Přihlásit

Přijímací řízení (NMS)

Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: pouze prezenční (denní)

Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské vzdělání, resp. odpovídající vzdělání zahraniční.

Uchazeči o studium, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit nostrifikační rozhodnutí a cizinci doklad o jazykové kvalifikaci úrovně B2, který je vydán institucemi ČR. Cizinci musí mít uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu studia.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Uchazeči o studium oborů Automatické řízení a inženýrská informatika (AŘII), Mechatronika (ME), Mechatronics (MEA - v angličtině), Informační technologie (IT), Nanomateriály (NA) a Aplikované vědy v inženýrství (AVI) budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia. Bez přijímacích testů/pohovorů budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Uchazeči, kteří toto kritérium nesplní, budou pozváni na přijímací test. Přijímací test ověří předpoklady pro studium zvoleného oboru a jazykové předpoklady uchazeče.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě získaného počtu budů.

Termín podání přihlášek: pro 1. kolo je 30. duben 2020, pro 2. kolo 23. červenec 2020.
Termín přijímacího testu: 12. srpna 2020

Instrukce k vyplnění e-přihlášky naleznete ZDE.

Požadavky na uchazeče o studijní obor Mechatronics, kteří absolvovali bakalářský obor odlišný od elektrotechnického profilu

Administrativní poplatek: 600,- Kč

Uchazeč spolu s přihláškou zašle buď kopii podacího lístku složenky typu A nebo potvrzenou kopii převodního příkazu peněžním ústavem.

Uchazeč podává na fakultu POUZE JEDNU přihlášku, ve které uvede obor studia, do kterého chce být zařazen, plus případný náhradní obor. Přesuny na náhradní obor provádí fakulta jen v naprosto výjimečných případech.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří předloží na studijní oddělení fakulty kopii diplomu bakaláře a kopii dodatku k diplomu s uvedením výsledků všech vykonaných zkoušek.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB v Liberci číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649135 (v případě použití jiné poštovní poukázky je S. kód 41, Tr. kód 110 a konstantní symbol 379).

Přihlášky zasílejte na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec I

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • Unicorn
  Unicorn
 • RS Components
  RS Components
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav