Přihlásit

Seminář Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 2018

Odborný seminář pořádaný Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

Liberec 12. září 2018

Program: 

Zahájení 
    doc. Ing. M. Kolář, CSc. - FM TU v Liberci

Zpracování surových dat z pole mikrobolometrů
    Ing. M. Rozkovec, Ph.D. – FM TU v Liberci 

Aplikace bin picking s použitím senzorové fúze 
    Ing. V. Hotař, Ph.D. – FS TU v Liberci

Non-stop motion 
    Ing. V. HamplAPPLIC Liberec

3D kamerová měření 
    Ing. P. RůčkaELCOM Ostrava

Rozpoznávání defektů pomocí vizuální inspekce
   
Mgr. P. ŠmídPekat Vision

Kamerová navigace robotu ve 3D 
    Ing. N. Havlíčková - ATEsystem Jablonec

Využití metod deep learning v počítačovém vidění v prostředí MATLAB 
    Ing. J. JirkovskýHumusoft

3D scanner pre bin picking v robotike 
    J. VerešPhotoneo, Slovensko

Inteligentní systémy z pohledu etiky a práva 
    Mgr. A. Krausová, LL.M. - Ústav státu a práva AV ČR

Učící se klasifikátory obrazu pro aplikace strojového vidění 
    Ing. O. Havle, CSc., MBA – FCC průmyslové systémy

Cesta za hranice prostorového a časového rozlišení kamer 
    doc. Ing. F. Šroubek, Ph.D. DSc. - ÚTIA AV ČR

Doprovodný program ve vestibulu (prezentační stolky):
Applic s.r.o.
ATEsystem s.r.o.
Humusoft s.r.o.
PEKAT s.r.o.
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
• Automa – časopis pro automatizační techniku s.r.o. - mediální partner

Plíva a Kolář - TUL - zahájení
Zahájení - doc. Ing. Milan Kolář, CSc. a děkan prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
 
Rozkovec - TUL
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D. - FM TU v Liberci
 
Hampl - Applic
Ing. Vladimír Hampl - Applic s.r.o.
 
Růčka - ELCOM a.s.
Ing. Pavel Růčka - ELCOM a.s.
 
Šmíd - PEKAT
Mgr. Petr Šmíd - PEKAT s.r.o.
 
Havlíčková - ATEsystem
Ing. Naďa Havlíčková - ATEsystem Jablonec s.r.o.
 
Jirkovský - Humusoft
Ing. Jaroslav Jirkovský - Humusoft s.r.o.
 
Vereš - Photoneo
Jozef Vereš - Photoneo s.r.o.
 
Krausová - ÚSP
Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. - Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
Havle - FCC PS 
Ing. Otto Havle, CSc., MBA - FCC průmyslové systémy s.r.o.
 
Šroubek - ÚTIA
doc. Ing. Filip Šroubek - ÚTIA AV ČR, v.v.i.
 
Posluchárna 1
Pohled do posluchárny s účastníky semináře
 
Posluchárna 2
Pohled do posluchárny s účastníky semináře
 
Posluchárna 3
Pohled do posluchárny s účastníky semináře
 
Vestibul 1
Pohled do vestibulu s prezentačními stolky
 
Vestibul 2
Pohled do vestibulu s prezentačními stolky

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav