Přihlásit

Aplikované vědy v inženýrství (MS)

Magisterský studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) je možné jej studovat v prezenční formě studia.

Absolvent programu je technicky vzdělaný odborník se solidním teoretickým základem v oblasti technické fyziky, matematiky, informatiky, měření a moderních softwarových a informačních technologií. Na základě volby modulu povinně volitelných předmětů je profil absolventa prohlouben do jednoho ze tří zaměření: Optické a laserové technologie a měření, Počítačové simulace ve fyzice a technice, nebo Materiály pro elektrotechniku.
Díky těsnému kontaktu s aplikační sférou a absolvování semestrální stáže je student velmi dobře připraven k uplatnění ve výzkumných centrech, vývojových odděleních automobilového, strojního, elektrotechnického či optického průmyslu.
Solidní teoretické základy zároveň dávají dobré předpoklady pro pokračování v doktorském studiu ve stejnojmenném programu „Aplikované vědy v inženýrství".

Podrobnější informace o studiu v rámci tohoto programu naleznete na tomto odkazu.

Kompletní seznam vyučovaných předmětů oboru a jejich obsah naleznete na tomto odkazu

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získává absolvent titul „inženýr“ – ve zkratce Ing. – uváděný před jménem (ekvivalent M.Sc., Dipl. Ing.).   

 

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav