Přihlásit

Mechatronika

Bakalářský studijní program Mechatronika (ME) je možné studovat pouze v prezenční formě studia.

Jedná se o nově akreditovaný studijní program, který od školního roku 2019/2020 nahrazuje dosavadní studijní obor Elektronické informační a řídicí systémy (EIŘS) a nabízí studium v oblasti  mechatroniky, tedy v oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů a konstrukce elektronického řízení strojů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků a uzlů. Zvláštní důraz je kladen na výchovu pracovníků s kompetencí návrhu celkové koncepce řešení. 

Absolventi studijního programu se uplatní v technickém vývoji, v řízení průmyslových, vysoce automatizovaných procesů, při projektování nových technologických a informačních zařízení a systémů, které od absolventa vysokoškolských studií vyžadují všestranné znalosti a rychlou přizpůsobivost.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů oboru a jejich obsah naleznete na tomto odkazu.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jménem .

 Studium oboru je vhodné pro pokračování ve studiu některého z navazujících magisterských oborů, zejména oboru „Mechatronika", „Automatické řízení a inženýrská informatika" , případně „Informační technologie".

 

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • INISOFT
  INISOFT
 • KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
  KAUTEX TEXTRON GMBH & CO.
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav