Přihlásit

Postup pro studenta odevzdávajícího BP/DP

 1. termín odevzdání BP/DP je  17. 5. 2021 (obhajoba v LS AR 2020/2021);
 2. před tiskem práce se podívá na tento dokument: Dvacatero při dokončování zprávy projektu, bakalářské nebo diplomové práce (kvalitně zpracovaný postup mají též na EF TUL: odkaz pro BP nebo odkaz pro DP);
 3. před svázáním jednoho výtisku zkontroluje:
  1. titulní strany podle Směrnice rektora č. 5/2018 (http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/zaverecne-prace, aktualizováno 24.04.2020),
  2. podpis Prohlášení (verze viz Směrnice rektora č. 5/2018),
  3. vložení originálu zadání;
 4. po svázání (nebo souběžně) vloží svoji elektronickou verzi práce, která bude obsahovat strany zadání i prohlášení (bez podpisů), a soubor s přílohami do STAGu, tamtéž doplní abstrakt (CZ+EN), klíčová slova (CZ+EN), rozsah;
 5. do 17. 5. 2021 odevzdá jeden výtisk BP/DP vedoucímu práce;
 6. splní-li všechny požadavky, získává zápočet BP2/DP2 (pokud nejsou zapsány předchozí zápočty, tak také BP1/DP1);
 7. do 17. 5. 2021  se hlásí k SZZ;
 8. v týdnu před vlastní obhajobou práce očekává posudky vedoucího a oponenta;
 9. sleduje harmonogram pro Státní závěrečné zkoušky.
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav