Přihlásit

Nanotechnologie

Bakalářský studijní program Nanotechnologie (NA) je možné studovat pouze v prezenční formě studia.

Absolvent bakalářského studijního programu „Nanotechnologie“ je vybaven vědomostmi v základních fyzikálních, chemických a technických disciplínách a pomocných oborech. Absolvent rozumí základním konceptům vědy v mikro- a nano-měřítku a orientuje se v metodách zkoumání struktury, funkce a vlastností nanomateriálů. Umí využívat výpočetní techniku k řízení experimentů a ke zpracování a prezentaci výsledků měření. Přírodovědně a technicky založené vzdělání je doplněno též o humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty.

Kompletní přehled vyučovaných předmětů najdete ZDE a podrobnější informace v rámci informačního systému školy na tomto odkazu.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba baka­lářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc. – uváděný před jmé­nem (ekvivalent B.Sc.).

Uplatnění absolventů:
Absolvent je především připraven na navazující magisterské studium v programu Nanotechnologie, ovšem uplatnění nachází v širokém spektru přírodovědných oborů, např. v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství atd.

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.                      

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav