Přihlásit

Mechatronika

Bakalářský studijní program Mechatronika (ME) je možné studovat pouze v prezenční formě studia.

Jedná se o nově akreditovaný studijní program, který od školního roku 2019/2020 nahrazuje dosavadní studijní obor Elektronické informační a řídicí systémy (EIŘS) a nabízí studium v oblasti  mechatroniky, tedy v oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů a konstrukce elektronického řízení strojů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků a uzlů. Zvláštní důraz je kladen na výchovu pracovníků s kompetencí návrhu celkové koncepce řešení. 

Absolventi studijního programu se uplatní v technickém vývoji, v řízení průmyslových, vysoce automatizovaných procesů, při projektování nových technologických a informačních zařízení a systémů, které od absolventa vysokoškolských studií vyžadují všestranné znalosti a rychlou přizpůsobivost.

Po druhém semestru si od školního roku 2021/2022 student může zvolit specializaci:

Kompletní přehled vyučovaných předmětů obou specializací s přehledem rozdílových předmětů je k dispozici ZDE a podrobnější informace v rámci informačního systému školy naleznete na tomto odkazu.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jménem.

Uplatnění absolventů:
Díky úzké spolupráci s průmyslem a povinné praxi, jejíž zaměření si volí studenti sami podle svých zájmů a cílů, mají absolventi bezproblémový přechod do zaměstnání či podnikání. Jednoznačnou výhodou tohoto studijního programu je mezioborovost znalostí, široké možnosti uplatnění a schopnost komunikace s lidmi nejen z technických oborů. Po dokončení bakalářského studia lze pokračovat v přímo navazujícím magisterském studijním programu Mechatronika v českém nebo anglickém jazyce.

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav