Přihlásit

Informace o habilitačním řízení

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA FM TUL

Příjmení Jméno Tituly Fakulta Obor Zahájení řízení
Kukačka Leoš Oldřich Ing., Ph.D. TUL Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická kybernetika 31.8.2023
Martinec Tomáš Ing., Ph.D. TUL Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická kybernetika 1.6.2023
Torres Mendieta Rafael Omar MSc., Ph.D. TUL Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Aplikované vědy
v inženýrství
10.3.2023

 

UKONČENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA FM TUL

Habilitační práce, u kterých proběhla obhajoba, se zveřejňují prostřednictvím databáze kvalifikačních prací UKN. Přístup do databáze je veřejný.

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Jiří MÁLEK, Ph.D.
Pracoviště Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Compensation of real-world distortions in speech
Zahájení řízení 7. 2. 2023
Zahájení VR FM 31. 3. 2023, https://www.fm.tul.cz/document/2106
VR FM 20. 9. 2023, https://www.fm.tul.cz/document/2167
Účinnost jmenování 1. 1. 2024

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Zbyšek POSEL, Ph.D.
Pracoviště UJEP, PřF, Katedra informatiky
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Dynamic Modelling of Complex Systems at Nanoscale
Zahájení řízení 27. 9. 2022
Zahájení VR FM 23. 11. 2022, https://www.fm.tul.cz/document/2008
VR FM 24. 5. 2023, https://www.fm.tul.cz/document/2136
Účinnost jmenování 1. 7. 2023

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Karel ŽÍDEK, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Výzkumné centrum TOPTEC
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Computational spectroscopy of optical materials
Zahájení řízení 8. 9. 2021
Zahájení VR FM 15. 9. 2021, https://www.fm.tul.cz/document/1775
VR FM 23. 3. 2022, https://www.fm.tul.cz/document/1892
Účinnost jmenování 1. 7. 2022

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Petr SALAČ, CSc.
Pracoviště TU v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Optimální návrh chlazení razníku při lisování skleněných
výrobků na karuselovém lisu
Zahájení řízení 9. 9. 2020
Zahájení VR FM 18. 11. 2020, https://www.fm.tul.cz/document/1631
VR FM 23. 3. 2022, https://www.fm.tul.cz/document/1892
Účinnost jmenování 1. 7. 2022

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Petr ČERVA, Ph.D.
Pracoviště Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Adaptation of speech recognition systems to selected real-world deployment conditions
Zahájení řízení 4. 6. 2021
Zahájení VR FM 15. 6. 2021, https://www.fm.tul.cz/document/1734
VR FM 24. 11. 2021, https://www.fm.tul.cz/document/1793
Účinnost jmenování 1. 1. 2022

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Fatma YALCINKAYA, Ph.D., M.Sc.
Pracoviště Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce One-dimensional Nanofibers: Application in Membrane Technology
Zahájení řízení 2. 11. 2020
Zahájení VR FM 18. 11. 2020, https://www.fm.tul.cz/document/1631
VR FM 15. 9. 2021, https://www.fm.tul.cz/document/1775
Účinnost jmenování 1. 1. 2022

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Martin PUSTKA, Ph.D.
Pracoviště VÚTS, a.s. Liberec
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Spektrální vlastnosti kruhových piezokeramických rezonátorů
Zahájení řízení 10. 10. 2019
Zahájení VR FM 13. 11. 2019, https://www.fm.tul.cz/document/1443
VR FM 9. 9. 2020, https://www.fm.tul.cz/document/1588
Účinnost jmenování 1. 1. 2021

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Mgr. Jiří BARILLA, CSc.
Pracoviště Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta - katedra informatiky
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Využití Petriho sítí pro simulaci chemické fáze
radiolýzy vody
Zahájení řízení 29. 10. 2018
Zahájení VR FM 28. 11. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1275
VR FM 13. 11. 2019, https://www.fm.tul.cz/document/1443
Účinnost jmenování 1. 1. 2020

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Mgr. Jan STEBEL, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Topics in Mathematical Fluid Mechanics and Shape Optimization
Zahájení řízení 13. 4. 2018
Zahájení VR FM 16. 5. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1111
VR FM 5. 6. 2019, https://www.fm.tul.cz/document/1379 
Účinnost jmenování 1. 7. 2019

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Klára KALINOVÁ, Ph.D.
Pracoviště Oddělení nanotechnologie a informatiky, CxI TU v Liberci
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Návrh a optimalizace akustických systémů založených na synergii
membránového a dutinového rezonátoru
Zahájení řízení 9. 3. 2018
Zahájení VR FM 16. 5. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1111
VR FM 28. 11. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1275 
Účinnost jmenování 1. 1. 2019

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Mgr. Jan BŘEZINA, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Transport processes in fractured porous media
Zahájení řízení 10. 4. 2018
Zahájení VR FM 16. 5. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1111
VR FM 3. 10. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1216
Účinnost jmenování 1. 11. 2018

 

Jméno, příjmení a tituly Ing. Jan PODRAPSKÝ, Ph.D.
Pracoviště SIEMENS, s.r.o.
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce  Vysokonapěťové frekvenční měniče a jejich struktury řízení, současný
stav a trendy
Zahájení řízení  7. 3. 2018 
Zahájení VR FM 16. 5. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1111 
Řízení zastaveno  na vlastní žádost uchazeče dne 7. 11. 2018

 

Jméno, příjmení a tituly Ing. Jakub HRŮZA, Ph.D.
Pracoviště  Oddělení nanotechnologie a informatiky, CxI TU v Liberci
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce Vývoj nanovlákenných filtrů a metod jejich testování 
Zahájení řízení  13. 10. 2017
Zahájení VR FM 25. 10. 2017, https://www.fm.tul.cz/document/938 
Řízení zastaveno 16. 5. 2018, https://www.fm.tul.cz/document/1111 

 

Jméno, příjmení a tituly  doc. Ing. Josef ČERNOHORSKÝ, Ph.D. 
Pracoviště Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika 
Název habilitační práce Momentové řízení jako součást regulačních struktur moderních
elektrických pohonů a jeho aplikace
Zahájení řízení 5. 3. 2015
Zahájení VR FM 25. 3. 2015, https://www.fm.tul.cz/document/145
VR FM 23. 11. 2015, https://www.fm.tul.cz/document/147
Účinnost jmenování 1. 1. 2016 

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Petr ŠIDLOF, Ph.D. 
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Aplikované vědy v inženýrství 
Název habilitační práce  Numerical modeling and experimental investigation of flow in domains
with moving boundaries
Zahájení řízení 3. 10. 2014 
Zahájení VR FM  5. 11. 2014, https://www.fm.tul.cz/document/144 
VR FM  25. 3. 2015, https://www.fm.tul.cz/document/145 
Účinnost jmenování 1. 5. 2015 

 

Jméno, příjmení a tituly  doc. Ing. Jiří SLOUPENSKÝ, CSc. 
Pracoviště  RIETER CZ s.r.o.
Obor  Technická kybernetika
Název habilitační práce  Automatizace a elektronické systémy rotorových dopřádacích strojů 
Zahájení řízení 2. 7. 2014 
Zahájení VR FM  5. 11. 2014, https://www.fm.tul.cz/document/144
VR FM  10. 6. 2015, https://www.fm.tul.cz/document/146 
Účinnost jmenování  1. 10. 2015 

 

Jméno, příjmení a tituly  doc. Ing. Zdeněk TRÁVNÍČEK, CSc. 
Pracoviště  Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Obor  Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce  Neizotermické úplavy a impaktní proudy
Zahájení řízení 4. 4. 2013
Zahájení VR FM  24. 4. 2013, https://www.fm.tul.cz/document/141
VR FM  23. 4. 2014, https://www.fm.tul.cz/document/143 
Účinnost jmenování  1. 6. 2014 

 

Jméno, příjmení a tituly  doc. RNDr. Vladimír ONDERKA, CSc. 
Pracoviště  RWE Gas Storage s.r.o., GeoServices
Obor  Aplikované vědy v inženýrství
Název habilitační práce  Procesy a postupy vedoucí k vytvoření a nastavení expertního
systému pro podzemní zásobník plynu v Loboticích
Zahájení řízení 22. 3. 2013
Zahájení VR FM  24. 4. 2013, https://www.fm.tul.cz/document/141
VR FM 27. 11. 2013, https://www.fm.tul.cz/document/142
Účinnost jmenování  1. 12. 2013

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Zbyněk KOLDOVSKÝ, Ph.D.
Pracoviště Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Blind Separation of Multichannel Signals by Independent
Components Analysis
Zahájení řízení 30. 11. 2010
Zahájení VR FM 20. 4. 2011, https://www.fm.tul.cz/document/136
VR FM 30. 11. 2011, https://www.fm.tul.cz/document/137
Účinnost jmenování 1. 1. 2012

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Pavel FUCHS, CSc.
Pracoviště Ústav řízení systémů a spolehlivosti, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Management rizika komplexních systémů
Zahájení řízení 18. 8. 2010
Zahájení VR FM 20. 4. 2011, https://www.fm.tul.cz/document/136
VR FM 9. 5. 2012, https://www.fm.tul.cz/document/138
Účinnost jmenování 1. 7. 2012

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Milan KOLÁŘ, CSc.
Pracoviště Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Architektura a návrh FPGA obvodů
Zahájení řízení 24. 2. 2010
Zahájení VR FM 17. 3. 2010, https://www.fm.tul.cz/document/134
VR FM 3. 11. 2010, https://www.fm.tul.cz/document/135
Účinnost jmenování 1. 12. 2010

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Josef CHALOUPKA, Ph.D.
Pracoviště Ústav informačních technologií a elektroniky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Možnosti využití vizuální informace v hlasových technologiích
Zahájení řízení 22. 2. 2010
Zahájení VR FM 17. 3. 2010, https://www.fm.tul.cz/document/134
VR FM 3. 11. 2010, https://www.fm.tul.cz/document/135
Účinnost jmenování 1. 12. 2010

 

Jméno, příjmení a tituly RNDr. Vladimír ONDERKA, CSc.
Pracoviště RWE, TRANSGGAS Net, s.r.o., Brno
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Postupy a procesy vedoucí k vytvoření a nastavení expertního
systému pro podzemní zásobník plynu v Lobodicích
Zahájení řízení 12. 9. 2008
Zahájení VR FM 1. 10. 2008, https://www.fm.tul.cz/document/132
Řízení zastaveno na vlastní žádost uchazeče dne 6. 3. 2009

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Otto SEVERÝN, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Vývoj systémů pro modelování přírodních a technických procesů
Zahájení řízení 18. 4. 2008
Zahájení VR FM 30. 4. 2008, https://www.fm.tul.cz/document/131
VR FM 1. 10. 2008, https://www.fm.tul.cz/document/132
Účinnost jmenování 1. 11. 2008

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Dalibor FRYDRYCH, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Stavba modelů pro řešení speciálních úloh
Zahájení řízení 1. 10. 2007
Zahájení VR FM 10. 10. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/128
VR FM 28. 11. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/130
Účinnost jmenování 15. 12. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Jaroslav MLÝNEK, CSc.
Pracoviště Katedra matematiky a didaktiky matematiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Matematické modely vedení tepla v elektrických strojích
Zahájení řízení 6. 9. 2007
Zahájení VR FM 10. 10. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/128
VR FM 28. 11. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/130
Účinnost jmenování 15. 12. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Jan ŠEMBERA, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Aplikace postupů matematického modelování pro řešení
problémů ovlivňovaných chemickými reakcemi
Zahájení řízení 2. 5. 2007
Zahájení VR FM 16. 5. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/126
VR FM 10. 10. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/128
Účinnost jmenování 1. 11. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Jiřina KRÁLOVCOVÁ, Ph.D.
Pracoviště Ústav mechatroniky a technické informatiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Model proudění podzemních vod v rozpukaném porézním prostředí
a jeho aplikace
Zahájení řízení 2. 5. 2007
Zahájení VR FM 16. 5. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/126
VR FM 10. 10. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/128
Účinnost jmenování 1. 11. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Libor TŮMA, CSc.
Pracoviště Ústav řízení systémů a spolehlivosti, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Přepínané regulátory s estimací stavu regulované soustavy
Zahájení řízení 6. 10. 2006
Zahájení VR FM 18. 10. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/123
VR FM 21. 3. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/125
Účinnost jmenování 1. 4. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Pavel SATRAPA, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce IPv6 a jeho uplatnění v univerzitní počítačové síti
Zahájení řízení 15. 9. 2006
Zahájení VR FM 18. 10. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/123
VR FM 21. 3. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/125
Účinnost jmenování 1. 4. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Milan HOKR, Ph.D.
Pracoviště Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Aplikace numerických metod v úlohách transportu látek
v podzemních vodách
Zahájení řízení 5. 10. 2006
Zahájení VR FM 18. 10. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/123
VR FM 7. 2. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/124
Účinnost jmenování 1. 4. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Dr. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc.
Pracoviště AQUATEST, a.s., Liberec
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM TU v Liberci
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Použití nanočástic elementárního železa pro redukce kontaminantů in-situ
Zahájení řízení 15. 9. 2006
Zahájení VR FM 18. 10. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/123
VR FM 7. 2. 2007, https://www.fm.tul.cz/document/124
Účinnost jmenování 1. 4. 2007

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Jiří BRYNDA, CSc.
Pracoviště Ústav molekulární genetiky AV ČR v Praze
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Určování struktury biologických makromolekul metodou
rentgenové strukturní analýzy
Zahájení řízení 9. 5. 2006
Zahájení VR FM 17. 5. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/122
VR FM 18. 10. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/123
Účinnost jmenování 15. 12. 2006

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Dalibor ŠTYS, CSc.
Pracoviště Ústav fyzikální biologie Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Návrh a optimalizace akustických systémů založených na synergii
membránového a dutinového rezonátoru
Zahájení řízení 27. 2. 2006
Zahájení VR FM 8. 3. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/121
VR FM 18. 10. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/123
Účinnost jmenování 15. 12. 2006

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Želmíra FERKOVÁ, CSc.
Pracoviště TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Spínaný reluktační motor – princip, konštrukcia, riadenie
Zahájení řízení 10. 2. 2006
Zahájení VR FM 8. 3. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/121
VR FM 17. 5. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/122
Účinnost jmenování 15. 6. 2006

 

Jméno, příjmení a tituly Ing. Mgr. Jiří BARILLA, CSc.
Pracoviště Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky
Obor Přírodovědné inženýrství
Název habilitační práce Počítačová simulace chemické fáze radiobiologického mechanismu
Zahájení řízení 30. 1. 2006
Zahájení VR FM 8. 3. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/121
Ukončení řízení Habilitační řízení bylo zastaveno dne 17. 5. 2006.

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D.
Pracoviště Katedra elektroniky a zpracování signálů,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Návrh diagnostického vybavení VLSI obvodů
Zahájení řízení 14. 2. 2005
Zahájení VR FM 2. 3. 2005, https://www.fm.tul.cz/document/115
VR FM 22. 6. 2005, https://www.fm.tul.cz/document/118
Účinnost jmenování 1. 7. 2005

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Pavel MOKRÝ, Ph.D.
Pracoviště Katedra elektrotechniky, Fakulta mechatroniky a mezioborových
inženýrských studií TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Piezoelektricky aktivní systémy s feroelektrickými materiály:
Fyzikální aspekty a aplikace v akustice
Zahájení řízení 25. 2. 2005
Zahájení VR FM 2. 3. 2005, https://www.fm.tul.cz/document/115
VR FM 17. 5. 2006, https://www.fm.tul.cz/document/122
Účinnost jmenování 15. 6. 2006

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Jan CVEJN, Ph.D.
Pracoviště Katedra softwarového inženýrství, Fakulta mechatroniky a
mezioborových inženýrských studií TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Návrh optimálních trajektorií dynamických systémů s využitím
numerických algoritmů optimalizace
Zahájení řízení 25. 2. 2005
Zahájení VR FM 2. 3. 2005, https://www.fm.tul.cz/document/115
VR FM 22. 6. 2005, https://www.fm.tul.cz/document/118
Účinnost jmenování 1. 7. 2006

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Dr. Ing. Miroslav ROZLOŽNÍK
Pracoviště Ústav informatiky AV ČR v Praze
Katedra modelování procesů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Iteračné riešenie rozsiahlych sústav sedlového bodu
v matematickom modelovaní
Zahájení řízení 3. 11. 2003
Zahájení VR FM 19. 11. 2003, https://www.fm.tul.cz/document/112
VR FM 7. 4. 2004, https://www.fm.tul.cz/document/113
Účinnost jmenování 1. 6. 2004

 

Jméno, příjmení a tituly doc. RNDr. Miroslav KOUCKÝ, CSc.
Pracoviště Katedra aplikované matematiky, Fakulta pedagogická TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Systémy majoritního zálohování v automatickém řízení
a jejich spolehlivost
Zahájení řízení 31. 10. 2003
Zahájení VR FM 19. 11. 2003, https://www.fm.tul.cz/document/112
VR FM 7. 4. 2004, https://www.fm.tul.cz/document/113
Účinnost jmenování 1. 6. 2004

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Petr TŮMA, CSc.
Pracoviště Katedra softwarového inženýrství,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Příspěvek k automatizaci provozních měření
Zahájení řízení 7. 4. 2003
Zahájení VR FM 9. 4. 2003, https://www.fm.tul.cz/document/110
VR FM 19. 11. 2003, https://www.fm.tul.cz/document/112
Účinnost jmenování 1. 12. 2003

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Pavel RYDLO, Ph.D.
Pracoviště Katedry elektrotechniky a elektromechanických systémů,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Modelování komunikace v distribuovaných řídicích systémech
pomocí Petriho sítí
Zahájení řízení 1. 11. 2001
Zahájení VR FM 28. 11. 2001, viz zápis z VR FM
VR FM 7. 5. 2002, https://www.fm.tul.cz/document/109
Účinnost jmenování 15. 6. 2002

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Petr VOLF, prom. mat., CSc.
Pracoviště ÚTIA AV ČR v Praze
Katedra aplikované matematiky, Fakulta pedagogická TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Náhodné bodové procesy a modely rizikových funkcí s aplikací
do statistické analýzy spolehlivosti a řízení kvality
Zahájení řízení 12. 10. 2000
Zahájení VR FM 25. 10. 2000, viz zápis z VR FM
VR FM 9. 5. 2001, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 15. 12. 2001

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Ladislav LUKŠAN, DrSc.
Pracoviště Ústav informatiky AV ČR v Praze
Katedra modelování procesů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Optimalizační metody v modelování přírodních a technologických dějů
Zahájení řízení 19. 9. 2000
Zahájení VR FM 25. 10. 2000, viz zápis z VR FM
VR FM 9. 5. 2001, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 15. 12. 2001

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Ivan DOLEŽAL, CSc.
Pracoviště Ústav informatiky AV ČR v Praze
Katedra elektroniky a zpracování signálů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Příspěvek k automatizaci tepelných měření
Zahájení řízení 8. 11. 1999
Zahájení VR FM 10. 11. 1999, viz zápis z VR FM
VR FM 31. 5. 2000, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 15. 6. 2000

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Miroslav TŮMA, CSc.
Pracoviště Ústav informatiky a výpočetní techniky AV ČR v Praze
Katedra modelování procesů, FM TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Optimalizační metody v modelování přírodních a technologických dějů
Zahájení řízení 21. 10. 1999
Zahájení VR FM 10. 11. 1999, viz zápis z VR FM
VR FM 31. 5. 2000, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 15. 6. 2000

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Aleš RICHTER, CSc.
Pracoviště Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU v Libeci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Indukční měření průtoku kapalin
Zahájení řízení 12. 5. 1998
Zahájení VR FM 13. 5. 1998, viz zápis z VR FM
VR FM 13. 10. 1998, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 1. 12. 1998

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Ing. Bedřich JANEČEK, CSc.
Pracoviště Katedra řídicí techniky,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Metoda dynamického programování použitá pro číslicovou
regulaci lineárních dynamických soustav
Zahájení řízení březen 1997
Zahájení VR FM 16. 4. 1997, viz zápis z VR FM
VR FM 13. 5. 1998, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 1. 12. 1998

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Mgr. Ing. Václav ZÁDA, CSc.
Pracoviště Katedra softwarového inženýrství,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Vybrané univerzální metody optimálního řízení a regulace
Zahájení řízení březen 1997
Zahájení VR FM 16. 4. 1997, viz zápis z VR FM
VR FM 26. 11. 1997, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 15. 5. 1998

 

Jméno, příjmení a tituly doc. Dr. Ing. Jiří MARYŠKA, CSc.
Pracoviště Katedra řídicí techniky,
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU v Liberci
Obor Technická kybernetika
Název habilitační práce Matematické modelování filtračního proudění kontaminovaných
podzemních vod pro účely řízení sanace
Zahájení řízení březen 1997
Zahájení VR FM 16. 4. 1997, viz zápis z VR FM
VR FM 26. 11. 1997, viz zápis z VR FM
Účinnost jmenování 15. 5. 1998

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav