Přihlásit

Informatika a logistika

Pouze pro KOMBINOVANÉ STUDIUM! Zájemci o prezenční studium v této oblasti mohou zvolit specializaci Informatika a logistika v rámci bakalářského studijního programu Informační technologie.

Studijní obor připravuje odborníky se znalostmi z oblasti informačních systémů a informačních technologií aplikovaných na problematiku logistiky, operační výzkum, řízení jakosti a spolehlivosti s důrazem na jejich vzájemnou provázanost. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání dispečera, manažera či provozního inženýra v řadě oborů (průmysl, služby, finančnictví, zdravotnictví a další). Typickým zaměstnavatelem absolventů jsou jak velké podniky a logistická centra, tak i malé (např. softwarové) firmy, které vyžadují velkou přizpůsobivost. Studijní obor IL připravuje studenty především pro nástup do praxe.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů oboru a jejich obsah naleznete na tomto odkazu. Výuka probíhá 2x měsíčně, vždy v pátek a v sobotu.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba baka­lářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jmé­nem (ekvivalent B.Sc.).                            

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav