Přihlásit

proděkan-věda

Proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium

prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.

 • metodické řízení studijního oddělení pro DS
 • příprava, kontrola a aktualizace vnitřních fakultních předpisů a norem týkajících se tvůrčí činnosti, vzdělávací činnosti v doktorských studijních programech, habilitačních řízení, řízení pro jmenování profesorem,
 • studijní agenda studia v doktorských studijních programech a vědecká výchova v doktorských studijních programech,
 • metodika a zajištění přijímacího řízení do doktorského studia,
 • metodická podpora, kontrola užití a spolupráce při správě modulů IS STAG v části týkající se tvůrčí činnosti a doktorského studia, zajištění evidence studentů doktorského studia v IS STAG,
 • koordinace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací,
 • stipendia studentů doktorského studia,
 • řízení akreditace doktorských studijních programů,
 • ve spolupráci s děkanem organizace činností spojených s habilitačním řízením a řízením pro jmenování profesorem,
 • zahraniční styky fakulty, mezinárodní mobilita studentů a zaměstnanců fakulty (Erasmus+ atp.), fondy mobilit na úrovni fakulty,
 • spolupráce na úrovni univerzity zejména s prorektorem pro vědu, výzkum a zahraničí a prorektorem pro zahraniční vztahy.
 • příprava a plnění Strategie FM 2025+ v oblasti VVI vč plánu jeho realizace, 
 • koordinace příprav výroční zprávy fakulty a fakultní části výroční zprávy univerzity,
 • ve spolupráci s ostatními proděkany a pracovníky Oddělení informačních systémů dohled nad funkcí STAG ve vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,
 • spolupráce na přípravě a realizaci projektů rozvoje fakulty,
 • příprava jednání vědecké rady fakulty,
 • evidence, metodické zajištění a kontrola domácích i zahraničních projektů výzkumu a vývoje,
 • koordinace grantových soutěží TUL (GP, SGS, apod.) na úrovni fakulty,
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav