Přihlásit

proděkan pro výuku

Proděkan pro pedagogickou činnost

doc. Ing. Libor Tůma, CSc.

 • Statutární zástupce děkana,
 • zastupuje děkana v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti,

 

 • studijní agenda studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě,
 • metodické řízení studijního oddělení pro BS a MS,
 • metodická podpora, kontrola užití a spolupráce při správě modulů IS STAG v části týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studia, zajištění evidence studentů v IS STAG,
 • stipendia studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia,
 • příprava, kontrola a aktualizace vnitřních fakultních předpisů a norem týkajících se vzdělávací činnosti v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech,
  metodika a zajištění přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia,
 • koordinace přípravy akreditací fakulty, řízení akreditace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,
 • koordinace přípravy institucionální akreditace na fakultní úrovni,
 • příprava a plnění strategického záměru fakulty vč. plánu realizace
 • koordinace a zabezpečení aktivit spojených se studentskými konferencemi (SVOČ atp.),
 • spolupráce na hodnocení kvality výuky a studijního prostředí,
 • spolupráce při řízení kvality procesu vzdělávání na fakultě,
 • spolupráce na úrovni univerzity zejména s prorektorem pro vzdělávání a vnitřní legislativu.
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav