Přihlásit

Projekty Evropského sociálního fondu

CZ.1.07/2.3.00/45.0011 – Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech; řešitel: Miloš Hernych (CXI TUL), doba řešení: 1. 3. 2014 – 30. 6. 2015.

CZ.1.07/2.2.00/28.0319 – Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu; řešitel: Aleš Suchomel (FP TUL), doba řešení: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015.

CZ.1.07/2.2.00/29.0011 – Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP; řešitel: Iveta Pospíšilová (REK TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.07/2.2.00/28.0317 – Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku; řešitel: Helena Jáčová (EF TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.05/3.2.00/09.0158 – Science Learning Center Liberec, příjemce: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., Liberec, řešitel za TUL: Miloš Hernych (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/17.0049 – Zapojení odborníků z praxe do výuky na vysokých školách; příjemce: UTB ve Zlíně, řešitel za TUL: Jiří Kubín, doba řešení: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2014.

CZ.1.07/2.3.00/35.0036 – Otevřená univerzita; řešitel: Miloš Hernych (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/17.0108 – Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti odborných studentských praxí; řešitel: Pavel Němeček (FS TUL), doba řešení: 3. 5. 2011 – 30. 4. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/31.0059 – Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci; řešitel: Jana Drašarová (FT TUL), doba řešení: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014.

CZ.1.05/2.1.00/01.0005 – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace; řešitel: Petr Tůma (CXI TUL), doba řešení: 1. 12. 2009 – 31. 12. 2013.

CZ.1.07/2.2.00/15.0103 – Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci; řešitel: Josef Šedlbauer (FP TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

CZ.1.07/2.2.00/15.0101 – Inovace modulů vzdělávacího oboru Všeobecná sestra; řešitel: Marie Froňková (UZS TUL), doba řešení: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013.

CZ.1.07/2.4.00/12.0031 – INInet - kolaborativní platforma pro inovační inženýrství; řešitel: Petr Lepšík (FS TUL), doba řešení: 27. 10. 2009 – 31. 12. 2012.

CZ.1.07/2.2.00/07.0247 – Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření; řešitel: Libor Tůma (FM TUL), doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012.

CZ.1.07/2.4.00/12.0107 – Partnerství v elektrotechnice a strojírenství; příjemce: ZČU v Plzni, řešitel za TUL: Jiří Kubín, doba řešení: 1. 11. 2009 – 31. 10. 2012.

CZ.1.07/2.3.00/09.0155 – Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci; řešitel: Václav Finěk (FP TUL); doba řešení: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012.

CZ.1.07/2.3.00/09.0235 – Nové talenty pro vědu a výzkum; příjemce: VŠB-TU Ostrava, řešitel za TUL: Jaroslav Nosek (CXI TUL); doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012.

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0005 – Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika); řešitel: SOŠ a SOU Lanškroun, doba řešení: 18. 10. 2005 – 30. 9. 2007.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav