Přihlásit

Opakovací kurzy M/F

Opakovací kurzy středoškolské matematiky a fyziky jsou určeny nastupujícím studentům bakalářských studijních programů Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studí. Kurzy Vám pomohou si  upevnit znalosti, na kterých vysokoškolské studium staví. Vedou je přímo pedagogové, kteří na naší fakultě garantují výuku navazujících předmětů. Kurzy doporučujeme zejména absolventům středních průmyslových škol a učebních oborů s maturitou, kde se matematice a fyzice zpravidla nevěnuje taková pozornost jako na gymnáziích.

Cena za jednotlivé varianty kurzů včetně studijních materiálů a DPH činí:
Matematika a fyzika (2. - 11. září 2024)         28 + 14 vyučovacích hodin         1850,- Kč
Matematika (2. - 9. září 2024)                        28 vyučovacích hodin                  1250,- Kč
Studentům FM bude část nákladů na kurz vrácena formou mimořádného stipendia, pokud úspěšně postoupí a budou pokračovat ve 2. semestru studia.

Přihlašování je realizováno ELEKTRONICKY ZDE.

Platba kurzů je možná bezhotovostním převodem na účet účet TUL u ČSOB, č. ú. 305806603/0300 s 10místným var. symbolem, začínajícím číslem 5901, doplněným Vaším 6místným univerzitním číslem, pod kterým jste absolvoval(a) přijímací řízení (příklad: 5901123456), do poznámky pro příjemce uveďte celé Vaše jméno! Další možnost platby je poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu (do adresy příjemce uvádějte KMA FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec), případně platba v hotovosti na pokladně TUL v přízemí budovy IC, Studentská 2, Liberec 1. Potvrzení o provedené platbě zašlete neprodleně na e-mailovou adresu jiri.brehovsky@tul.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je v pátek 16. srpna 2024.

Předpokládáme, že zájemce, který včas vyplní přihlášku a zaplatí kurzovné, bude automaticky do kurzu přijat. O zařazení do kurzu Vás proto již nebudeme informovat žádným dalším dopisem. V případě překročení kapacity kurzu Vás naopak budeme kontaktovat a kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Všechny potřebné informace o kurzu obdržíte při jeho zahájení dne 2. 9. 2024 – přesný čas a místo zahajovací schůzky se dozvíte při zápise do 1. ročníku.

Na dobu konání kurzu je možné zajistit si ubytování na kolejích TUL. Poplatek za jednu noc činí cca 150,- Kč. Částka se platí v hotovosti při nástupu na ubytování. Neplaťte jej tedy společně s kurzovným. (Po dobu konání kurzu mohou být na koleji ubytováni všichni účastníci kurzu, kteří o ubytování projeví zájem. Vaše případné ubytování na kolejích TUL po skončení konání kurzu se řídí směrnicemi pro ubytování vysokoškolských studentů platnými v příslušném akademickém roce). Stravování je možné v menzách TUL za podmínek platných pro řádné studenty (jedno jídlo v ceně cca od 40,- do 60,- Kč, individuální výběr z menu).

Bližší informace ke kurzům naleznete ZDE. V případě jakýchkoliv nejasností směřujte své dotazy na garanta opakovacích kurzů Mgr. Jiřího Břehovského, Ph.D. (jiri.brehovsky@tul.cz, tel. 485 352 923), ev. na Miroslavu Sudkovou (miroslava.sudkova@tul.cz, 485 352 833), pracovníky Katedry matematiky

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav