Přihlásit

Publikace pracovníků ústavu v roce 2007

Publikace v časopisech

MOKRÝ, P., TAGANTSEV, A. K. and FOUSEK, J. Pressure on a charged ferroelectric domain wall. Physical Review B, 75(9) 094110 (2007).

SLUKA, T. and MOKRÝ, P. Feedback control of piezoelectric actuator elastic properties in a vibration isolation systém. Ferroelectrics: Vol. 351, Pgs. 51–61, 2007.

NOSEK, J., POKORNY, M., SULC, M., BURIANOVA, L., SOYER, C. and REMIENS, D. Thin Pb(ZrxTi1-x)O3 (PZT) rhombohedral compositions deposited on the Si-substrate and its non-linear piezoelectric response. Ferroelectrics, vol. 351, June 2007, pp. 112-121. ISSN 0015-0193.

LOMOV, S. V., MIKOLANDA, T., KOŠEK, M., VERPOEST, I.: Model of internal geometry of textile fabrics: Data structure and virtual reality implementation. Journal of Textile Institute, JOTI 2007, Vol. 98, No. 1, pp. 1-13. ISSN 0040-5000.

RICHTER, A. and RYDLO, P. Dynamic Properties Modelling of Piezoelectric Motor with Travelling Elastic Wave, FERROELECTRICS, 351:1, p. 62-68, 2007.

PLIVA, Z., KOLAR, M., DOSEK, P. and SLUKA, T. Piezoelectric elements and their electronics driving with help of FPGA circuits. Taylor&Francis, Jun 12. 2007, Journal Ferroelectrics 351:1, pp. 187-195, ISSN: 1521-0464.

TŮMA, L., HANUŠ, B. and HLAVA, J. Control architecture suitable for wide range operation of power plants, WSEAS Transactions on Systems, Vol. 6, No. 3, pp. 438-443, ISSN: 1109-2777.

ZÁDA, V. Position Control of Robot under Endpoint Constraints. Engineering Mechanics – International journal for theoretical and applied mechanics. pp. 269-276, Vol. 14, 2007, No. 4, ISSN 1802-1484.

NOVÁK, M. Soft startér pro transformátory nízkého napětí TS1211. Technika 10/2007. str. 69. ISSN 1337-0022.

NOVÁK, M.: Soft startér pro transformátory nízkého napětí TS1211. Elektrotechnika v praxi. 9-10/2007. str. 81. ISSN 0862-9730.

ZÁDA, V. O logických obvodech se dvěma invertory. Automatizace, č. 12, r. 50, Praha 2007, s. 768-769, ISSN 0005-125X.

OLEJÁR, M. and KOPRNICKÝ, J. Lithium-iontové akumulátory. Elektroinstalatér, XIII (4), Srpen 2007.

OLEJÁR, M., ĎUROVSKÝ, F., DURDIK, J. a KOPRNICKÝ, J. Ultrakapacitory a jejich uplatnění v sekundárních zdrojích elektrické energie. Technický týdeník, 55(16), Srpen 2007.

Články ve sbornících mezinárodních konferencí

MOKRÝ, P., WANG, Y., TAGANTSEV, A. K. and STOLICHNOV, I. Study of the evolution of 180° domain pattern microstructure using measurements of nonlinear permittivity. Proc. 16th Intenational Symposium on Application of Ferroelectrics, Nara, Japan, 30A-TF7-O2 (2007).

MOKRÝ, P., KODEJŠKA, M. and SLUKA, T. On the vibration control using piezoelectric actuator and negative capacitance circuit adjusted by a microprocessor. Proc. 16th International Symposium on Application of Ferroelectrics, poster, 28PS-B-26 (2007).

BERAN, L. and DIBLÍK, M. Diagnostics of low power induction motors. In: ECMS 2007 – 8th International Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals. Liberec, May 21-23, 2007, Czech Republic, p. 228-233. ISBN 978-80-7372-218-0.

KOŠEK, M. and MIKOLANDA, T. Simple and Exact Modeling of Permanent Magnet Field. In: ECSM 2007 – 8th International Workshop on Electronics, Control, Modeling, Measurement and Signals, Liberec, May 21-23, 2007, Czech Republic, p. 30.

MIKOLANDA, T., KOŠEK, M. and RICHTER, A. Equivalent Circuit of Hall Effect Generator. Proc. AMTEE ’07 (Advanced Method in the Theory of Electrical Engineering), Plzeň, September, 10-12, 2007, Czech Republic, pp. II-9 – II-10. ISBN 978-80-7043-564-9.

KOŠEK, M. and VODOLAN, J. Analogy between Electrostatic Field and Heat Transfer – Simple Models. Proc. AMTEE ’07 (Advanced Method in the Theory of Electrical Engineering), Plzeň, September, 10-12, 2007, Czech Rep., pp. I-13 – I-14. ISBN 978-80-7043-564-9.

ČERNOHORSKÝ, J. Controlling system of electrodynamic drive. In: ECMS 2007 – 8th International Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals. Liberec. May 21-23 2007, Czech Republic, ISBN 978-80-7372-218-0.

ČERNOHORSKÝ, J. Electrodynamic drive, mathematical simulation and drive parameters confrontation. ACC Journal, 8/2007 ISSN 1801-1128.

KUBÍN, J. and KONEČNÁ, E. Influence of modulation frequency on the properties of the induction motor, which is supplied from frequency converter. In: 9th International Conference, Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, 9. – 11. 10. 2007, ISBN 978-84-690-9441-9.

HES, L. and DOLEŽAL, I. Precision measurement of water vapour permeability of wet fabrics. In: AUTEX 2007, Tampere, Finsko, červen 2007.

DOLEŽAL, I., SVOBODA, P. and EXNAR, P. Medium-Range Contactless Data Transfer of Temperature and Humidity from an Overall. In: Sborník STRUTEX 2007 (14), TUL, listopad 2007, s. 313-321. ISBN 978-80-7372-271-5.

RYDLO, P., RUSIN, L., ERHART, J. and VÁCLAVÍK, J. Application possibilities of small piezoelectric actuators in the mechanical engineering. International Conference on Piezoelectricity for end users III, February 7-9, 2007, Liberec, ISBN 978-80-7372-167-1.

NOSEK, J., SULC, M., POKORNY, M., BURIANOVA, L., SOYER, C. and REMIENS, D. Non-linear properties of piezoelectric thin films for MEMS devices. Proceedings of the 8th International Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement, and Signals (ECMS 2007), May 21-23, 2007, Liberec, Czech Republic, pp. 27-32. ISBN 978-80-7372-218-0. Invited paper.

NOSEK, J. Contribution to the non-linear properties of the SAW transducers. In Proc. TimeNav´07 and IEEE-FCS´07, Geneva, Switzerland, May 29 - June 1, 2007, pp. 208-215. ISSN: 1075-6787.

SLUKA, T., KODAMA, H., FUKADA, E. and MOKRÝ, P. Electric feedback control of PVDF elastic properties in a sound isolation system. In: Piezoelectricity for End Users III, Liberec, Czech Republic, únor 2007, poster.

HLAVA, J. and TŮMA, L. Control Performance Evaluation of a Switching Controller using a Laboratory Scale Plant with Hybrid Dynamics. Proceedings of the 3rd WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control, Arcachon, France October 2007, pp. 206-211, ISBN 978-960-6766-08-4.

HLAVA, J. A Low-Cost Benchmark on Hybrid Control of Thermal heat and Power Plants. Proceedings of the 18th DAAAM Symposium, Zadar, Croatia October 2007, pp. 327-328, ISBN 3-901509-58-5.

KUPKA, L., JANEČEK, B. and ŠKLÍBA, J. Laboratory Verification of the Active Vibration Isolation of the Driver Seat. Recent Advances in Mechatronics – Proceedings of the 7th International Conference Mechatronics 2007, Warsaw September 2007. Berlin – Heidelberg – New York: Springer, 2007. pp. 453–457, ISBN 978-3-540-73955-5.

ŠPÁNEK, R., PIRKL, P. and KOVÁŘ, P. The BlueGame Project: Ad-hoc Multilayer Mobile Game with Social Dimension. In: 3rd Annual CoNEXT Conference Columbia University New York, NY December 10-13, 2007.

PIRKL, P. Compensation of the Dynamic Behaviour of the Static Bias Drift of the Vibrating Gyroscope. Proceedings of the 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering (PhD 2007), September, 2007, Pilsen, Czech republic.

PIRKL, P. Representation of Environment Using Ultrasonic Sensing System for Mobile Robots. Proceedings of the 8th International Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement, and Signals (ECMS 2007), May 21-23, 2007, Liberec, Czech Republic, ISBN: 978-80-7372-218-0.

DIBLIK, M. and BERAN, L. Dynamics improvement of carding machine draft device. ECMS 2007 – 8th International Workshop on Electronics, Control, Modelling, Measurement and Signals. May 21-23, 2007. Liberec, Czech Republic, p. 240-245. ISBN: 978-80-7372-218-0.

RYDLO, P., RICHTER, A., RUSIN, L. and VÁCLAVÍK, J.: Application of small Piezoelectric Motors in Mechatronics. In: 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, 24-26 September 2007, The High Tatras, Slovakia.

Ostatní publikace v konferenčních sbornících

BERAN, L. a DIBLÍK, M. Názorné výukové pomůcky pro demonstraci principů elektrických strojů. Liberecké elektrické pohony 2007 (LiPo 2007), sborník příspěvků z celostátní konference. TU v Liberci, 6. - 7. 11. 2007. ISBN: 978-80-7372-272-2.

KOŠEK, M. a MIKOLANDA, T. Dálkové měření elektrických obvodů pomocí internetu. In: SCO 2007 –Shareable Content Objects. Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, 30. – 31. 5. 2007, s. 201-206. ISBN 978-80-210-4296-4.

KOŠEK, M., MIKOLANDA, T. a RICHTER, A. Efektivní a spolehlivý výpočet magnetické síly. In: Sborník Technical Computing Prague 2007 – TCP2007, Praha, 14. 11. 2007, s. 78. ISBN 978-80-7080-658-6.

NOVÁK, M., RUSCASSIÉ, R. a VÁCLAVÍK, J. Porovnání systémů řízení spotřeby pouličního osvětlení. Liberecké elektrické pohony 2007 (LiPo 2007), sborník příspěvků z celostátní konference. TU v Liberci, 2007. str.: 189–194. ISBN 978-80-7372-272-2.

NOVÁK, M. Měření ferorezonance indukčních přístrojových transformátorů napětí. Liberecké elektrické pohony 2007 (LiPo 2007), sborník příspěvků z celostátní konference. TU v Liberci, 6. - 7. 11. 2007. str. 206–211. ISBN 978-80-7372-272-2.

KUBÍN, J. Měření na solárních panelech na TU a SPŠSE v Liberci. Liberecké elektrické pohony 2007 (LiPo 2007), sborník příspěvků z celostátní konference. TU v Liberci, 6. - 7. 11. 2007. ISBN 978-80-7372-272-2.

ČERNOHORSKÝ, J. Aplikace elektronické vačky na přímém lineárním pohonu. Liberecké elektrické pohony 2007 (LiPo 2007), sborník příspěvků z celostátní konference. TU v Liberci, 6. – 7. 11. 2007. ISBN 978-80-7372-272-2.

ČERNOHORSKÝ, J. Bezkartáčové pohony v základně mobilního robota. In: XXX. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 12. - 14. 6. 2007, Česká elektrotechnická společnost, ISBN 978-80-02-01921-3.

KUPKA, L., JANEČEK, B., BUCHTA, J. a ŠKLÍBA, J. Návrh stavového regulátoru aktivního vibroizolačního systému. In: Sborník XIV. národního semináře s mezinárodní účastí „Interakce a zpětné vazby 2007“. Praha: ÚT AV ČR, 2007. s. 119 – 124, ISBN 978-80-87012-08-6.

ŠPÁNEK, R. and PIRKL, P. Supporting Secure Communication in Distributed Environments. In: Konference o informačních (inteligentních) technologiích – aplikace a teorie (ITAT 2007), September, 2007, Slovakia.

KUBÍN, J. Pokusná měření na solárních panelech. In: XVII. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ, 7. 2. 2007.

Kapitoly v knize, učební texty

NOVÁK, O. and DOLEŽAL, I. Microprocessor-Based Controllers and Microelectronics. In: Bishop, R. H. (ed.) : The Mechatronics Handbook. 2. ed. Boca Raton : CRC Press, 2007. ISBN 978-0-8493-9257-3.

DOLEŽAL, I. a PLÍVA, Z. Specializace „Elektronik“. In: Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie, kap. 5, s. 185-265. Střední škola technická Most-Velebudice, 2007. Č. projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0038.

KUPKA, L. Matlab & Simulink: úvod do použití. Lanškroun: SOŠ a SOU, 2007, 1. vyd., 167 s. ISBN 978-80-239-8871-0.

KUPKA, L. a JANEČEK, J. Matlab & Simulink: řešené příklady. Lanškroun: SOŠ a SOU, 2007, 1. vyd., 224 s. ISBN 978-80-239-9532-9.

Výzkumné a technické zprávy

MIKOLANDA, T. a MOKRÝ, P. Použití piezoelektrických prvků v zámkových systémech FAB: Návrh miniaturizované desky plošných spojů pro jednotku „ActiveLatch“. Dílčí zpráva projektu. ISRN TUL-MTI-TZ/PZ--07/04/C1—CZ, Liberec, říjen 2007.

NOSEK, J., PUSTKA, M. and NOVÁKOVÁ, K. Verification of Frequency Spectra and Material Properties of Disc Resonators. Research Report. Submitter Servotex spol. s r.o. Strážnice, (gbo Medizinstechnik AG, Rimbach, DE), March 2007.

HEŘMANSKÝ, V. a kol. Senzorové systémy pro inteligentní textilie. Výzkumná zpráva projektu EUREKA č. E!3653 – SENSIT. TESLA Blatná, 2007. (Doležal, I.: spoluautor kap. 4.7, 4.9, 4.10.).

HEŘMANSKÝ, V., STROBL, K. a kol. Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice. Výzkumná zpráva za rok 2007 – Projekt TANDEM FT-TA2/018. ELCERAM a.s., Hradec Králové, leden 2008. (Doležal, I.: spoluautor kap. 3.1.4, 3.2, s. 15-38).

MOKRÝ, P. Modern trends in noise and vibration control and perspectives of their application to car industry. Úvodní studie pro Škoda Auto a.s., ISRN TUL-MTI-ZV/US--07/03/A1—CZ.

KUPKA, L., JANEČEK, B. a BUCHTA, J. Aktivní řízení vibroizolačního systému sedačky řidiče a měření na sedačkách ISRI a KAMAZ s pasivními vibroizolačními systémy. Výzkumná zpráva CIEB 2007/07 – 2. Liberec, TUL, 2007. 124 s.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav