Přihlásit

proděkan-vztahy

Proděkan pro rozvoj, vnější vztahy a studium v anglickém jazyce

Ing. Miloš Hernych

 • spolupráce na úrovni univerzity zejména s prorektorem pro rozvoj a prorektorem pro zahraniční vztahy.
 • řízení a koordinace studia zahraničních studentů studujících studijní programy na fakultě v cizím jazyce (samoplátců),
 • ve spolupráci s ostatními proděkany a pracovníky OIS dohled nad funkcí STAG ve vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,
 • ve spolupráci s ostatními proděkany řízení, koordinace a zabezpečení činností týkající se všech forem propagace a prezentace vzdělávacích a tvůrčích aktivit fakulty v tuzemsku i v zahraničí,
 • koordinace přípravy Strategie FM 2025+
 • příprava strategického záměru fakulty včetně plnění plánu realizace
 • příprava, kontrola a aktualizace vnitřních fakultních předpisů a norem týkajících se vnějších vztahů fakulty a jejich průběžná aktualizace,
 • metodika hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na fakultě,
 • spolupráce na hodnocení kvality výuky a studijního prostředí, řízení a koordinace evaluačních procesů v rámci fakulty,
 • řízení kvality na fakultě, spolupráce při řízení kvality procesu vzdělávání na fakultě,
 • koordinace aktivit a zajištění Dětské univerzity, letních škol, celoživotní vzdělávání,
 • příprava a realizace projektů rozvoje fakulty,
 • koordinace rozvoje a obnovy přístrojového vybavení fakulty pro potřeby výuky a tvůrčí činnosti,
 • plánování a koordinace rozvoje fakulty v oblasti dislokace, elektronizace dokumentů, informačního systému,
 • spolupráce na úrovni univerzity zejména s prorektory pro informatiku a pro rozvoj,
 • koordinace a podpora v oblasti transferu poznatků a technologií, včetně podpory jejich průmyslové ochrany,
 • ve spolupráci s ostatními proděkany a pracovníky OIS TUL průběžná aktualizace formy a struktury internetových stránek fakulty,
 • zabezpečování tuzemské a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi v rámci vzdělávacích činností,
 • propagace fakulty v tuzemsku i v zahraničí,
 • koordinace činností vedoucích ke spolupráci fakulty s průmyslovou sférou na domácí i zahraniční úrovni, organizace a zajištění aktivit souvisejících s Partnerským programem
 • spolupráce při zabezpečení propagace fakulty na středních školách a pro ostatní veřejnost, koordinace Dnů otevřených dveří, veletrhů pro středoškoláky Gaudeamus, Academia, apod.
 • Koordinace aktivit a zajištění Dětské univerzity, letních škol, celoživotní vzdělávání,
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav