Přihlásit

Opakovací kurzy M/F

Opakovací kurzy středoškolské matematiky a fyziky jsou určeny nastupujícím studentům bakalářských studijních programů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studí. Kurzy vedou pedagogové z kateder, které na naší fakultě garantují výuku těchto předmětů.

Cena za jednotlivé varianty kurzů včetně studijních materiálů a DPH činí:
Matematika a fyzika (4. až 13. září 2023) – 28 + 14 vyučovacích hodin – 1850,- Kč.
Matematika (4. až 11. září 2023) – 28 vyučovacích hodin – 1250,- Kč.

Je možné zajistit ubytování na kolejích TUL, poplatek za jednu noc činí cca 120,- Kč. Částka se platí v hotovosti při nástupu na ubytování! Stravování je možné v menzách TUL za podmínek platných pro řádné studenty (jedno jídlo v ceně od cca 40 do 60,- Kč, individuální výběr z menu).

Přihlašování je realizováno ELEKTRONICKY ZDE.

Platba kurzů je možná bezhotovostním převodem na účet účet TUL u ČSOB, č. ú. 305806603/0300 s 10místným var. symbolem, začínajícím číslem 5901, doplněným Vaším 6místným univerzitním číslem, pod kterým jste absolvoval(a) přijímací řízení (příklad: 5901123456), do poznámky pro příjemce uveďte celé Vaše jméno! Pokud použijete QR kód z papírové pozvánky, přiložené k rozhodnutí o přijetí, vyplní se vše potřebné automaticky. Další možnost platby je poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu (do adresy příjemce uvádějte KMA FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec), případně platba v hotovosti na pokladně TUL v přízemí budovy IC, Studentská 2, Liberec 1. Doklad o provedené platbě, popř. jeho kopii, zašlete neprodleně na e-mailovou adresu jiri.brehovsky@tul.cz. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je v pátek 25. srpna 2023.

Všechny včas došlé přihlášky s dokladem o zaplacení kurzovného budou akceptovány a o zařazení do kurzu nebudeme již studenty informovat žádným dalším dopisem. V případě mimořádně vysokého zájmu a překročení kapacity kurzu Vás naopak informovat budeme a kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Všechny potřebné informace o kurzu obdržíte při jeho zahájení dne 4. 9. 2023 – přesný čas a místo zahajovací schůzky se dozvíte při zápise do 1. ročníku, přesný čas a místo zahajovací schůzky se dozvíte při zápise do 1. ročníku, k němuž budete pozváni studijním oddělením Vaší fakulty, příp. na https://kma.fp.tul.cz/education/pripravne-opakovaci-kurzy-new.

V případě jakýchkoliv nejasností směřujte své dotazy na garanta opakovacích kurzů Mgr. Jiřího Břehovského, Ph.D. z katedry matematiky (jiri.brehovsky@tul.cz, tel. 485 352 923), ev. na Mgr. Danielu Bímovou, Ph.D. (e-mail: daniela.bimova@tul.cz, 485 352 808), pracovníky z Katedry matematiky.

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav