Přihlásit

Obhájené práce 2023

Bakalářské projekty
Bakalářské práce
Magisterské projekty
Diplomové práce
Disertační práce

Bakalářské projekty

BĚLINA, Jaroslav. Psaní scriptů pro .NET CLR. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

BOHÁČ, Petr. Ovládání silových spotřebičů v čase pomocí webového rozhraní. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Marián Lamr.

ELCHANINOV, Fedor. Webová aplikace pro vizualizaci jízd na motocyklu. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Přemysl Svoboda.

HÁK, Robert. Implementace funkcí datové vrstvy pro alternativní zdroj dat. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

HORVÁTH, Marcel. Webová aplikace pro analýzu dat o kriminalitě. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Marián Lamr.

JIREŠ, Dominik. Benchmarking diagnostiky zařízení. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

KAISER, Petr. Využití knihovny OpenCV pro hledání objektů v obraze. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Tomáš Martinec.

KÁRNÍK, David. Integrace ESP32 do systému pro chytrou domácnost. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

KLIMO, Jakub. Systém natáčení antény telemetrie pro drony. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Tomáš Martinec.

KOTEN, Tomáš. Kvalita rozpracované produkce. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

PACLT, Matěj. Aplikace pro autentifikaci uživatelů v učebně. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Marián Lamr.

PETŘÍČEK, Adam. Mikroslužba a klientské balíčky pro generování PDF souborů. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jana Vitvarová.

SCHӦNHERR, Petr. Zpracování a vizualizace dat v systémech energetického managementu. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

STRNÁDKOVÁ, Lucie. Bezpečnost kvality za rizik v organizaci. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

SUCHARDA, Adam. Bezpečnost práce a dat. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

ŠILHÁN, Jakub. Distribuovaná aplikace pro analýzu velkych objemů dat. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

ŠOUREK, Filip. Desktopová aplikace pro záznam přednášek. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Přemysl Svoboda.

ŠTĚPÁNEK, Jakub. Efektivní údržba v organizaci. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Věra Pelantová.

VÁCHA, Pavel. Model lokální spotřeby na základě historických dat a parametrů prostředí. Liberec, 2023. Semestrální projekt. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí projektu Jan Kraus.

 

Bakalářské práce obhájené v roce 2023

ADAMOVSKÝ, Jakub. Dálkové ovládání robota typu hexapod. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

BROŽ, Alexandr. Využití metod optimalizace vybavení pro organizační praxi. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Věra Pelantová.

BULÍŘ, Tomáš. Analýza a simulace chyb u akčních členů pro systémy bezpečného opuštění vozu. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Zoltán Dolenský.

BURSÍK, Pavel. Zařízení pro statistické vyhodnocení použití dezinfekce rukou. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

ČAMBOR, Miroslav. Bezeztrátová komprese pro vysokorychlostní časové řady dat pro monitorování a analýzu elektrické energie. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

DVOŘÁK, Štěpán. Návrh a realizace řídicího systému pro pohon jehelní tyče. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

FEJFAR, Jakub. Univerzální laboratorní PLC úloha se zaměřením na vizualizaci průmyslových procesů. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

HANZLÍK, Vítek. Návrh trakční baterie pro hybridní pohon vozu Formula Student. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

HAVEL, Jaroslav. Programovatelný napájecí zdroj při řízení modelové železnice. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Milan Kolář.

HOLMAN, Zdeněk. Simulace napěťového zesílení ve feroelektrických supermřížkách. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Márton.

HRONEŠ, Filip. Modelování citlivosti LED předřadníků s ohledem na viditelný flikr. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Leoš Kukačka.

HRUŠKA, Bohumil. Webové rozhraní na PLC Siemens S7-1200 pro dobíjecí stanici. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

HUMPL, Vojtěch. Schéma chytré budovy a dynamická vizualizace dat. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

JANSA, David. Analýza dat pro správu chytrých budov. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

KAISER, Petr. Generátor technické dokumentace pro systémy SAP. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jana Vitvarová.

KLÁN, David. Inovace rozvodu vzduchu pro technologický uzel čištění výrobků. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

KOČNAR, Samuel. Limity silově momentového řízení v robotice. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Josef Černohorský.

KOŠČÍK, Michal. Návrh energeticky soběstačného objektu. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

KROULÍK, Lukáš. Návrh a realizace prezentační tréninkové jednotky. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

KUNERT, Jan. Návrh a řešení ostrovního systému pro RD v podmínkách ČR. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jiří Kubín.

MAJDA, Ivar. Návrh pracoviště pro Laboratoř fotovoltaických systémů. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Jandura.

NOS, Přemysl. Upgrade vlastní konstrukce a ovládání dalekohledu na Dobsonově montáži. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

PAVLOVEC, Dan. Návrh elektrického zařízení pro testovací linku spínačů. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Martin Diblík.

POSPÍŠIL, Samuel. Řízení laboratorní úlohy plováku na vzdušném proudu. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Školník.

PRÁDLER, Filip. Aplikace pro hledání skrytých závislostí v datech o kriminalitě. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Marián Lamr.

SCHICHOR, Jakub. Konstrukce klimatronu pro pěstování vysokohorských druhů rostlin. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

SKRAMUSKÝ, Filip. Výuková pomůcka pro klasické a systémové elektroinstalace. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

SLÁNSKÝ, Ondřej. Výukový model pro inteligentní řízení budov. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

SMAHEL, Aleš. Využití průmyslového robota pro 3D aditivní tisk. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Tomáš Martinec.

SOUKUP, Ondřej. PLC Tecomat a sběrnice EnOcean. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miloš Hernych.

ŠOLTÉS, David. Backend implementace Open Charge Point Protokolu verze 1.5. Liberec, 2023. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Krčmář.

 

Magisterské projekty obhájené v roce 2023

 

Diplomové práce obhájené v roce 2023

ABDUL MOGHNI, Abdul Rahman. Development of a moving hand model. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

AL-DAILAMI, Zaid Abdulqudos Abbas. The Self-balancing E-bike - Construction and Control. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

ČEJKA, Jiří. Přípravek pro demonstraci různých modulací signálu. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lubomír Slavík.

HEJHAL, Jan. Rozšíření možností záznamníku dat pro měření provozních podmínek v tramvajích. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Petr Bílek.

JAVORSKÝ, Petr. Webové rozhraní inteligentního domu pro PLC Siemens S7-1200. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Lukáš Hubka.

KOSINA, Vít. Návrh tranzistoru řízeného polem využívajícího statickou zápornou kapacitu feroelektrického nanodoménového zárodku. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Pavel Mokrý.

KUŽEL, Josef. Stanovení LIDT v ns režimu pro materiály antireflexních vrstev v závislosti na depozičních parametrech. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Václavík.

PALIČ, Michal. Optické vlastnosti polovodičových oxidů s vysokou šířkou zakázaného pásu. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Václavík.

POORNA CHANDRAN, Monish Raghav. Temperature chamber with Peltier cell. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Miroslav Novák.

ŠRAMHAUSEROVÁ, Věra. Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Koprnický.

VONDRÁČEK, Martin. Tvorba reportů pro systém energetického managementu chytrých budov a sítí. Liberec, 2023. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí práce Jan Kraus.

 

Disertační práce obhájené v roce 2023

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav