Přihlásit

Aplikované vědy v inženýrství (BS)

Bakalářský studijní obor Aplikované vědy v inženýrství (AVI) je možné studovat v prezenční formě studia.

Absolvent bakalářského oboru získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách. Má solidní znalosti z matematiky, umí analyzovat fyzikální podstatu technických dějů a je schopen při řešení technických problémů využívat moderní elektroniku a softwarové nástroje. Primárním cílem studia bakalářského oboru AVI je vychovat absolventa s dostatečným teoretickým základem pro navazující magisterské studium v odpovídajícím technickém oboru, například ve stejnojmenném navazujícím programu „Aplikované vědy v inženýrství“.. Absolvent je ale schopen i přímého uplatnění v automobilovém, strojním elektrotechnickém či optickém průmyslu v pozicích, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Další podrobnosti naleznete na tomto odkazu.

Kompletní přehled vyučovaných předmětů najdete ZDE a podrobnější informace v rámci informačního systému školy na tomto odkazu

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba baka­lářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jmé­nem (ekvivalent B.Sc.).

Studium oboru je vhodné pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu „Aplikované vědy v inženýrství“.

 

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.                    

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav