Přihlásit

Vedení fakulty

Vedoucí ústavů

  • prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
    Ústav informačních technologií a elektroniky
  • doc. Ing. Milan Kolář, CSc.
    Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI)
  • Ing. Josef Novák, Ph.D.
    Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI)

Kolegium děkana

  • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. – děkan fakulty
  • doc. Ing. Libor Tůma, CSc. – proděkan pro pedagogickou činnost
  • doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium
  • Ing. Miloš Hernych – proděkan pro vnější vztahy a studium v anglickém jazyce
  • prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. – vedoucí ITE – Ústav informačních technologií a elektroniky
  • doc. Ing. Milan Kolář, CSc. – vedoucí MTI – Ústav mechatroniky a technické informatiky
  • Ing. Josef NovákPh.D. – vedoucí NTI – Ústav nových technologií a aplikované informatiky
  • Ing. Olga Krausová – tajemnice fakulty
  • doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. – předseda akademického senátu FM
Hlavní partneři
  • ČEZ
    ČEZ
  • Škoda Auto
    Škoda Auto
Partneři
  • Actis
    Actis
  • INISOFT
    INISOFT
  • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
    KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  • MicroNova
    MicroNova
  • Unicorn
    Unicorn
  • RS Components
    RS Components
Školy
  • SPŠ a VOŠ Jičín
    SPŠ a VOŠ Jičín
  • SPŠ Česká Lípa
    SPŠ Česká Lípa
  • SPŠSE a VOŠ Liberec
    SPŠSE a VOŠ Liberec
  • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
    SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  • SPŠ Mladá Boleslav
    SPŠ Mladá Boleslav