Přihlásit

Laboratoř magnetických měření

Kontakt

Ing. Miroslav Novák, Ph.D. | e-mail: miroslav.novak@tul.cz | tel.: +420 485 353 626

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • výzkum a aplikace počítačových modelů hystereze,
 • měření magnetických polí v technických aplikacích,
 • aplikovaný výzkum a vývoj jednoúčelových zařízení pro magnetická měření,
 • návrh technických řešení pro omezování zapínacích proudů, ferorezonance atp.

Odborné zaměření laboratoře

 • využití počítačových modelů hystereze pro hodnocení materiálů, pro analýzu, regulaci nebo potlačování přechodových jevů elektrických strojů,
 • měření magnetických polí elektrických strojů a jejich částí (motorů, transformátorů, tlumivek, relé, silových vodičů, elektromagnetů, permanentních magnetů, upínadel, separátů, …) při stacionárním a střídavém magnetování i během přechodových jevů.

Nabízené služby

 • měření a analýzy magnetických polí
  • měření vnějších polí magnetů a zmagnetovaných / demagnetovachých součástí
  • určení kvality magnetizace jednoduchých i více-pólových magnetů
  • měření rozptylových polí elektrických strojů v ustálených stavech i při přechodných dějích
  • ověřování simulacemi metodou konečných prvků
  • návrh jednoúčelových systémů pro měření ve výrobě
 • měření vlastností magneticky měkkých materiálů
  • měření BH charakteristik na uzavřených vzorcích, Epsteinově rámu a SST testeru
 • řešení přechodných dějů způsobených nelinearitou magnetických obvodů
  • potlačování zapínacích proudů transformátorů
  • tlumení ferorezonance
  • konzultační činnost v oblasti spínacích a přechodných procesů
   v elektrotechnice.
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav