Přihlásit

Mechatronics

Magisterský studijní obor 3906T001 Mechatronics (MEA) je zajišťován v anglickém jazyce.
Jde o společný studijní obor TU v Liberci a HS Zittau/Görlitz, který je zařazen pod studijní program N2612 Electrical engineering and informatics a je možné jej studovat v prezenční formě studia.

Výuka v jednotlivých semestrech probíhá v Liberci nebo v Žitavě. Obor připravuje odborníky se znalostmi z oblasti informatiky, automatizace, diagnostiky, měřicích a řídicích procesů a konstrukce elektronického řízení strojů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků a uzlů. Důraz je kladen na výchovu pracovníků navrhujících koncepce řešení. Absolventi však získají i speciální znalosti, které mohou uplatnit v oblasti řešení složitých procesů včetně interakce fyzikálních polí. Splněním podmínek během studia může absolvent získat 2 diplomy (Master of Engineering a Inženýr).

Kompletní seznam vyučovaných předmětů oboru a jejich obsah naleznete na tomto odkazu

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získává absolvent titul „inženýr“ – ve zkratce Ing. – uváděný před jménem (ekvivalent M.Sc., Dipl. Ing.).

 

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav