Přihlásit

Informační technologie

 

Nově akreditovaný bakalářský studijní program Informační technologie je možné studovat pouze v prezenční formě studia.

V průběhu studia získá student ucelené teoretické znalosti v oblasti matematiky, informatiky a v širším všeobecném přehledu moderních informačních technologií. Ucelené praktické znalosti pak získá především v oblasti informačních systémů, programování a návrhu složitějších aplikací a algoritmů.

Na konci druhého semestru studia si student vybírá specializaci, ve které bude dále studovat profilové předměty z těchto oblastí:

 • Aplikovaná informatika,
 • Informatika a logistika,
 • Inteligentní systémy.

V rámci specializace Aplikovaná informatika je absolvent vybaven znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti vývoje softwarových produktů, návrhu databázových, informačních a internetových aplikací a propojení s technickými prostředky informačních technologií.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů specializace Aplikovaná informatika je dostupný zde

Specializace Informatika a logistika utváří všestranně vzdělaného odborníka v základech informatiky, elektrotechniky, ekonomiky, logistiky, řízení, spolehlivosti a použití informačních technologií v logisticky zaměřených aplikacích; získá tak ucelené teoretické a praktické znalosti nezbytné k výkonu povolání manažera logistiky, provozního inženýra, dispečera ve skladech i ve výrobě s širokým uplatněním v průmyslové oblasti i ve službách.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů specializace Informatika a logistika je dostupný zde

Specializace Inteligentní systémy je zaměřena na vysoce motivované studenty, kteří se chtějí profilovat jako odborníci v oblasti umělé inteligence s hlavním zaměřením na strojové učení, zpracování signálů, práci s velkými datovými soubory a na vytěžování informace.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů specializace Inteligentní systémy je dostupný zde

 

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba baka­lářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jmé­nem (ekvivalent B.Sc.).

Studium oboru je vhodné pro pokračování ve studiu některého z navazujících magisterských oborů, zejména oboru „Informační technologie“, případně „Mechatronika".

 

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav