým robotem KUKA. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

LINHART, Tomáš. Propojení simulačního modelu dynamické soustavy s PLC. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Školník.

MARINIČ, Vojtěch. Spolupráce obnovitelných zdrojů elektrické energie v rámci plovoucího energetického ostrova. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jiří Kubín.

MELENA, Michael. Systém pro evidenci zdravotnických prostředků. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jana Vitvarová.

MÜLLER, Pavel. Ovládání Universal Robotu z nadřízeného programu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Josef Černohorský.

MYSLÍK, Petr. Komplexace anilidů s atomy bromu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Márton.

NETÍK, Vojtěch. Obrazová analýza jiskření komutátoru tramvajového motoru. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miroslav Novák.

NOVÁK, Jakub. Návrh jednoúčelového stroje pro navíjení popruhů. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

PARDUBSKÝ, Vít. Elektricky řízená automobilová sedačka. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

PETRYŠAK, Nazarij. Univerzální laboratorní PLC úloha se zaměřením na řízení pohybu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

PLUHAŘ, Jan. Multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

PLUCHA, Jan. Autonomní systém pro monitoring životního prostředí. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Kamil Nešetřil.

PRÝMEK, Matěj. Porovnání napěťových stabilizátorů z hlediska EMC. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

ŘEHOŘEK, Daniel. Intuitivní ovládání osvětlení v domě. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

SKUTHAN, Petr. Modelová laboratorní úloha se skladovací stanicí. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

STŮJ, Radek. Rizikové faktory v organizacích s ohledem na produkci, údržbu a sklady. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

SVĚTLÁK, Martin. Návrh a realizace řídicího algoritmu pro kreslicí lustr Pendulum. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

ŠMÍD, Kristian. Návrh řízení odpružení modelu automobilu/motocyklu. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

ŠOLC, Ondřej. Sběr dat z meteorologických stanic. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

ŠUMOVSKÝ, Oskar. Optimalizace stavu nabití autobaterií ve výrobním procesu Škoda Auto. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

VAŠČUK, Pavel. Návrh přístroje pro přímé stanovení rosného bodu. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jiří Jelínek.

VEVERKA, Jan. Sběr a zpracování dat v prostředí internetu věcí. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

VODVÁŘKA, Jakub. Řídicí systém závlahového zařízení. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

VRÁNA, Oto. Řízení modelu inverzního kyvadla pomocí PLC Siemens. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

VYKOUK, Aleš. Plugin pro tvorbu sekvenčních diagramů v programu EXAM. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Roman Špánek.

ZUZÁNEK, Vladimír. Modelová laboratorní úloha s programovací stanicí. Liberec, 2022. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2022

ČEJKA, Jiří. Řízení bezkartáčového motoru založené na komponentách STM. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Josef Černohorský.

FELTL, Josef. Inovace laboratorních úloh a výukových materiálů pro předmět EPS. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Martin Diblík.

KADLEC, Martin. Spínaný zdroj typu flyback z 230 V. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Lubomír Slavík.

PEČA, Jan. Grafický návrh displejové jednotky pro řízení posypu. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Petr Bílek.

TRAVKOV, Konstantin. Řízení průmyslových pohonů ve víceosé aplikaci. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Pavel Jandura.

VOŠOUST, Petr. Elektronická řídicí jednotka samořízeného modelu vozu. Liberec, 2022. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Koprnický.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2022

BŘEZINA, Jan. Robotický exoskelet pro horní končetiny. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

BUCHTA, Tomáš. Elektromyografické ovládání robotické ruky. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

DOLENSKÝ, Zoltán. Komunikační síť experimentálního elektrického vozidla. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

DUFEK, Dominik. Návrh dynamometru pro testování motorů klimatizačních jednotek. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

FELTL, Josef. Řízení a stabilizace pracovní teploty SHG krystalu a budící diody DPSS laseru. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

GLOS, Pavel. Návrh portálu pro podporu rozhodovacích činností energetického managementu. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Kraus.

HEJDUK, Dominik. Návrh a realizace laboratorní výrobní linky s předávací stanicí. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

HLINĚNÝ, Lukáš. Generátor vysokonapěťového pulzu. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

CHERTKOVA, Iana. Design of DC Fast Charging Station for Light Electric Vehicles. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

CHMELAŘOVÁ, Michaela. Vliv sluchových vjemů na kritickou frekvenci flikru. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Oldřich Kukačka.

JANEČEK, Jiří. Využití procesu HTA pro hodnocení místní dostupnosti zdravotnických technologií v návaznosti na výskyt zhoubných novotvarů v populaci. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Julie Mokrá.

KUBÍČEK, Tomáš. Řízení akčních členů elektromobilu pomocí sběrnice CAN. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Daniel Kajzr.

LIČKA, Antonín. Využití 3D skenovacích technik pro 3D tisk protézy ruky. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Koprnický.

MAMULA, Petr. Stabilizace a navádění balancujícího robota. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

MATOCHA, Daniel. Návrh a realizace laboratorní výrobní linky s třídicí stanicí. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

NEJEDLÝ, Tomáš. Řízení modelu dvoučlánkového inverzního kyvadla. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

NISHANOV, Zhasurbek. Monitoring Software for Wireless Sensor Network in Patients Medical Condition Observation. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

PECHÁČEK, Jakub. Mechatronická kostka. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lukáš Hubka.

SATRAPA, Filip. Návrh a realizace laboratorní výrobní linky s balicí stanicí. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

SOKOLA, Jakub. Řízení dopravníkových systémů pomocí rozhodovacích tabulek. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

STARÝ, Tomáš. Přípravek pro ověření vlastností digitálních osciloskopů. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Lubomír Slavík.

ŠPAČEK, Luděk. Bezdrátový snímač environmentálních veličin. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

TRAVKOV, Konstantin. Řízení průmyslových pohonů ve víceosé aplikaci. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Jandura.

TREPERA, Lukáš. Návrh a realizace komplexní laboratorní výrobní linky. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

VÁŠA, Jaroslav. Mobilní robotická platforma pro dezinfekci zdravotnických prostor. Liberec, 2022. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Černohorský.

 

Disertační práce obhájené v roce 2022

EICHLER, Jakub. Preisachův model a jeho použití při modelování hystereze v elektrotechnice. Liberec 2021. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel: Miroslav Novák.

ABOUELAZAYEM, Shereen. Control of Continuous Casting Process Based on Two-Dimensional Flow Field Measurements. Liberec 2022. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel: Jaroslav Hlava.

VÍT, Martin. Široce přeladitelná objemová cívka určená k zobrazování malých hlodavců pomocí magnetické rezonance. Liberec 2022. Disertační práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Školitel: Daniel Jirák.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav