Přihlásit

Spolupráce s průmyslem

Ústav mechatroniky a technické informatiky se snaží aktivně spolupracovat s průmyslovými podniky ve všech oblastech svého zaměření a budovat s nimi dlouhodobé partnerské vztahy založené na oboustranné výhodnosti. Spolupráce s průmyslovými partnery je rozmanitá a má převážně následující formy:

 • spolupráce na společných projektech typu MPO, TAČR nebo Center kompetence,
 • výzkumná a vývojová činnost na základě dohody o smluvním výzkumu,
 • školení a další vzdělávání zaměstnanců z podnikové sféry,
 • zadávání studentských projektů, bakalářských či diplomových prací,
 • odborné přednášky specialistů z praxe pro studenty ve vybraných předmětech,
 • exkurze pro studenty a akademické pracovníky do průmyslových podniků,
 • krátkodobé i dlouhodobé odborné brigády pro studenty.

Úzký kontakt s průmyslovou sférou přináší důležitou zpětnou vazbu, zrychluje zavádění výsledků výzkumu do praxe, vytváří podmínky pro snadné zapojení studentů do průmyslové praxe a v neposlední řadě přináší ústavu potřebné dodatečné finanční prostředky pro svůj rozvoj.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav