Přihlásit

Projekty a granty

Projekty přímo vedené pracovníky ústavu

Projekty, na jejichž řešení se podíleli pracovníci ústavu


Projekty přímo vedené pracovníky ústavu

Projekty Horizon 2020

MSCA-ITN-ETN č. 764902 – Inteligentní tomografické senzory pro pokročilé řízení průmyslových procesů (TOMOCON), řešitel: Uwe Hampel (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Ev, Německo), příjemce za TUL: Jaroslav Hlava, doba řešení: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2021.

Projekty GAČR

22-10074K – Vývoj nových algoritmů na výpočet flikru v podmínkách moderních rozvodných sítí elektrické energie; řešitel: Leoš Oldřich Kukačka, doba řešení: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025.

22-10279S – Vliv reálné expozice znečistěnému ovzduší na lidské plicní a čichové buňky kultivované v podmínkách "air-liquid interface"; příjemce: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., řešitel za TUL: Michal Vojtíšek, doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.

GA16-11965S – Adaptivní akustické metapovrchy pro aktivní řízení zvukového pole; řešitel: Pavel Mokrý, doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

GA13-10365S – Plošné akustické metamateriály s aktivním řízením akustické impedance; řešitel: Pavel Mokrý, doba řešení: 1. 2. 2013 – 31. 12. 2015.

GAP204/10/0616 – Moderní piezoelektrické perovskity: kmity krystalové mřížky a doménové stěny; příjemce: FÚ AV ČR, řešitel za TUL: Pavel Mokrý, doba řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012.

GA205/09/1879 – Výzkum sdružených hydrogeologických a geochemických procesů v heterogenním horninovém prostředí pomocí počítačových modelů; řešitel: Jiřina Královcová, doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011.

GD102/08/H081 – Nestandardní aplikace fyzikálních polí – analogie, modelování, ověřování a simulace; řešitel: Aleš Richter, doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011.

GA101/08/1279 – Moderní metody potlačování hluku a vibrací pomocí piezoelektrických materiálů; řešitel: Pavel Mokrý, doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010.

GP102/08/P453 – Omezování zapínacího proudu transformátorů; řešitel: Miroslav Novák, doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010.

GA101/07/1667 – Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení; příjemce: FS ČVUT v Praze, řešitel za TUL: Jaroslav Hlava, doba řešení: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009.

Projekty TAČR

CK03000186 – Zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence; řešitel: Marián Lamr, doba řešení: 1. 2. 2022 – 28. 2. 2025.

TM03000048 – Inteligentní systém služeb na podporu zdraví; příjemce: EMBITRON s.r.o., řešitel za TUL: Josef Černohorský, doba řešení: 1. 2. 2022 – 31. 1. 2025.

TK04020053 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů; řešitel: Miroslav Novák, doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.

TK04010207 – Reprezentace poruchových zón a diskontinuit v hydrogeologických modelech pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivního odpadu; příjemce: PROGEO, s.r.o.; řešitel za TUL: Jiřina Královcová, doba řešení: 1. 1. 2022 – 30. 11. 2024.

TK04010132 – Pravděpodobnostní hodnocení následků radiačních havárií; příjemce: UJV Řež, a.s., řešitel za TUL: Jan Kamenický, doba řešení: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024.

SS01010276 – Minimalizace dopadů nakládání se zdravotnickými odpady na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické udržitelnosti; řešitelka: Julie Mokrá, doba řešení: 1. 3. 2020 – 31. 3. 2023.

FW01010306 – Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano membrán; příjemce: IN - EKO TEAM s.r.o., řešitel za TUL: Jiří Maryška, doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 10. 2023.

FW01010348 – JAWA EL NICO; příjemce: JAWA Factory s.r.o., řešitel za TUL: Pavel Jandura, doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

TK02030120 – Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry; řešitel: Jiří Maryška, doba řešení: 1. 7. 2019 – 30. 9. 2022.

TH04020180 – Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu; příjemce: VŠB-TU Ostrava, řešitel za TUL: Jiří Jelínek, doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022.

TK01020107 – Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip; příjemce: ELVAC a.s., řešitel za TUL: Leoš Kukačka, doba řešení: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021.

TH03010462 – Systém pro rychlou kompenzaci jalového výkonu s prvky pro snadnou integraci do provozů s vysokou mírou automatizace; příjemce: KMB systems, s.r.o., řešitel za TUL: Miroslav Novák, doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

TH02030069 – Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti
využití krajiny; příjemce: AZ Consult, spol. s r.o., řešitel za TUL: Jan Šembera, doba řešení: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

TD03000037 – Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury; řešitel: Jan Šembera, doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017.

TA04020207 – Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách; řešitel: Jan Šembera, doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017.

TA04011114 – Chemosenzorická percepce a vývoj jejího měření; řešitel: Jiří Jelínek, doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017.

TE01020036 – Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny; příjemce: FS ČVUT v Praze, řešitel za TUL: Libor Tůma, doba řešení: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2019.

TA02020109 – Prediktivní řídicí systém pro zlepšení stability a zvýšení účinnosti elektrárenských bloků; řešitel: Libor Tůma, doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015.

TA02021132 – Mobilita kontaminantů a dalších složek prostředí – integrace do expertního systému využívajícího transportně-reakční modelování ; řešitel: Jan Šembera, doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015.

TA02020177 – Informační systém pro podporu rozhodování o využití krajiny po rekultivaci (MARE); řešitel: Jan Šembera, doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

Projekty MPO

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026360 – Modulární soustava pro úpravu domovních odpadních vod; příjemce: Bazénplast s.r.o., řešitel za TUL: Jiří Maryška, doba řešení: 1. 7. 2021 – 31. 5. 2023.

FV40421 – Recyklace technologických vod v nápojovém průmyslu; Příjemce: Bazénplast s.r.o., řešitel za TUL: Jiří Maryška, doba řešení: 1. 5. 2019 – 31. 10. 2022.

FV30148 – Výzkum a vývoj laboratorního pracoviště s antibakteriálním povrchem na bázi tenké vrstvy sol-gel; příjemce: MERCI s.r.o., řešitel za TUL: Jiří Maryška, doba řešení: 1. 4. 2018 – 30. 9. 2021.

EG17_176/0015735 – Model virtuální nemocnice; příjemce: SEFIMA s.r.o., řešitel za TUL: Jan Kamenický, doba řešení:  1. 7. 2019 – 30. 6. 2022.

EG16_084/0010369 – Systém manažerské podpory; příjemce: SEFIMA s.r.o., řešitel za TUL: Jan Kamenický, doba řešení: 20. 4. 2017 – 29. 2. 2020.

FV10099 – Aplikace principů "Průmysl 4.0" v přádelnách; příjemce: Rieter CZ s.r.o., řešitel za TUL: Josef Černohorský, doba řešení: 1. 8. 2016 – 30. 11. 2019.

FR-TI1/456 – Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody; příjemce: MikroChem LKT s.r.o., Třeboň, řešitel za TUL: Jan Šembera, doba řešení: 1. 4. 2009 – 30. 6. 2013.

FR-TI1/266 – Inovace technologie výroby umělých kůží; příjemce: Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Liberec, dříve Cadence Innovation, s.r.o., řešitel za TUL: Petr Tůma, doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 7. 2012.

FT-TA5/129 – Výzkum, simulace, modelování a aplikace elektronických vaček v řídicích systémech výrobních strojů; příjemce: Petr Jirásko (VÚTS a.s. Liberec), řešitel za TUL: Pavel Rydlo, doba řešení: 14. 3. 2008 – 31. 12. 2010.

FI-IM5/051 – Výzkum a vývoj stroje pro výrobu prostorově tvarovaných textilních produktů; řešitel: Martin Diblík, doba řešení: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010.

FT-TA3/017 – Výzkum a vývoj mechatronických prvků a systémů pro spřádací stroje; příjemce: Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí, řešitel za TUL: Aleš Richter, doba řešení: 1. 2. 2006 – 31. 12. 2009.

Projekty Tempus

517138-TEMPUS-1-2011-1-CZ-TEMPUS-JPCR – EU-PC Double Degree Master Program in Automation / Mechatronics; řešitel: Petr Tůma, doba řešení: 15. 10. 2011 – 14. 10. 2014.

Projekty ESF

CZ.1.07/2.2.00/28.0050 – Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů; řešitel: Libor Tůma, doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/12.0024 – Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje; příjemce: VUT v Brně, řešitel za TUL: Václav Záda, doba řešení: 1. 11. 2009 – 31. 10. 2012.

CZ.1.07/2.2.00/07.0008 – Inteligentní multimediální E-learningový portál; řešitel: Klára Císařová, doba řešení: 1. 6. 2009 – 31. 5. 2012.

CZ.1.07/2.3.00/09.0103 – Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech; řešitel: Miloš Hernych, doba řešení: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2012.

CZ.1.07/1.1.05/03.0036 – Blended learning v mechatronice; příjemce: VOŠ a SPŠ Jičín, řešitel za TUL: Jaroslav Nosek, doba řešení: 1. 10. 2010 – 30. 3. 2012.

CZ.04.1.03/3.2.15.3/0442 – Inovace a realizace studijního oboru Informatika a logistika v kontextu požadavků průmyslu a veřejné správy; řešitel: Jiřina Královcová, doba řešení: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008.

DZG výzkumné projekty z EU

1233427 – Control Methods of Ferroelectric Self-Assembly - MSCA4Ukraine (Alexander von Humboldt Foundation), řešitel: Olha Mazur, doba řešení: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025.

Projekty EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023593 - Automatické nalezení robotu; příjemce: Systematic a.s., řešitel za TUL: Leoš Beran, doba řešení: 1. 11. 2020 – 31. 8. 2021.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009881 - Vývoj automatizovaného stohovacího systému "SysLogeum 3000"; příjemce: Systematic a.s., řešitel za TUL: Leoš Beran, doba řešení: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2019.

101.003.208.461 – Rozvoj přeshraniční akademické sítě pro podporu vzniku podniků; řešitel za TUL: Lukáš Hubka, doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.

100246598 – Mezinárodní vzdělávací projekt – udržitelné a efektivní využívání zdrojů; řešitel za TUL: Jan Šembera, doba řešení: 1. 2. 2016 – 31. 1. 2019.

100113281 – Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (KLIPRO); řešitel: Jan Šembera, doba řešení: 1. 9. 2012 – 15. 7. 2014.

Projekty MV

VI20152019049 – RESILIENCE 2015: Dynamické hodnocení odolnosti souvztažných subsystémů kritické infrastruktury; řešitel za TUL: Pavel Fuchs, doba řešení: 1. 10. 2015 – 31. 12. 2019.

Projekty FRVŠ

152/2011 F1/a – Inovace laboratorních úloh na kompenzaci účiníku; řešitel: Martin Diblík, 2011.

2924/2011, F1/a – Inovace výuky předmětů logického řízení; řešitel: Miloš Hernych, 2011.

222/2010, A/a – Modernizace elektrotechnické laboratoře; řešitel: Josef Černohorský, 2010.

2547/2009, A/a – Inovace laboratoře elektrotechniky; řešitel: Jiří Kubín, 2009.

1520/2209, F1/a – Inovace laboratorních cvičení předmětu Vybrané stati z elektroniky; řešitel: Ivan Doležal, 2009.

2254/2009, F1/a – Zefektivnění a zrychlení numerických výpočtů ve výuce elektromagnetizmu; řešitel: Miloslav Košek, 2009.

185/2009, F1/a – Inovace předmětu Diagnostika a měření na textilních strojích; řešitel: Miroslav Novák, 2009.

1358/2009, F1/a – Inovace laboratorních cvičení se stejnosměrnými elektrickými stroji; řešitel: Martin Diblík, 2009.

2202/2008, F1/a – Měření parametrů reálných elektrických prvků – úloha nejen elektrotechnická; řešitel: Miloslav Košek, 2008.

2733/2008, F1/a – Realizace laboratorních úloh v předmětu Výkonová elektronika; řešitel: Martin Černík, 2008.

2321/2008, A/a – Laboratoř moderních elektrických měření pro studenty technických oborů; řešitel: Milan Kolář, 2008.

2306/2007, F1/a – Inovace praktické výuky v předmětu Základy logického řízení; řešitel: Miloš Hernych, 2007.

2642/2007, A/b – Inovace počítačových učeben; řešitel: Petr Tůma, 2007.

775/2007, F1/a – Názorné výukové pomůcky pro demonstraci principů elektrických strojů; řešitel: Leoš Beran, 2007.

Projekty Fondu rozvoje CESNET

398/2011 – Vybudování a provoz datového úložiště pro archivaci a správu záznamů výuky z přednáškových místností TUL; řešitel: Petr Tůma, doba řešení: 28. 7. 2011 – 28. 7. 2012.

Institucionální projekty TUL

Int. č. 12394 – Zkvalitnění propagačních materiálů FMIMS; řešitel: Miloš Hernych, 2018.

Int. č. 12428 – Výměnná laboratorní praktika FM TUL / HSZG; řešitel: Lukáš Hubka, 2018.

Int. č. 12443 – Univerzální programovatelné platformy pro řešení automatizačních a regulačních úloh; řešitel: Martin Diblík, 2018.

Int. č. 12323 – Propagace a marketing FMIMS; řešitel: Miloš Hernych, 2017.

Int. č. 12363 – Zahraniční spolupráce, výměnná laboratorní praktika FM TUL/HSZG; řešitel: Lukáš Hubka, 2017.

Int. č. 12225 – Inovace HW nahrávajícího zařízení v učebně A11; řešitel: Martin Vích Vlasák, 2016.

Int. č. 12232 – Inovace odborných laboratoří FM; řešitel: Milan Kolář, 2016.

Int. č. 12234 – Vybavení pro přepravu techniky určené k reprezentaci TUL mimo domovské laboratoře ústavu; řešitel: Miloš Hernych, 2016.

Int. č. 12286 – Výměnná laboratorní praktika FM TUL/HSZG; řešitel: Lukáš Hubka, 2016.

Int. č. 12309 – Realizace platformy mobilního robota s kráčejícími koly a implementace pohonů; řešitel: Leoš Beran, 2016.

Int. č. 12162 – Integrace fakultních e-learningových portálů do celouniverzitního inteligentního multimediálního e-learningového portálu (ALS); řešitel: Klára Císařová, 2015. 

Int. č. 12185 – Inovace softwarového vybavení pro výuku v předmětu ESY; řešitel: Martin Diblík, 2015.

Int. č. 12186 – Inovace vybraných úloh bakalářského studijního oboru EIŘS; řešitel: Josef Černohorský, 2015.

Int. č. 12187 – Výukový řídicí systém pro mobilní aplikace v robotice; řešitel: Leoš Beran, 2015.

Int. č. 12188 – E-learningové prostředí pro předmět Ekonomika spolehlivosti a rizik; řešitel: Julie Volfová, 2015.

Int. č. 12215 – Vytvoření webového portálu s nabídkou a registrací kurzů pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání; řešitel za FM: Klára Císařová, 2015.

Int. č. 12113 – Nový předmět Datamining na FM; řešitel: Klára Císařová, 2014.

Int. č. 12126 – Kvalitní vzdělávací média = úspěšnější absolvent – Pokračování projektu ALS s důrazem na „udržitelnost“ zejména pořizování záznamů přednášek a další vývoj portálu ALS; řešitel: Klára Císařová, 2014.

Int. č. 12127 – Inovace výukových prostředků informatických učeben FM; řešitel: Milan Kolář, 2014.

Int. č. 12131 – Aktivní evidence absolventů; řešitel: Klára Císařová, 2014.

Int. č. 12148 – Zahraniční odborníci na FM v roce 2014; řešitel: Jaroslav Nosek, 2014.

Int. č. 12016 – Podpora talentovaných studentů FM; řešitel: Jaroslav Nosek, 2013.

Int. č. 12021 – Kvalitní vzdělávací média = úspěšnější absolvent – pokračování projektu ALS; řešitel: Klára Císařová, 2013.

Int. č. 12074 – Zahraniční odborníci na FM v roce 2013; řešitel: Jaroslav Nosek, 2013.

Int. č. 12093 – Příprava nových studijních programů ve spolupráci se zahraničními VŠ; řešitel: Jaroslav Nosek, 2013.

Int. č. 1260 – Rozvoj výukových prostředků učeben FM; řešitel: Klára Císařová, 2012.

Int. č. 1212 – Zvyšování konkurenceschopnosti TUL kvalitou absolventa; řešitel: Klára Císařová, 2011.

Int. č. 1214 – Podpora talentovaných studentů na TUL – soutěž SVOČ; řešitel: Jaroslav Nosek, 2011.

Int. č. 1232 – Zahraniční odborníci na FM v roce 2011 (internacionalizace výuky na TUL); řešitel: Jaroslav Nosek, 2011.

Int. č. 1247 – „Ingénierie des systémes intéractifs” / „Engineering of Interactive Systems”; řešitel: Jaroslav Nosek, 2011.

Int. č. 1252 – Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií; řešitel: Martin Vích Vlasák, 2011.

Int. č. 1207 – „Ingénierie des systémes intéractifs” / „Engineering of Interactive Systems”; řešitel: Jaroslav Nosek, 2010.

Int. č. 1272 – Mechatronika v robotice; řešitel: Petr Tůma, 2010.

Int. č. 1281 – Mezinárodní spolupráce ve VŠ vzdělávání TUL; řešitel: Aleš Richter, 2010.

Int. č. 1287 – Podpora talentovaných studentů na FM; řešitel: Jaroslav Nosek, 2010.

Int. č. 1297 – Kvalitou absolventa ke zvýšení konkurenceschopnosti; řešitel: Klára Císařová, 2010.

Int. č. 1238 – Kompletní inovace laboratoří TUL; řešitel: Jaroslav Hlava, 2009.

Int. č. 1245 – Rozvoj moderních informačních technologií a multimediální podpora inovované výuky na TUL; řešitel: Klára Císařová, 2009.

Int. č. 1265 – „Ingénierie des systémes intéractifs” / „Engineering of Interactive Systems” – nový česko-francouzský studijní obor magisterského studia ve studijním programu N2612 Electrical Engineering and Informatics; řešitel: Jaroslav Nosek, 2009.

Int. č. 1222 – Podpora multimediálního vzdělávání na TUL; řešitel: Klára Císařová, 2008.

Projekty SGS

Int. č. 21478 – Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých technologií v elektromobilitě; řešitel: Lukáš Krčmář, doba řešení: 02/2022–12/2023.

Int. č. 21471 – Identifikace a modelování stárnutí baterie; řešitel: Pavel Vedel, doba řešení: 02/2022–01/2023.

Int. č. 21468 – Návrh a konstrukce radiofrekvenčních cívek pro 1H/19H/31P MR zobrazování a spektroskopii při vývoji nových responzivních kontrastních látek a studiu buněčných metabolitů; řešitel: Martin Vít, doba řešení: 02/2022 – 01/2023.

Int. č. 21436 – Využití a další zdokonalení vyvinuté holografické metody používané pro měření povrchové topografie komplexních vzorků; řešitel: Marek Mach, doba řešení: 02/2021–01/2022.

Int. č. 21435 – Použití technologie rozšířené reality pro zlepšení přesnosti průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v autonomních vozidlech; řešitel: Reza Moezzi, doba řešení: 02/2021–01/2022.

Int. č. 21430 – Úprava povrchu nanovlákenných membrán pro čištění vody; řešitel: Izabela Gallus, doba řešení: 02/2021–12/2023.

Int. č. 21427 – Elektromagnetická interference průmyslového obráběcího stroje u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem; řešitel: Jan Morava, doba řešení: 02/2021–01/2022.

Int. č. 21362 – Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu; řešitel: Jakub Eichler, doba řešení: 02/2020–12/2021.

Int. č. 21332 – Interakce elektromagnetického pole v lékařství, kardiostimulace a zobrazování MR; řešitel: Jan Morava, doba řešení: 2019.

Int. č. 21334 – Sběr a zpracování velkoobjemových dat; řešitel: Vratislav Žabka, doba řešení: 2019.

Int. č. 21336 – Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů; řešitel: Marek Mach, doba řešení: 2019–2020.

Int. č. 21337 – Aplikace pokročilých technologií a prostředků řízení v elektromobilitě; řešitel: Pavel Jandura, doba řešení: 2019.

Int. č. 21175 – Aplikace technické kybernetiky v mechatronických systémech; řešitel: Tomáš Náhlovský (2016), Vratislav Žabka (2017–2018), doba řešení: 2016–2018.

Int. č. 21065 – Progresivní mechatronické, řídicí a měřicí systémy s aplikací vyspělých simulačních metod; řešitel: Jan Koprnický, doba řešení: 2013–2015.

Int. č. 7821 – Interaktivní mechatronické systémy v technické kybernetice; řešitel: Jan Koprnický, doba řešení: 2010–2012.

 


Projekty, na jejichž řešení se podíleli pracovníci ústavu

Projekty Horizon 2020

No: 857061 – Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing, řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022.

No: 646002 – Nanomaterial FAte and Speciation in the Environment; řešitel za TUL: Miroslav
Černík (CXI TUL), doba řešení: 1. 9. 2015 – 30. 9. 2019.

Projekty EU – OP VVV

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293 – Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení (Elektromobilita), řešitel: Michal Petrů (CXI TUL), doba řešení: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2022.

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424 – 3D tisk ve stavebnictví a architektuře (3D STAR), řešitel: Petr Zelený (FS TUL), doba řešení: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329 – Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0; řešitel: Miloš Hernych (TUL), doba řešení: 1. 6. 2017 – 31. 12. 2022.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013333 – Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce; řešitel: Kateřina Pösingerová (TUL); doba řešení: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2022.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631 – Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci; řešitel: Pavel Němeček (FS TUL); doba řešení: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2021.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553 – Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0; řešitel: Ondřej Novák (TUL), doba řešení: 1. 6. 2017 – 31. 10. 2021.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002660 – Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering"; řešitel: Miroslav Černík (NTI TUL), doba řešení: 1. 9. 2017 – 30. 9. 2021.

Projekty GAČR

GA102/08/1118 – Inteligentní diagnostika elektrických strojů; řešitel: Ivan Jaksch (FM TUL), doba řešení: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010.

GA202/07/1289 – Elektromechanické vlastnosti pokročilých feroelektrických materiálů; řešitel: Lidmila Burianová (FP TUL), doba řešení: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009.

GA202/06/0411 – Doménové jevy ve feroických krystalech; řešitel: Jiří Erhart (FP TUL), doba řešení: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008.

Projekty TAČR

TM03000010 – Kompozita zesílená uhlíkovými vlákny plněná grafénem/grafitem určená zejména pro ochrannou schránku baterií v autech s elektrickým pohonem; příjemce: LENAM, s.r.o., řešitel za TUL: Michal Petrů (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.

FW01010583 – Vývoj výměníků tepla pro zpětné získáváni vlhkosti; příjemce: RECUTECH s.r.o., řešitel za TUL: Mateusz Fijalkowski (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2020 — 31. 12. 2023.

FW01010446 – Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod; příjemce: SG Geotechnika a.s., řešitel za TUL: Jaroslav Nosek (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2020 — 31. 12. 2023.

TP01010031 – PROSYKO - Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci 2; řešitel: Stanislav Petrík (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022.

CK01000020 – Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio; příjemce: Entry Engineering s.r.o., řešitel za TUL: Josef Novák (FM TUL), doba řešení: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022.

TK01020102 – Výzkum a vývoj nového typu elektromagnetického měřiče tepla s extrémně nízkou
spotřebou; řešitel: Václav Kopecký (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022.

TH03030500 – Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při
povodni jako nový prvek protipovodňové ochrany; řešitel: Jaroslav Nosek (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021.

TH03010299 – Robot pro reedukaci bipedální lokomoce, řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021.

TH03030374 – Pokročilé real-time řízení a monitoring sanačních technologií; příjemce: MEGA a.s., řešitel za TUL: Jaroslav Nosek (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021.

TH03010459 – Provozní diagnostika profilu a rozchodu tramvajových kolejí pod zatížením; řešitel: Michal Starý (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

TH03010277 – Vývoj autonomního IoT zařízení pro vyhodnocování provozních dat závěsné
zemědělské techniky; příjemce: BEDNAR FMT s.r.o., řešitel za TUL: David Krčmařík (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

TH02020252 – Způsob a mobilní zařízení pro odstraňování námrazy z trolejí v městské tramvajové a trolejbusové trakci; řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2020.

TG01010117 – PROSYKO - Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci; řešitel: Stanislav Petrík (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2019.

TA04011161 – Pokročilé robotické rehabilitační přístroje; řešitel: Josef Černohorský (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017.

TA04020506 – Softwarové nástroje pro simulaci a analýzu procesů v geosféře; řešitel: Jiřina Královcová (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017.

TA04030145 – Přesné vymezení a optimalizace energetických toků v trolejbusové dopravě s ohledem na nižší energetické nároky, délky trolejových úseků a na potřeby integrované dopravy; řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017.

TA04010237 – Výzkum a vývoj užití nanomateriálů při výrobě míčů; řešitel za CXI TUL: Pavel Pokorný, doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2016.

TA03010893 – Měřidla pro asférické a freeform optické plochy; řešitel za CXI TUL: Petr Tůma, doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016.

TA03020408 – Monitoring chování puklinových systémů horninového masivu geofyzikálními metodami; příjemce: G IMPULS Praha s.r.o., řešitel za TUL: Václav Kopecký (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016.

TA03030420 – Metody testování trakčních motorů v tramvajových podvozcích; řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015.

TA03011584 – Vývoj průtokového cytometru se specifickými vlastnostmi pro oblast vědy a výzkumu; příjemce: Wolf & Danniel s.r.o., Mladá Boleslav, řešitel za TUL: Jaroslav Beran (FS TUL), doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014.

TA02021332 – Ekologické obráběcí kapaliny nové generace; příjemce: PARAMO a.s, Pardubice, řešitel za TUL: Jan Jersák (FS TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

TA01011253 – Interdisciplinární výzkum a vývoj speciálních funkčních textilií a vysoce fyziologicky komfortních hotových výrobků na bázi celulózových i syntetických vláken nové generace pro specifické inovativní aplikace s vysokým tržním potenciálem; příjemce: VÚB a.s., Ústí nad Orlicí, řešitel za TUL: Antonín Havelka (FT TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014.

TA01021331 – Vývoj modelovacích nástrojů predikce rozvoje THC procesů a jejich vlivu na migraci radionuklidů v geosféře; řešitel: Jiřina Královcová (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 30. 4. 2014.

Projekty MPO

FV40144 – Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů; příjemce: NEUFE, spol. s r.o., řešitel za TUL: Jaromír Moravec (FS TUL), doba řešení: 1. 7. 2019 – 31.12. 2022.

FV20294 – Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické
stavby; příjemce: GEOtest a.s., řešitel za TUL: Jiřina Královcová (CXI TUL), doba řešení: 1. 9. 2017 – 30. 4. 2021.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908 – Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu; řešitel za TUL: Robert Voženílek (CXI TUL), doba řešení: 1. 5. 2017 – 31. 3. 2020.

FV20425 – Vývoj textilní hadice s nanovlákennou funkční komponentou; řešitel za TUL: Michal Komárek (NTI TUL), doba řešení: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020.

FV10467 – Vývoj efektivní technologie valchování při výrobě klobouků; příjemce: TONAK a.s., řešitel za TUL: Jaroslav Beran (FS TUL), doba řešení: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2019.

FR-TI3/579 – Výzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních děl; řešitel: Jiřina Královcová (CXI TUL), doba řešení: 1. 4. 2011 – 30. 4. 2015.

FR-TI3/047 – Mechatronika a dopřádací stroje; příjemce: Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí, řešitel za TUL: Josef Černohorský (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014.

FR-TI3/751 – Biometrické signály - jejich snímání, vyhodnocování a přenos ve zdravotnickém a pečovatelském prostředí; příjemce: LINET s.r.o., Slaný, řešitel za TUL: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

FR-TI1/362 – Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení; příjemce: ÚJV Řež a.s., Husinec, řešitel za TUL: Milan Hokr (FM TUL), doba řešení: 1. 9. 2009 – 30. 8. 2013.

FR-TI1/591 – Vývoj moderního zařízení pro rychlou a účinnou diagnostiku infekčních a geneticky podmíněných chorob člověka v režimu POCT (Point of care testing); příjemce: Wolf & Danniel s.r.o., Mladá Boleslav, řešitel za TUL: Jaroslav Beran (FS TUL), doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2013.

FR-TI1/122 – Textilie se zvýšeným komfortem odolné proti elektromagnetickému záření; příjemce: SIMTEX a.s., Česká Třebová, řešitel za TUL: Jiří Militký, doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2013.

FR-TI1/451 – Produktivní technologie na výrobu nanovláken; příjemce: ELMARCO s.r.o., Liberec, řešitel za TUL: Ladislav Ševčík (FS TUL), doba řešení: 1. 7. 2009 – 31. 12. 2012.

Projekty ESF

CZ.1.07/2.3.00/45.0011 – Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech; řešitel: Miloš Hernych (CXI TUL), doba řešení: 1. 3. 2014 – 30. 6. 2015.

CZ.1.07/2.2.00/28.0319 – Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu; řešitel: Aleš Suchomel (FP TUL), doba řešení: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015.

CZ.1.07/2.2.00/29.0011 – Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP; řešitel: Iveta Pospíšilová (REK TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.07/2.2.00/28.0317 – Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku; řešitel: Helena Jáčová (EF TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.05/3.2.00/09.0158 – Science Learning Center Liberec, příjemce: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., Liberec, řešitel za TUL: Miloš Hernych (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/17.0049 – Zapojení odborníků z praxe do výuky na vysokých školách; příjemce: UTB ve Zlíně, řešitel za TUL: Jiří Kubín, doba řešení: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2014.

CZ.1.07/2.3.00/35.0036 – Otevřená univerzita; řešitel: Miloš Hernych (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/17.0108 – Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti odborných studentských praxí; řešitel: Pavel Němeček (FS TUL), doba řešení: 3. 5. 2011 – 30. 4. 2014.

CZ.1.07/2.4.00/31.0059 – Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci; řešitel: Jana Drašarová (FT TUL), doba řešení: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014.

CZ.1.05/2.1.00/01.0005 – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace; řešitel: Petr Tůma (CXI TUL), doba řešení: 1. 12. 2009 – 31. 12. 2013.

CZ.1.07/2.2.00/15.0103 – Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci; řešitel: Josef Šedlbauer (FP TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013.

CZ.1.07/2.2.00/15.0101 – Inovace modulů vzdělávacího oboru Všeobecná sestra; řešitel: Marie Froňková (UZS TUL), doba řešení: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013.

CZ.1.07/2.4.00/12.0031 – INInet - kolaborativní platforma pro inovační inženýrství; řešitel: Petr Lepšík (FS TUL), doba řešení: 27. 10. 2009 – 31. 12. 2012.

CZ.1.07/2.2.00/07.0247 – Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření; řešitel: Libor Tůma (FM TUL), doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012.

CZ.1.07/2.4.00/12.0107 – Partnerství v elektrotechnice a strojírenství; příjemce: ZČU v Plzni, řešitel za TUL: Jiří Kubín, doba řešení: 1. 11. 2009 – 31. 10. 2012.

CZ.1.07/2.3.00/09.0155 – Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci; řešitel: Václav Finěk (FP TUL); doba řešení: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012.

CZ.1.07/2.3.00/09.0235 – Nové talenty pro vědu a výzkum; příjemce: VŠB-TU Ostrava, řešitel za TUL: Jaroslav Nosek (CXI TUL); doba řešení: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012.

CZ.04.1.03/3.1.15.1/0005 – Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika); řešitel: SOŠ a SOU Lanškroun, doba řešení: 18. 10. 2005 – 30. 9. 2007.

Projekty MV

VI20152018023 – Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních
plomb, pečetí a obálek; řešitel za TUL: S. Petrík (CXI TUL), doba řešení: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018.

Projekty Cíl 3

100127565/PP1 – Vývoj komponent a metod vedoucí ke zlepšení energetické účinnosti trakce z hlediska využití energetického setrvačníku; řešitel Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014.

Výzkumná centra a výzkumné záměry

1M0553 – Výzkumné centrum TEXTIL II.; řešitel: Aleš Richter (FM TUL), doba řešení 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011.

1M0554 – Pokročilé sanační technologie a procesy; řešitel: Jiří Maryška (FM TUL), doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011.

1M06059 – Progresivní technologie a systémy pro energetiku; příjemce: FS ČVUT v Praze, řešitel za TUL: Libor Tůma, doba řešení: 1. 3. 2006 – 31. 12. 2011.

MSM 4674788501 – Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem; řešitel: František Novotný (FS TUL), doba řešení: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011.

Projekty MŠMT

LO1201 – Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci; řešitel: Petr Tůma, doba řešení: 2014–2018.

LF15009 – Integrovaný systém pro měření a renovaci jeřábových drah a nákolků; řešitel za CXI TUL: Josef Černohorský, doba řešení: 2015–2017.

0011/7/NAD/2015 – Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ na TUL; řešitel: Miloš Hernych, doba řešení: 2016.

7AMB14SK066 – Multifyzikální výpočty v elektrických pohonech; řešitel: Jiří Kubín (CXI TUL), doba řešení: 2014–2015.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav