Přihlásit

Informace o řízení ke jmenování profesorem

ZAHÁJENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FM TUL

 V současné době nejsou na FM TUL zahájená žádná řízení ke jmenování profesorem.

 

UKONČENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FM TUL 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Jaroslav MLÝNEK, CSc.
Pracoviště Katedra matematiky a didaktiky matematiky, FP TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Zahájení řízení 16. prosince 2019
Zahájení VR FM 9. září 2020, https://www.fm.tul.cz/document/1588
VR FM 15. září 2021, https://www.fm.tul.cz/document/1775
ŘÍZENÍ ZASTAVENO 30. května 2022

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Zbyněk KOLDOVSKÝ, Ph.D.
Pracoviště Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 12. listopadu 2018
Zahájení VR FM 28. listopadu 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1275
VR FM 5. června 2019, https://www.fm.tul.cz/document/1379
VR TUL 4. listopadu 2019, https://www.tul.cz/document/8418
Účinnost jmenování 17. června 2020

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Anton FOJTÍK, CSc.
Pracoviště CxI TU v Liberci
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Zahájení řízení 15. listopadu 2016
ŘÍZENÍ ZASTAVENO 5. září 2017 (na vlastní žádost uchazeče)

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Pavel MOKRÝ, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Zahájení řízení 7. dubna 2014
Zahájení VR FM 23. dubna 2014, https://www.fm.tul.cz/document/143
VR FM 5. listopadu 2014, https://www.fm.tul.cz/document/144
VR TUL 30. listopadu 2015
Účinnost jmenování 17. května 2016

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.
Pracoviště Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách, CxI TU v Liberci
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Zahájení řízení 18. března 2013
Zahájení VR FM 24. dubna 2013, https://www.fm.tul.cz/document/141
VR FM 27. listopadu 2013, https://www.fm.tul.cz/document/142
VR TUL 26. května 2014
Účinnost jmenování 19. září 2014

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Ivan JAKSCH, CSc.
Pracoviště Ústav řízení systémů a spolehlivosti, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 27. září 2010
Zahájení VR FM 3. listopadu 2010, https://www.fm.tul.cz/document/135
VR FM 20. dubna 2011, https://www.fm.tul.cz/document/136
VR TUL 5. září 2011
Účinnost jmenování 20. června 2012

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D.
Pracoviště Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 19. prosince 2008
Zahájení VR FM 22. dubna 2009, https://www.fm.tul.cz/document/133
VR FM 17. března 2010, https://www.fm.tul.cz/document/134
VR TUL 17. května 2010
Účinnost jmenování 8. prosince 2010

 

Jméno, příjmení a tituly prof. RNDr. Tomáš PAČES, DrSc.
Pracoviště Česká geologická služba, Praha
Obor Přírodovědné inženýrství
Zahájení řízení 24. dubna 2008
Zahájení VR FM 30. dubna 2008, https://www.fm.tul.cz/document/131
VR FM 1. října 2008, https://www.fm.tul.cz/document/132
VR TUL 6. října 2008
Účinnost jmenování 2. března 2009

 

Jméno, příjmení a tituly prof. RNDr. Petr BABINEC, CSc.
Pracoviště Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Obor Přírodovědné inženýrství
Zahájení řízení 7. května 2007
Zahájení VR FM 16. května 2007, https://www.fm.tul.cz/document/126
VR FM 10. října 2007, https://www.fm.tul.cz/document/128
VR TUL 14. dubna 2008
Účinnost jmenování 1. listopadu 2008

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Tomáš PAČES, DrSc.
Pracoviště Česká geologická služba, Praha
Obor Přírodovědné inženýrství
Zahájení řízení 6. března 2007
Zahájení VR FM 21. března 2007, https://www.fm.tul.cz/document/125
ŘÍZENÍ ZASTAVENO 24. září 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Mgr. Ing. Václav ZÁDA, CSc.
Pracoviště Katedra softwarového inženýrství, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 10. května 2006
Zahájení VR FM 17. května 2006, https://www.fm.tul.cz/document/122
ŘÍZENÍ ZASTAVENO 16. května 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Eva KONEČNÁ, CSc.
Pracoviště Katedra elektrotechniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 10. listopadu 2005
Zahájení VR FM 23. listopadu 2005, https://www.fm.tul.cz/document/120
ŘÍZENÍ ZASTAVENO 8. března 2006

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Václav KOPECKÝ, CSc.
Pracoviště Katedra měření, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Zahájení řízení 21. června 2005
Zahájení VR FM 22. června 2005, https://www.fm.tul.cz/document/118
VR FM 5. října 2005, https://www.fm.tul.cz/document/119
VR TUL 10. října 2005
Účinnost jmenování 2. května 2006

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Ladislav LUKŠAN, DrSc.
Pracoviště Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. v Praze
Katedra modelování procesů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 27. dubna 2005
Zahájení VR FM 4. května 2005, https://www.fm.tul.cz/document/117
VR FM 5. října 2005, https://www.fm.tul.cz/document/119
VR TUL 10. října 2005
Účinnost jmenování 2. května 2006

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Dr. Ing. Jiří MARYŠKA, CSc.
Pracoviště Katedra elektrotechniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 2. března 2005
Zahájení VR FM 2. března 2005, https://www.fm.tul.cz/document/115
VR FM 4. května 2005, https://www.fm.tul.cz/document/117
VR TUL 30. května 2005
Účinnost jmenování 1. listopadu 2005

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Aleš RICHTER, CSc.
Pracoviště Katedra elektrotechniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 1. listopadu 2004
VR FM 2. března 2005, https://www.fm.tul.cz/document/115
VR TUL 30. května 2005
Účinnost jmenování 1. listopadu 2005

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Miroslav TŮMA, CSc.
Pracoviště Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. v Praze
Katedra modelování procesů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 29. října 2003
Zahájení VR FM 19. listopadu 2003, https://www.fm.tul.cz/document/112
VR FM 12. května 2004
VR TUL 24. května 2004
Účinnost jmenování 15. října 2004

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Ondřej NOVÁK, CSc.
Pracoviště Katedra elektroniky a zpracování signálů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 2. března 2001
Zahájení VR FM 9. května 2001
VR FM 28. listopadu 2001
VR TUL 10. prosince 2001
Účinnost jmenování 15. května 2002

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Zdeněk STRAKOŠ, DrSc.
Pracoviště Oddělení výpočetních metod Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. v Praze
Katedra modelování procesů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 15. února 2001
Zahájení VR FM 9. května 2001
VR FM 7. listopadu 2001
VR TUL 10. prosince 2001
Účinnost jmenování 15. května 2002

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Pavel PUDIL, CSc.
Pracoviště Katedra informatiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 5. dubna 2000
Zahájení VR FM 12. dubna 2000
VR FM 25. října 2000
VR TUL 30. října 2000
Účinnost jmenování 1. dubna 2001

 

Jméno, příjmení a tituly prof. RNDr. Ing. Miroslav KOŠEK, CSc.
Pracoviště Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů,
FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 9. listopadu 1999
Zahájení VR FM 10. listopadu 1999
VR FM 12. dubna 2000
VR TUL 5. června 2000
Účinnost jmenování 1. listopadu 2000

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Jan NOUZA, CSc.
Pracoviště Katedra elektroniky a zpracování signálů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení 12. ledna 1999
VR FM 22. dubna 1999
VR TUL  
Účinnost jmenování 15. října 1999

 

Jméno, příjmení a tituly prof. Ing. Vojtěch KONOPA, CSc. 
Pracoviště Katedra řídicí techniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Zahájení řízení  
VR FM 16. dubna 1997
VR TUL  
Účinnost jmenování 10. listopadu 1997
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav