Přihlásit

Řád bastlírny

 1. Vstup do bastlírny je umožněn pouze registrovaným studentům.
 2. Každý registrovaný student je povinen absolvovat školení o bezpečnosti práce, podepsat bezpečnostní deník a při práci v bastlírně dodržovat bezpečnostní předpisy. Tyto předpisy jsou umístěny na každém pracovišti.
 3. Každý registrovaný student ručí za pořádek v bastlírně. Po ukončení práce vrátí všechna zařízení na své původní místo a uklidí své pracoviště.
 4. Student je při odchodu povinen se ujistit, zdali nezůstala zapnuta žádná zařízení, obzvláště pak pájecí stanice.
 5. Poslední odcházející osoba zhasne všechna světla.
 6. Zásahy do softwarové výbavy počítačů v bastlírně se mohou provádět pouze se svolením pověřené osoby.
 7. Zákaz úprav elektroinstalace, nábytku a vybavení.
 8. V případě, že student bude nezbytně potřebovat použít přístroj nebo nářadí externě, je nutné kontaktovat pověřenou osobu a provést následně zápis do sešitu u vstupu do bastlírny. Zápůjční doba je nejdéle 1 den.
 9. Tiskárna slouží pouze pro potřeby bastlírny, a to zejména pro tisk motivu pro výrobu plošných spojů, v případě tisku nebo kopírování větších objemů je nutné informovat pověřenou osobu.
 10. V případě výroby desek plošných spojů nahlásit požadavek na materiál (kuprexit s fotocitlivou vrstvou) pověřené osobě a následně pak zapsat do sešitu počet kusů a účel použití.
 11. Každou závadu a poškození nástrojů je nutné co nejdříve nahlásit pověřené osobě.
 12. V prostorách bastlírny není možné skladovat věci, na kterých není prováděna žádná práce.

Pověřené osoby:
Zoltán Dolenský – zoltan.dolensky@tul.cz, 775 607 005
Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. – lubomir.slavik@tul.cz, 725 970 458, linka 3142

Řád bastlírny
 1. Řád bastlírny ˆ 7.12.2018
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav