Přihlásit

Informační technologie

 

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační technologie je možné studovat pouze v prezenční formě studia.

V průběhu studia získá student ucelené teoretické znalosti v oblasti matematiky, informatiky a v širším všeobecném přehledu moderních informačních technologií. Ucelené praktické znalosti pak získá především v oblasti informačních systémů, programování a návrhu složitějších aplikací a algoritmů.

Na konci druhého semestru studia si student vybírá specializaci, ve které bude dále studovat profilové předměty z těchto oblastí:

V rámci specializace Aplikovaná informatika je absolvent vybaven znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti vývoje softwarových produktů, návrhu databázových, informačních a internetových aplikací a propojení s technickými prostředky informačních technologií.

Kompletní přehled vyučovaných předmětů specializace Aplikovaná informatika najdete ZDE a podrobnější informace v rámci informačního systému školy naleznete na tomto odkazu.

Specializace Informatika a logistika utváří všestranně vzdělaného odborníka v základech informatiky, elektrotechniky, ekonomiky, logistiky, řízení, spolehlivosti a použití informačních technologií v logisticky zaměřených aplikacích; získá tak ucelené teoretické a praktické znalosti nezbytné k výkonu povolání manažera logistiky, provozního inženýra, dispečera ve skladech i ve výrobě s širokým uplatněním v průmyslové oblasti i ve službách.

Kompletní přehled vyučovaných předmětů specializace Informatika a logistika najdete ZDE a podrobnější informace v rámci informačního systému školy naleznete na tomto odkazu.

Specializace Inteligentní systémy je zaměřena na vysoce motivované studenty, kteří se chtějí profilovat jako odborníci v oblasti umělé inteligence s hlavním zaměřením na strojové učení, zpracování signálů, práci s velkými datovými soubory a na vytěžování informace.

Kompletní přehled vyučovaných předmětů specializace Inteligentní systémy najdete ZDE a podrobnější informace v rámci informačního systému školy naleznete na tomto odkazu.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba baka­lářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jmé­nem (ekvivalent B.Sc.).
 

Uplatnění absolventů:
Studijní program je zaměřen především na přípravu k dalšímu studiu v navazujících magisterských studijních programech. Absolvent tohoto studia se stává zároveň i odborníkem, který se může uplatnit přímo v praxi jako programátor, správce operačních, informačních a logistických systémů nebo počítačových sítí.

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav