Přihlásit

Akreditované studijní programy

Nově akreditované studijní programy od roku 2019

 

Bakalářské studijní programy

Studijní program Garant Forma
studia
Stand.
doba
Doba
platnosti
č.j. NAU
B0714A270001
Mechatronika
doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D. P 3 16.8.2028 NAU-25/2018-9
B0613A140005
Informační technologie
doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D. P 3 16.8.2028
k.z. 30.6.23
NAU-24/2018-7
B0719A130001
Nanotechnologie
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. P 3 13.10.2028 NAU-26/2018-13
B0588A110003
Aplikované vědy v inženýrství
doc. Mgr. Jan Stebel, Ph.D. P 3 16.10.2030 NAU-184/2020-8

 

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program Garant Forma
studia
Stand.
doba
Doba
platnosti
č.j. NAU
N0613A140028
Informační technologie
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. P 2 6.8.2025
k.z. 31.12.20
k.z. 31.12.22
NAU-53/2020-9
N0613A140029
Information Technology
doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. P 2 6.8.2025
k.z. 31.12.20
k.z. 31.12.22
NAU-53/2020-9
N0714A270010
Mechatronika
doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava P 2 16.07.2030 NAU-54/2020-7
N0719A270001
Nanotechnologie
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. P  2 13.10.2028 NAU-26/2018-13
N0714A150003
Mechatronics
doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava P, A  2 28.12.2028
k.z. 30.11.21
NAU-332/2018-7
N0588A110001
Aplikované vědy v inženýrství
doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. P 2 16.10.2030 NAU-184/2020-8

 

Doktorské studijní programy

Studijní program Garant Forma
studia
Stand.
doba
Doba
platnosti
č.j. NAU
P0788D270007 Aplikované vědy v inženýrství doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. P, K 4 12.5.2030
k.z. 31.12.25
NAU-92/2019-21
P0788D270006 Applied Sciences in Engineering doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. P, K, A 4 12.5.2030
k.z. 31.12.25
NAU-92/2019-21
P0714D150008
Technická kybernetika
prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. P, K 4 13.8.2029
k.z. 30.5.23
NAU-91/2019-13
P0714D150007
Technical Cybernetics
prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. P, K, A 4 13.8.2029
k.z. 30.5.23
NAU-91/2019-13
P0588D130006
Environmentální inženýrství
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. P, K 4 4.3.2026
k.z. 31.8.23
NAU-100/2020-8
P0588D130007
Environmental Engineering
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. P, K, A 4 4.3.2026
k.z. 31.8.23
NAU-100/2020-8

 

 Dobíhající studijní programy a obory

Bakalářské studijní programy / obory

 

Studijní obor Garant Forma studia Stand.
doba
Doba
platnosti
č.j. MŠMT
Bakalářský studijní program B2612 Elektrotechnika a informatika
2612R011 Elektronické informační a řídicí systémy doc. Ing. Libor Tůma, CSc. P, K 3 31.12.2024*) MSMT/28 943/2012-M3
1802R022 Informatika a logistika prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. P, K 3 31.12.2024*) MSMT-23977/2015
Bakalářský studijní program B2646 Informační technologie
1802R007 Informační technologie doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D. P 3 31.12.2024*) 29 525/2011-M3
Bakalářský studijní program B3942 Nanotechnologie
3942R002 Nanomateriály prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. P 3 31.12.2024*) MSMT/43 205/2012-M3
Bakalářský studijní program B3901 Aplikované vědy v inženýrství
3901R055 Aplikované vědy v inženýrství doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. P 3 31.12.2024*) MSMT-46206/2015

*) prodloužení doby platnosti akreditace dle Zákona č. 168/2018 Sb. (novela Zákona o vysokých školách)

 

Navazující magisterské studijní programy / obory

Studijní obor Garant Forma
studia
Stand.
doba
Doba
platnosti
č.j. MŠMT
Navazující magisterský studijní program N2612 Elektrotechnika a informatika
3902T005 Automatické řízení a inženýrská informatika doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava P 2 31.12.2024*) MSMT-35008/2015
3906T001 Mechatronika doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava P 2 31.12.2024*) MSMT-35008/2015
1802T007 Informační technologie doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. P 2 31.12.2024*) MSMT-35008/2015
Navazující magisterský studijní program N2612 Electrical Engineering and Informatics (výuka probíhá v angličtině)
3906T001 Mechatronics doc. Dr. Mgr. Ing. Jaroslav Hlava P, A 2 31.12.2024*) 5060/2011-30/1**)
2612T071 Engineering of Interactive Systems prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. P, A 2 31.12.2024*) MSMT/41361/
2013**)
Navazující magisterský studijní program N3942 Nanotechnologie
3942T002 Nanomateriály prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. P 2 31.12.2024*) MSMT/43 205/2012-M3
Navazující magisterský studijní program N3901 Aplikované vědy v inženýrství
3901T055 Aplikované vědy v inženýrství doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. P 2 31.12.2024*) MSMT-46206/2015
3901T025 Přírodovědné inženýrství doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. P 2 31.12.2024*) MSMT-46206/2015**)

*) prodloužení doby platnosti akreditace dle Zákona č. 168/2018 Sb. (novela Zákona o vysokých školách)
**) udělení akreditace pouze na dostudování stávajících studentů

 

Doktorské studijní programy / obory

Studijní obor Garant Forma studia Stand. doba Doba
platnosti
č.j. MŠMT
Doktorský studijní program – čtyřletý P2612 Elektrotechnika a informatika
2612V045 Technická kybernetika prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. P, K 4 31.12.2024*) 40 887/2011-M3
Doktorský studijní program – čtyřletý P3901 Aplikované vědy v inženýrství
3901V055 Aplikované vědy v inženýrství doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.  P, K 4 31.12.2024*) 40 887/2011-M3
Doktorský studijní program – čtyřletý P3901 Aplikované vědy v inženýrství
3901V025 Přírodovědné inženýrství prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc. P, K 4 31.12.2024*) MSMT-45137/2014**)
Doktorský studijní program – čtyřletý P3942 Nanotechnologie
3942V001 Nanotechnologie prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. P, K 4 31.12.2024*) MSMT-35007/2015

*) prodloužení doby platnosti akreditace dle Zákona č. 168/2018 Sb. (novela Zákona o vysokých školách)
**) udělení akreditace pouze na dostudování stávajících studentů

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav