Přihlásit

Souhrnné informace

Magisterské (navazující) studium (2leté, titul Ing.)

Výuka v AJ

  

Základní informace:

 • Studijní programy jsou dvouleté a pouze v prezenční formě studia.
 • Po úspěšném absolvování studia je udělen titul Ing.
 • Podmínkou pro přijetí uchazeče do oboru je úspěšné absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu.
 • Pro všechny studijní obory je předepsána přijímaci zkouška formou písemného testu z odborných znalostí vztahujících se k příslušnému studijnímu oboru. Maximální počet bodů z testu je 30 bodů. Přijati mohou být uchazeči, kteří získali alespoň 15 bodů. Pořadí je sestaveno dle počtu bodů.
 • Bez přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Tato možnost neplatí pro studium v anglickém jazyce (program Mechatronics).
 • Student je povinen získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů, za první rok studia  a za každý další rok studia alespoň 35 kreditů. Nesplnění některé z těchto podmínek je důvodem k ukončení studia (bližší informace viz Studijní a zkušební řád TUL).
 • Na doporučení garanta oboru může děkan studentovi povolit zápis libovolného předmětu z nabídky TUL jako povinně volitelný nebo volitelný (se souhlasem vedoucího pracoviště, které výuku zajišťuje).
 • Pro absolvování studia musí student úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí jsou odborná rozprava a obhajoba diplomové práce. Student se může ke státní závěrečné zkoušce přihlásit, jestliže získal minimálně 120 kreditů dle předepsaného studijního plánu.
 • Studijní program obsahuje všechny náležitosti podle §44 zákona o vysokých školách č.111/98 Sb.

Charakteristiky jednotlivých oborů je možné nalézt v každoročně vydávané brožuře Informace o studiu.

Možnost studia v zahraničí

Od školního roku 2018/2019 je možné po prvním ročníku přestoupit na studijní program Computer Science for Aerospace – Information Technology, který je vyučován na Université Toulouse III – Paul Sabatier (UPS) ve Francii. Ten se zaměřuje na navrhování vysoce spolehlivých autonomních systémů, zejména pro kosmický a letecký průmysl. Toulouse je sídlem mnoha firem, zaměřených právě na tuto oblast, mezi nejznámější patří Airbus nebo Evropská kosmická agentura. Absolvent tohoto programu může získat jak francouzský, tak český diplom.
Detaily o programu je možné získat na adrese dekan.fm@tul.cz .

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav