Přihlásit

Elektronické informační a řídicí systémy

Pouze pro KOMBINOVANÉ STUDIUM! Zájemci o prezenční studium v této oblasti mohou zvolit ekvivalentní  bakalářský studijní program Mechatronika.

V rámci jeho studia jsou připravováni všestranně vzdělaní odborníci se širokými základy elektrotechniky, elektroniky, měření, automatického řízení, výpočetní techniky a aplikované informatky. Studenti získají ucelené teoretické vzdělání i praktické zkušenosti k výkonu svého povolání. Nacházejí uplatnění v průmyslové oblasti, ve službách, finančnictví atd. s tím, že nabyté vzdělání jim umožňuje vysokou míru profesní adaptability.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů oboru a jejich obsah naleznete na tomto odkazu. Výuka probíhá 2x měsíčně, vždy v pátek a v sobotu.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba baka­lářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jmé­nem (ekvivalent B.Sc.).

Studium oboru je vhodné pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu „Elektrotechnika a informatika“, a to především v jeho oborech „Automa­tické řízení a inženýrská informatika“, „Mechatronika“ a „Mechatronics“.                               

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav