Přihlásit

Studentské práce obhájené v roce 2007

Bakalářské práce obhájené v roce 2007

GÄNSEL, Petr. Vizualizace měření teploty pomocí PC. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

CHVÁTLINA, Pavel. Optimalizace řízení transformátoru se ss. vazbou. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Leoš Beran.

NESVADBA, Lukáš. Aplikace pro plánování a zajištění zdrojů při realizaci staveb. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Zuzana Capeková.

BURDA, Lukáš. Interaktivní 3D-model budovy CIP. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

HENDRYCH, Petr. E-learningová podpora výuky technické angličtiny na FMMIS. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

MORAVEC, Miroslav. Alternativní metody výuky. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

TOMČÍK, David. E-learningová podpora výuky technické angličtiny v systému CLIX. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

VANĚK, Roman. Systémová podpora pro standardní vůz v kontextu IS Škoda MB a.s. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Klára Císařová.

SEMÍNKO, Michal. Realizace a měření H-můstku jako zdroje signálu pro piezomotorky. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Černík.

FROLÍK, Michal. Řídicí a vizualizační aplikace elektrického servopohonu Siemens Micromaster MM440. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

JANDURA, Pavel. Návrh a realizace virtuální laboratorní úlohy „Míchací zařízení pro přípravu potravinářské směsi“. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

NOVOTNÝ, Michal. Řídicí a vizualizační aplikace elektrického servopohonu Siemens Masterdrives Vector Control. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Diblík.

HLAVATÝ, Lukáš. Měření V-A charakteristik diod pomocí digitálního osciloskopu. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Ivan Doležal.

BUZEK, Jaroslav. Dorozumívací systém pro dům s pečovatelskou službou. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

HLAVA, Tomáš. Implementace algoritmů hry dáma pro roboty ABB. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

MUSIL, David. Aplikace mikroprocesoru řady 8051 pro automatické krmítko. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

TRASPE, Lukáš. Rozšíření vývojového systému pro mikropočítače řady 8051. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Grosman.

BĚLOHRADSKÝ, Jan. Spolehlivost komunikace s PLC po internetu. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

FRIESER, Bedřich. Rekonstrukce balení na výrobní lince „Miňonky“. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

LUKÁŠEK, Ondřej. Využití malé větrné elektrárny pro vytápění malých objektů (Návrh konstrukce malé větrné elektrárny). Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloš Hernych.

KUBINA, Adam. Řídicí program signálového procesoru. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Bedřich Janeček.

NOVÁK, Michal. Elektronická ochrana proti neoprávněnému vstupu do objektu. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Josef Janeček.

ERLEBACH, Tomáš. Studijní materiály pro předmět „Elektrotechnika“ v systému CLIX. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Eva Konečná.

HLAVATÝ, Jakub. Řízený stejnosměrný zdroj. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloslav Košek.

KŘIVKA, Jan. Trojrozměrná vizualizace materiálových textilních struktur pomocí virtuální reality. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miloslav Košek.

JOCH, Kamil. Mobilní analyzátor měření. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Kraus.

APOŠTOL, Ondřej. Řízení malého stejnosměrného motoru. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

MAZURA, Jan. Připojení karty SD/MMC k jednočipovému mikroprocesoru. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Tomáš Martinec.

MIZERA, Zdeněk. Porovnání unipolární a bipolární metody omezování zapínacího proudu. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Miroslav Novák.

KAŠPÁREK, Michal. 3D aplikace pracující v prostředí internetu v jazyce Java. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

KOŤÁTKO, Michal. Zobrazování geografických dat pomocí J2ME. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

MARTÍNEK, Luboš. 3D aplikace v J2ME s využitím JSR-184. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

ŠEDIVÝ, Jan. Grafická aplikace pro internet v jazyce Java. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

VIK, Petr. Programování databázových aplikací v J2ME pro PDA. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Roman Špánek.

LOUFEK, Jan. Systém správy sítě s využitím SNMP. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Pavel Tyl.

JENČEK, Jaroslav. Obvod žhavení vláken pro experimentální zářivkový předřadník. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Jan Václavík.

BULÍŘ, Roman. Záznam jízdy. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

ČIČKÁN, Martin. Off-line přehrávání jízdy. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

JASSO, Miroslav. Určování polohy objektu pomocí webkamer. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

LUJC, Martin. Informační systém pro seniory. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

VÍT, Lukáš. Ovládání objektu pomocí Bluetooth. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Martin Vlasák.

HERDA, Zdeněk. Realizace hardwarového a softwarového vybavení šestinohého mobilního robota. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Václav Záda.

CHMEL, Tomáš. Numerické řešení inverzní úlohy robotiky. Liberec, 2007. Bakalářská práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí bakalářské práce Václav Záda.

 

Diplomové práce obhájené v roce 2007

MUŠÁK, Libor. Automatizované měření izolačního odporu izolací v elektrických strojích. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Leoš Beran.

HÁJEK, Jaroslav. Vývoj zařízení pro analýzu a údržbu akumulátorů. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jaroslav Buchta.

LIPOVSKÁ, Lenka. Návrh řešení docházkového systému a jeho napojení na informační systém ODEVA spol. s r. o. LIPANY. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

MAČUTEKOVÁ, Barbora. Návrh řešení části IS pro malou oděvní firmu. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

MORÁVEK, Petr. Současné trendy použití databázových systémů pro potřeby „malých“ firem. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

ŘEHÁČEK, Michal. Implementace nových technologií pro portálové řešení správy podniku. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Klára Císařová.

DVOŘÁK, Martin. Návrh a realizace polohového servopohonu s asynchronním elektromotorem pro dynamicky nenáročné aplikace. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Diblík.

STEJSKAL, Jiří. Měřicí člen s CAN protokolem. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Josef Grosman.

ZEMAN, Tomáš. Analyzátor CAN sběrnice. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Herajn.

ŘEZNÍČEK, Josef. Ultrazvukové měření polohy. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miloš Hernych.

NOVÁK, Petr. Aktivní vibroizolační systém sedačky řidiče. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Bedřich Janeček.

BEDNÁŘ, Václav. Simulace regulačních zapojení asynchronního motoru. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Eva Konečná.

LEŠKOVÁ, Katarína. Určení parametrů asynchronního motoru z laboratorních měření. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Eva Konečná.

MATEJOVÁ, Helena. Zpětné vlivy po připojení stejnosměrného a asynchronního motoru na napájecí síť. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Eva Konečná.

NOVÁK, František. Střídavý pohon s regulací na konstantní moment. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Eva Konečná.

DITTRYCH, Vladimír. Diagnostika sběrnice Installbus. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Martinec.

ŠRAJER, Martin. Návrh inteligentního HW rozhraní pro řízení krokových motorů v úlohách automatizovaného měření. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Tomáš Mikolanda.

KODEJŠKA, Miloš. Návrh a realizace elektroniky pro semiaktivní systém potlačení přenosu vibrací pomocí piezoelektrického elementu. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

LICEK, Jiří. Univerzální aparatura pro měření dielektrické hysterezní smyčky a permitivity feroelektrických materiálů. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

LISNER, Michal. Návrh a realizace aparatury pro měření přenosu vibrací. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Mokrý.

BALDA, Milan. Vlastnosti chemosenzoru na bázi sol – gel vrstev TiO2. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jaroslav Nosek.

NOVÝ, Jan. Zapínací proud třífázového transformátoru. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

RICHTER, Vlastimil. Měření magnetických materiálů. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Miroslav Novák.

ZÁZVORKA, Lukáš. Využití bezdrátové komunikace Bluetooth pro sběr dat. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Pirkl.

ANTONICKÝ, Jakub. Metodika měření plošných dielektrik. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

TRUHLÁŘ, Martin. Mikrovlnný ohřev plošných útvarů pomocí stojaté vlny ve vlnovodu. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

VAŠÍČKOVÁ, Zuzana. Ověření technologie mikrovlnného ohřevu plošných útvarů pomocí stojaté vlny. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Aleš Richter.

ZELENÁ, Martina. Kolísání rozměrů u rámcových vzorů stolního prádla – vliv napětí osnovy a útku v procesu tkaní. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

ŽITŇAN, Michal. Technologická úprava polypropylenových pletenin pomocí korony. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Pavel Rydlo.

NOVOTNÝ, Martin. Širokopásmový laboratorní zesilovač s digitálním řízením parametrů. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

ŠOLC, Martin. Sériový stabilizátor síťového napětí. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Jan Václavík.

DROBNÍK, Ondřej. Použití objektových forem ve webových aplikacích. Liberec, 2007. Diplomová práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí diplomové práce Martin Vlasák.

 

Disertační práce obhájené v roce 2007

CÍSAŘOVÁ, Klára. Hodnocení numerické citlivosti reálných hydrogeologických modelů pro účely jejich kalibrace. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Jiří Maryška.

MRÁZEK, Petr. Elektromechanické řízení maloprůměrových pletacích strojů. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Osvald Modrlák.

BERAN, Leoš. Analýza zkratového proudu a jeho tepelného účinku v malých asynchronních motorech. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Aleš Richter.

ČERNOHORSKÝ, Josef. Možnosti uplatnění elektrodynamického pohonu rozvádění na dopřádacích strojích. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Aleš Richter.

KOPRNICKÝ, Jan. Electric Conductivity Model of Discharge Lamps. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Aleš Richter a Georges Zissis.

DIBLÍK, Martin. Elektrické pohony pro dynamicky náročné aplikace. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

PŘÍVRATSKÝ, Petr. Řízení distribuovaných pohonů určených pro vysokorychlostní aplikace. Liberec, 2007. Disertační práce. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci. Vedoucí disertační práce Pavel Rydlo.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav