Přihlásit

Publikace pracovníků ústavu v roce 2008

Publikace v časopisech

GYSEL, R., STOLICHNOV, I., TAGANTSEV, A. K., SETTER, N. and MOKRY, P. Restricted Domain Growth and Polarization Reversal Kinetics in Ferroelectric Polymer Thin Films. Journal of Applied Physics: Vol. 103, Art No.: 084120 (2008).

SLUKA, T., KODAMA, H., FUKADA, E. and MOKRÝ, P. Sound shielding by a piezoelectric membrane and a negative capacitor with feedback control. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control Vol. 55 (8), Pgs. 1859–1866 (2008).

MOKRÝ, P. A method to study ageing of polydomain ferroelectrics using measurements of nonlinear permittivity. Ferroelectrics: Vol. 375, Pgs. 40-55 (2008).

NOSEK, J., SULC, M., ZHENG, Z., RADOBERSKY, T. and BURIANOVA, L. Some Nonlinear Electrome-chanical Properties of Thin PZT and ZnO Compositions Deposited on the Si-substrate. Ferroelectrics, vol. 370, no. 1 (2008), pp. 94-103.

KOŠEK, M., MIKOLANDA, T. and RICHTER, A. Linear Eqivalent Circuit of Hall Effect Generator. In: Acta Technica, Institute of Thermomechanics AS CR, 2008, Vol. 53, No. 1, s. 29-44. ISSN 0001-7043.

KOŠEK, M., TRUHLÁŘ, M. a RICHTER, A. Podrobný a úplný popis skinefektu. Slaboproudý obzor, číslo 1-2, ročník 64, 2008, ISSN 0037-668X.

STEIGER, L., ŠULC, M. a kol. Pattern recognition and PID for COMPASS RICH-1. In: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 595, s. 233-236, 2008.

STEIGER, L., ŠULC, M. a kol. The COMPASS RICH-1 fast photon detection system. In: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 595, s. 23-26, 2008.

STEIGER, L., ŠULC, M. a kol. On-line mirror alignment monitoring method for COMPASS RICH-1. In: Nucl. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 595, s. 194-196, 2008.

STEIGER, L., ŠULC, M. a kol. The characterisation of the multianode photomultiplier tubes for the RICH-1 upgrade project at COMPASS. In: Nucl. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 595, s. 177-179, 2008.

NOVÁK, M. a VÁCLAVÍK, J. Vliv poruch napětí sítě na světelný tok výbojových zdrojů světla 1. Elektroinstalatér, 5/2008, s. 44-46, ISSN 1211-2291.

NOVÁK, M. a VÁCLAVÍK, J. Vliv poruch napětí sítě na světelný tok výbojových zdrojů světla 2. Elektroinstalatér, 6/2008. s. 47-49, ISSN 1211-2291.

Recenzované články ve sbornících světových konferencí

HLAVA, J. and ŠULC, B. Advanced Modelling and Control using a Laboratory Plant with Hybrid Processes. Proceedings of the 17th IFAC World Congress, Seoul Korea July 2008, pp. 14636-14641, ISBN 978-3-902661-00-5.

HLAVA, J. and TŮMA, L. Co-ordinated continuous and logical control via hybrid model predictive control – an experimental study. Recent Advances in System Science and Simulation in Engineering, proceedings of the 7th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE’08), Venice Italy November 2008, pp. 256-261, ISBN 978-960-474-027-7.

MOKRÝ, P., SLUKA, T. and KODEJŠKA, M. Adaptive vibration control using a piezoelectric actuator and a negative capacitor. U.S. Navy Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices, State College, Pennsylvania, USA, 13 – 15 May 2008.

SLUKA, T. and MOKRÝ, P. Stability of the sound shielding system realized by a piezoelectric curved membrane with a negative capacitor shunt. Proceedings of 13th International Symposium on Electrets, Tokyo, Japan, September 2008.

KOŠEK, M., MIKOLANDA, T., RICHTER, A. a ŠKOP, P. Dynamické modely mechatronických systémů využívajících magnetické odpudivé síly. In: Acta Mechanica Slovaca 2008, Strojnická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2008, Ročník 12., 3-B/2008 MMaMS. ISSN 1335-2393.

KOŠEK, M., RICHTER, A. and MIKOLANDA, T. Eqivalent Circuit of Hall Effect Generator. In: The 13th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design, ICPMEMD 2008, 25th-28th August, 2008 Rajecké Teplice, Slovakia. Puchov: Alexander Dubček University. Faculty of Industrial Technologies in Puchov, 2008. s. 1-4. ISBN 978-80-969728-2-1.

KUBÍN, J. The measurement on the solar cells in Liberec city. In: EPE-PEMC 2008, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznaň, September 1st – 3rd 2008, 70, IEEE Catalog Number CFP0834A-CDR, ISBN 978-4244-1742-1.

BERAN, L. Thermal effect of shor-circuit current in low power induction motors. In: EPE-PEMC 2008, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference. Poznaň, September 1st – 3rd 2008, 5p., IEEE Catalog Number CFP0834A-CDR, ISBN 978-1-4244-1742-1.

CERNOHORSKY, J. Controlling system of electrodynamic drive. In: EPE-PEMC 2008, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference. Poznaň, September 1st – 3rd 2008, 5p., IEEE Catalog Number CFP0834A-CDR, ISBN 978-1-4244-1742-1.

DOLEŽAL, I., HES, L. Emissivity independent low-temperature pyrometry. In: Thermosense XXX, Orlando, USA, 18-20 March 2008, Proc. of SPIE Vol. 6939, 11 p. ISBN 978-08-1947-130-7.

RUSIN, L., RYDLO, P. and RICHTER, A. Speed control of small piezoelectric motors with travelling elastic wave. Mezinárodní konference ECAPD IX, srpen 2008, Roma, Italy.

DIBLÍK, M. Electric drive for carding machine draft device. EPE-PEMC 2008, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference. Poznaň, September 1st – 3rd 2008, pp. 1699-1704, IEEE Catalog Number CFP0834A-CDR, ISBN 978-1-4244-1742-1.

ŠPÁNEK, R. and ŘIMNÁČ, M. The Reputation System for Distributed Data Source Environment. [Reputační systém pro prostředí distribuovaných datových zdrojů.], IEEE, ICADIWT 2008. Los Alamitos, CA: IEEE. 2008. pg. 488-493. ISBN 978-1-4244-2623-2.

Ostatní publikace v konferenčních sbornících

DIBLÍK, M. High-dynamics drives for textile machines. Uptronic Workshop: Transfer of Technological Innovation to Curriculum of Mechatronics, October 8th – 10th 2008. Technical University of Liberec, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN: 978-80-7372-386-6.

LINDR, D. a DIBLÍK, M. Realizace otevřeného řídicího systému průmyslového robota. In: EPVE 2008, Elektrické pohony a výkonová elektronika. 11. – 12. listopadu 2008. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ISBN 978-80-7204-603-4.

LINDR, D. Development of a controlling system for an industrial robot. In Copyright by Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Jelenia Góra, 2008. II Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa. 58-500 Jelenia Góra ul. Okrzei 12: Wydawnictwo „AD REM“, 2008. s. 202. ISBN 978-83-89863-87-4.

DIBLÍK, M. High-dynamics drives for textile machines. In: ISEM 2008, XVI International Symposium on Electric Machinery. September 10th – 11th 2008. Prague: Czech Technical University in Prague. Faculty of Electrical Engineering, p. 47-54. ISBN 978-80-01-04172-7.

BERAN, L. a DIBLÍK, M. Praktické modely pro výuku elektrických strojů. In: SYMEP 2008, XXII. Medzinárodné sympózium učítelov elektrických pohonov. 21. – 23. srpna 2008. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Fakulta mechatroniky. 2008. p. 1-4. ISBN: 978-80-8075-337-5.

ČERNOHORSKÝ, J. Výuka moderních servomechanismů. In: SYMEP 2008, XXII. Mezinárodné sympózium učitelov elektrických pohonov. 21. – 23. srpna 2008. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Fakulta mechatroniky. 2008. s. 4. ISBN: 978-80-8075-337-5.

KUBÍN, J. Studium mechatroniky mezinárodně. In: SYMEP 2008, XXII. Medzinárodné sympózium učiteĺov elektrických pohonov. 21. – 23. srpna 2008. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Fakulta mechatroniky. 2008. ISBN: 978-80-8075-337-5.

BERAN, L., DIBLÍK, M. Functional models for electric machines education. In: LVEM 2008, Low Voltage Electrical Machines. November 3rd – 4th 2008, Brno. Brno University of Technology. Faculty of Electrical Engineering and Communication. ISBN 978-80-214-3795-1.

ŠKLÍBA, J., KUPKA, L., JANEČEK, B. and BUCHTA, J. To the Problem of the Height Adjustment of the Actively Controlled Driver Seat. Proceedings of the Colloquium Dynamics of Machines 2008, National colloquium with international participation. Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Februar 2008, pp.175–180. ISBN 978-80-87012-10-9.

APETAUR, M., BARBORA, J., BUCHTA, J., JANEČEK, B., KUPKA, L. and ŠKLÍBA, J. Development of Active Controlled Driver’s Seat. Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2008. Institute of Thermomechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Prague, October 2008, pp. 5-17, ISBN 978-80-87012-15-4.

HERNYCH, M. Řízení klimatu v nízkoenergetických a pasivních domech. In: Současné trendy v technické kybernetice, Čeladná, VŠB-TU Ostrava 2008, s. 64-69. ISBN 978-80-2481812-2.

TŮMA, L. a HERNYCH, M. Netradiční aplikace programovatelných automatů. In: Současné trendy v technické kybernetice, Čeladná, VŠB-TU Ostrava 2008, s. 55-57. ISBN 978-80-248-1812-2.

TYL, P. a ŘIMNÁČ, M. Kombinace metod pro srovnání ontologií. Publikováno: Information Technologies – Application and Theory (ITAT 2008), (Ed. P. Vojtáš), UPJŠ, Košice, Slovensko, 2008, s. 113–117. ISBN 978-80-969184-8-5. Prezentace: Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách – aplikácie a teória (ITAT 2008), 22.–26. 9. 2008, Vysoké Tatry, Slovensko.

TYL, P. Combination of Methods for Ontology Matching. Publikováno: Doktorandské dny 2008, (Ed. F. Hakl), MATFYZPRESS & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2008, s. 125–132. ISBN 978-80-7378-054-8. Prezentace: Doktorandské dny 2008, 29. 9. – 1. 10. 2008, Jizerka, Česká republika.

TYL, P. Možnosti a výzvy matchingu ontologií. Publikováno: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu, Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2008 - (Ed. Štuller, J., Kuželová, D., Linková, Z.), Reprostředisko UI MFF & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2008, s. 175–180. ISBN 978-80-87136-03-4. Prezentace: Záverečný pracovní seminář projektu SEMWEB, 30. 11. – 2. 12. 2008, Svratka, Česká republika.

ŠPÁNEK, R. and ŘIMNÁČ, M. Security and Trust in (Semantic) Web. Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu. Praha: Ústav informatiky AV ČR, 2008 - (Ed. Štuller, J., Kuželová, D., Linková, Z.), Reprostředisko UI MFF & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2008, s. 164-174. ISBN 978-8087136-03-4. Prezentace: Záverečný pracovní seminář projektu SEMWEB, 30. 11. – 2. 12. 2008, Svratka, Česká republika.

ŘIMNÁČ, M., ŠPÁNEK, R. a LINKOVÁ, Z. Sémantický web: vize globálního úložiště dat? [Semantic Web: Vision of Global Data Repository?], DATAKON 2007. Brno: Masaryk University, 2007 - (Popelínský, L., Výborný, O.), s. 176-186. ISBN 978-80-7355-076-9. [DATAKON 2007. Brno (CZ), 20. - 23. 10. 2007].

CAPEKOVÁ, Z. a MALÁ, B. Aplikace geoinformačního systému v rámci výstavby modelových sítí pro matematické modelování proudění podzemních vod. In: Geodny, Výroční konference České geografické společnosti. Liberec. [Článek ve sborníku].

CAPEKOVÁ, Z. a MALÁ, B. Geoinformatické modelování a jeho přístupy v tvorbě mesh modelu území. In: Geodny, Výroční konference České geografické společnosti. Liberec. [Článek ve sborníku].

TRUHLÁŘ, M., RICHTER, A. a KOŠEK, M. Povrchový jev - Komplexní řešení. In: SEKEL 2008, KEMPI-FEI-TU Košice, ISBN -978-80-553-0065-8.

TRUHLÁŘ, M. a RICHTER, A. Povrchový jev ve střídavých sběrnicích nízkého napětí. In: EPVE 2008, VUT Brno, 2008.

KRAUS, J. and TOBIŠKA, T. SMP - Platform for Compact Power Quality Meter. In: Sborník konference ELEN 2008, ISBN 978-80-254-2293-9.

KRAUS, J. and BUBLA, V. Optimal Methods for Data Storage in Performance Measuring and Monitoring Devices. In: 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008 (EPE 2008), sborník konference, 13. – 15. 5. 2008, Brno.

KUBÍN, J. Studium mechatroniky mezinárodně. In: XXII. medzinárodné sympózium učiteĺov elektrických pohonov – Symep 2008, Trenčín, 2008, ISBN 978-80-8075-337-5.

KUBÍN, J. Využití solární energie na liberecku. Elektrické pohony a výkonová elektronika 08, Brno, 2008, 8, ISBN 978-80-7204-603-4.

NOVÁK, M. Zapínací proud třífázového transformátoru. Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE. FEKT, UVEE, VUT v Brně, 11-12. 11. 2008. ISBN 978-80-7204-603-4.

BERAN, L. Unbalance of magnetic field by short-circuit in nduction motor. In: ISEM 2008, XVI. International Symposium on Electric Machinery. 1st edition. Pratur, Czech Technical University in Prague. Faculty of electrical engineering, 2008, s. 6-12. ISBN 978-80-01-041.

CERNOHORSKY, J. Teaching Modern Servodrives. In: International Conference on „Low Voltage Electrical Machines“. 1st edition. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 4. ISBN 978-80-214-37.

JAKSCH, I. and BERAN, L. Induction motor irregularity revolution analysis. In: EPVE 2008, Elektrické pohony a výkonová elektronika - Sborník příspěvků z celostátní konference. 1. vyd. Brno, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT Brno, 2008. s. 67-72. ISBN 978-80-7204-6.

CERNOHORSKY, J. The saw - two axes machine based on Maxon EPOS P. In: ISEM 2008, XVI. International Symposium on Electric Machinery. 1st edition. Prague: Czech Technical University in Prague. Faculty of electrical engineering, 2008. s. 6-12. ISBN 978-80-01-041.

ČERNOHORSKÝ, J. Inovovaná výuka servomechanismů. In: EPVE 2008, Elektrické pohony a výkonová elektronika - Sborník příspěvků z celostátní konference. 1. vyd. Brno, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT Brno, 2008. s. 67-72. ISBN 978-80-7204-6.

DOLEŽAL, I. Monitoring of Remote Sensors using ZigBee Radio. In: Sborník STRUTEX 2008 (15), TUL, prosinec 2008, s. 609-616. ISBN 978-80-7372-418-4.

EXNAR, P. and DOLEŽAL, I. Hard Sensors for Intelligent Textiles. In: Sborník STRUTEX 2008 (15), TUL, prosinec 2008, s. 691-692. ISBN 978-80-7372-418-4.

RYDLO, P., RICHTER, A. a RUSIN, L. Modelování dynamických vlastností řízeného piezoelektrického motoru. In: SEKEL 2008, 16. – 18. 9. 2008, Košice-Herlany, Slovensko, ISBN-978-80-553-0065-8.

KOŠEK, M., TRUHLÁŘ, M. a RICHTER, A. Skinefekt – komplexní řešení. Seminář teorie obvodů, Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky, STO-10, Brno, 24. – 25. září 2008, str. 87-90.

Knižní publikace, skripta, učební texty

KUBÍN, J. a KONEČNÁ, E. Obnovitelné zdroje elektrické energie a jejich využití v oblasti Libereckého kraje. Liberec, 2008, ISBN 978-80-7372-308-8.

ČERNÍK, M. Polovodičové spínače pro výkonovou elektroniku. Skripta. Liberec 2008, 102 stran, ISBN 978-80-7372-405-4.

Realizované přednášky

SLUKA, T. Noise and vibration control by piezoelectric transducers with shunt electrical circuits. Prezentace na semináři Ceramics Laboratory. EPFL Lausanne, Switzerland, July 17, 2008.

ČERNÍK, M. and VÁCLAVÍK, J. Power electronics for noise and vibration control. Prezentace na semináři Laboratory of Electromagnetism and Acoustics. EPFL Lausanne, Switzerland, November 25, 2008.

Výzkumné a technické zprávy

JANEČEK, B., KUPKA, L., APETAUR, M., BUCHTA, J. Vývoj aktivně řízené sedačky řidiče. Výzkumná zpráva VZ 1453/2008/05, počet stran 23, Technická univerzita v Liberci, prosinec 2008.

DIBLÍK, M. Výzkum a vývoj stroje pro výrobu prostorově tvarovaných textilních produktů. Roční zpráva o řešení projektu v Programu IMPULS v roce 2008, TU Liberec, 2008.

JANEČEK, J., BARBORA, J. a ZEMAN, T. Simulace modelu řízeného hydropneumatického členu čtvrtinového modelu automobilového podvozku. Liberec, TUL, 2008.

HEŘMANSKÝ, V. a kol. Senzorové systémy pro inteligentní textilie. Výzkumná zpráva projektu E!3653-SENSIT (EUREKA) za r. 2008. Tesla Blatná a.s., Blatná, leden 2009. [Doležal, I.: spoluautor kap. 4.1.4, 4.2. a 4.4.2-4.4.5, s. 21-27, 61-73 a 135-159].

HEŘMANSKÝ, V. a kol. Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice. Výzkumná zpráva projektu TANDEM FT-TA2/018 za r. 2008. ELCERAM a.s., Hradec Králové, leden 2009. [Doležal, I.: spoluautor kap. 3.3, s. 45-77].

MOKRÝ, P., KODEJŠKA, M., PUSTKA, M. a VÁCLAVÍK, J. Posouzení měřicího řetězce pro měření zrychlení při nárazových zkouškách prováděných v TÜV-SÜD. ISRN TUL-MTI-TZ/PZ-08/02/C1-CZ, Liberec, duben 2008.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav