Přihlásit

Elektronická přihláška - instrukce k vyplnění

DOPORUČENÍ: Nejprve si přečtěte naše desatero, následně vyplňte e-přihlášku. Přímý odkaz naleznete na konci této stránky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ k bodu 6): S ohledem na omezené možnosti potvrzování přihlášek na středních školách z důvodu karantény žádáme o dodání potvrzených přihlášek až to bude technicky možné. Případné další pokyny budou zasílány na emailové adresy uvedené v přihlášce.

Desatero pro vyplnění e-přihlášky :

1. Na fakultu podávejte pouze jednu přihlášku, a to na studijní obor, který chcete studovat. Do přihlášky máte možnost uvést také jeden náhradní obor. V naprosté většině případů ale platí, že úspěšný uchazeč je přijat na primární studijní obor. Druhá nebo další přihláška nebude akceptována!

2. Rada pro uchazečky: Pokud jste na naši univerzitu již podávala přihlášku a nyní máte jiné jméno (z důvodu změny rodinného stavu), použijte při přihlášení do e-přihlášky iniciály původního příjmení. Po přihlášení osobní údaje opravte.

3. V přihlášce vyplňte úplnou a přesnou adresu bydliště. Na tuto adresu Vám budou zasílány všechny oficiální dokumenty!

4. Po odeslání vyplněného elektronického formuláře přihlášky obdržíte informační e-mail se všemi základními údaji o podané přihlášce a údajích nutných pro zaplacení administrativního poplatku.

5. Platbu administrativního poplatku provádějte buď platební kartou nebo bankovním převodem se správným variabilním a specifickým symbolem. Údaje nutné pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení (číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol) se zobrazí po vyplnění a podání formuláře přihlášky a jsou uvedeny i v e-mailu potvrzujícím podání přihlášky.

6. Přihláška musí být podaná také v "papírové" formě. Po vyplnění e-přihlášku vytiskněte, podepište, na střední škole si nechte potvrdit známky (na 2. straně přihlášky) a přiložte všechny požadované dokumenty. Odešlete  nebo osobně dodejte na studijní oddělení Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií ve 2.podlaží budovy A Technické univerzity v Liberci. Lékařské potvrzení NEVYŽADUJEME!

7. Pokud provádíte úhradu administrativního poplatku bankovním převodem, zašlete zároveň s přihláškou i doklad o provedené platbě. Po doručení vytištěné a podepsané přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí, bude přihláška studijním oddělením ověřena a zařazena mezi přijaté přihlášky. Pouze přihlášky zařazené mezi přijaté budou v průběhu přijímacího řízení vyhodnocovány.

8. Zařazení přihlášky mezi přijaté si můžete zkontrolovat po přihlášení v informačním systému zde. O převedení přihlášky mezi přijaté budete opět informováni e-mailem.

9. Registrovanou přihlášku můžete v informačním systému zrušit. Přihlášku zařazenou mezi přijaté už rušit on-line nelze.

10. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se obracejte na studijní oddělení fakulty.

Odkaz na e-přihlášku v celouniverzitním informačním systému STAG:

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav