Přihlásit

Členové OR TK

Složení oborové rady pro obor 2612V045 Technická kybernetika (TK)

 • prof. Ing. Jan Nouza, CSc., Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci, (předseda OR TK)
 • doc. Ing. Ivan Doležal, CSc., Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava, Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • doc. Ing. Milan Kolář, CSc., Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D., Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Václav Kůs, CSc., Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Ondřej Novák, CSc., Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • Ing. Martin Pustka, Ph.D., VÚTS, a.s. Liberec
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc., Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., Katedra řídicí techniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
 • Ing. Július Štuller, CSc., Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
 • doc. Ing. Libor Tůma, CSc., Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • doc. Ing. Petr Tůma, CSc., Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU v
  Liberci
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav