Přihlásit

Publikace pracovníků ústavu v roce 2010

Publikace v časopisech

MOKRY, P., MARVAN, M. and FOUSEK, J. Patterning of dielectric nanoparticles using dielectrophoretic forces generated by ferroelectric polydomain films. Journal of Applied Physics, (2010) 107, 094104.

PUSTKA, M., ERHART, J. and MOKRY, P. Vibration control using piezoelectric bimorphs connected to negative capacitance circuits. Advances in Applied Ceramics, (2010) 109, 180-183.

SLUKA, T., MOKRY, P. and LISSEK, H. A theory of sound transmission through a clamped curved piezoelectric membrane connected to a negative capacitor. International Journal of Solid and Structures, (2010) 47, 2260-2267.

HILLENBRAND, J., KODEJSKA, M., GARCIN, Y., VON SEGGERN, H. and SESSLER, G. M. High-sensitivity Piezoelectret-film Accelerometers. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 17 (4): 1021-1027 AUG 2010, ISSN: 1070-9878.

NOVÁKOVÁ, K., MOKRÝ, P., VÁCLAVÍK, J. a LÉDL, V. Moderní trendy v semiaktivním potlačování přenosu hluku skrz okenní tabuli pomocí piezoelektrických aktuátorů. Silnice železnice, 5/2010.

NOVÁK, M. Stray Field Measurement During Power Transformer Energization. Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnický časopis, VOL 61. NO 7/s, 2010, pg. 133-136. ISSN 1335-3632.

ZELINKA, O. a KOLÁŘ, M. Napájení programovatelných hradlových polí. Elektrorevue, 2010/59, 22. 9. 2010, ISSN 1213-1539. [on-line], [cit. 2010-09-22], dostupné na: <http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/analogova-technika--vzajemny-a-d-pr....

BERAN, L. a VOKŘÍNEK, J. Změna vnitřní rezistivity izolace NEN-F 220/125 v závislosti na době teplotního přetížení. ElectroScope [online], 2010, Číslo I, [cit. 2010-04-30], ISSN 1802-4564, dostupné na: <http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemi....

LINDR, D. and RYDLO, P. Two-mass model based vibration suppression feedback control method applied to standard servo control system. ElectroScope [online]. 2010, I, [cit. 2010-11-15], ISSN 1802-4564. Dostupné na: <http://electroscope.zcu.cz>.

APETAUR, M., BUCHTA, J., JANEČEK, B., KUPKA, L. and ŠKLÍBA, J. Actively controlled air-suspended driver’s seat – from laboratory to Tatra proving ground. Journal Perner's Contacts, No. 4, Vol. V, pp. 6-18, 2010, University of Pardubice, ISSN 1801-674X.

Recenzované články ve sbornících světových konferencí

KODEJSKA, M., VACLAVIK, J. and MOKRY, P. A system for the vibration suppression in the broad frequency range using a single piezoelectric actuator shunted by a negative capacitor. Proc. 19th International Symposium on Application of Ferroelectrics, Edinburgh, Scotland, August 2010.

NOVAKOVA, K., MOKRY, P., VACLAVIK, J. and LEDL, V. Analysis of noise transmission through the window glass plate and its control using the Macro Fiber Composite Actuator. Proc. 19th International Symposium on Application of Ferroelectrics, Edinburgh, Scotland, August 2010.

NOVÁK, M. Elimination of three-phase transformer inrush current through core forced magnetization and simultaneous closing. In: International Conference on Applied Electronic 2010. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 231-234. ISBN 978-80-7043-865-7, ISSN 1803-7232. ISBN 978-1-4244-6818-8.

NOVÁK, M. Stray field measurement dutiny power transformer energization. In: Magnetic Measurements 2010: Book of Abstracts. 1st isme, Praha: Česká technika - nakl. ČVUT, 2010. pg. 12. ISBN 978-80-01-04616-6.

MIKOLANDA, T., ČERNOHORSKÝ, J. and KOŠEK, M. Field Uniformity of Modern Permanent Magnets. In: Magnetic Measurements 2010: Book of Abstracts, 1st issue, Praha : Česká technika - nakl. ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04616-6.

ČERNOHORSKÝ, J. Extreme Dynamics on eCAM Linear Drive. EPE-PEMC 2008, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference. Ohrid. 2010. ISBN 978-1-4244-7854-5.

POKORNÝ, P., KOŠEK, M. and RICHTER, A. Effect of Electrical Field Distribution in Electrospinning. Proceedings of Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2010, September 13th – 16th, 2010, Lazne Kynzvart, Czech Republic, ISBN 978-80-7043-899-2, p. 7.

KOŠEK, M. and SLAVÍK, L. Optimized Design of Magnetic Field in Hall Effect Flow Meter. Proceedings of Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2010, September 13th – 16th, 2010, Lazne Kynzvart, Czech Republic, ISBN 978-80-7043-899-2, p. 15.

KOŠEK, M., TRUHLÁŘ, M. and RICHTER, A. Magnetic Field of Massive Conductor at Low Frequency. Proceedings of Conference on Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2010, September 13th – 16th, 2010, Lazne Kynzvart, Czech Republic, ISBN 978-80-7043-899-2, p. 12.

DIBLÍK, M. and BERAN, L. Electric Drives and Laboratory Facilities for ITS Education. EPE-PEMC 2008, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference. Ohrid. 2010. September 6th – 8th, pp.T14-6 – T14-11. ISBN 978-14244-7854-5.

HLAVA, J. Model predictive control of the superheater temperature based on a piecewise affine model. Proceedings of the UKACC International Conference on CONTROL 2010, Coventry 2010, pp. 423-428, ISBN 978-184600-0386.

CÍSAŘOVÁ, K., KOPAL, J., KRÁLOVCOVÁ, J. and MARYŠKA, J. Simulation of Geothermal Processes. Bali, Indonesia, 25-29 April 2010. Proceedings World Geothermal Congress 2010.

Příspěvky prezentované na mezinárodních konferencích

MOKRY, P., NOVAKOVA, K., VACLAVIK, J. and LEDL, V. Control of Noise Transmission through the Glass Window using the MFC Actuator. Office of Naval Research Workshop, State College, Pennsylvania, May 2010.

MOKRY, P., TAGANTSEV, A. K., GYSEL, R. and STOLICHNOV, I. Characterization of thin ferroelectric films using analysis of the polarization reversal kinetics: An application to P(VDF-TrFE) polymer films. In: 19th International Symposium on Application of Ferroelectrics, Edinburgh, Scotland, August 2010.

VACLAVIK, J. and MOKRY, P. Measurements of mechanical and electrical energy flows in the semiactive piezoelectric shunt damping system. In: 19th International Symposium on Application of Ferroelectrics, Edinburgh, Scotland, August 2010.

MOKRY, P., NOVAKOVA, K., MARVAN, M. and FOUSEK, J. Dielectrophoretic forces generated by ferroelectric polydomain films. In: 10th International Symposium on Ferroic Domains, Prague, Czech Republic, September 2010.

Ostatní publikace v konferenčních sbornících

ČERNOHORSKÝ, J. a NOVÁK, M. Modernizace pohonu a řízení laboratorní úlohy synchronního generátoru. In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2010 : sborník příspěvků z konference, Liberec: TU v Liberci, 2010, s. 5-10. ISBN 978-80-7372-640-9.

NOVÁK, M. Interaktivní expozice jako doplňková didaktická pomůcka elektrotechniky. In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2010 : sborník příspěvků z konference, Liberec: TU v Liberci, 2010, s. 26-28. ISBN 978-80-7372-640-9.

KOLÁŘ, M. a ZELINKA, O. Implementace stavových automatů v FPGA obvodech. In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2010 : sborník příspěvků z konference, Liberec: TU v Liberci, 2010, s. 90-95. ISBN 978-80-7372-640-9.

KUBÍN, J. Frekvenční řízení asynchronního motoru při nízkých otáčkách. In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2010: sborník příspěvků z konference. Liberec: TU v Liberci, 2010, s. 96-101, ISBN 978-80-7372-640-9.

RICHTER, A. Vliv elektromagnetického pole na živé organismy. In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2010: sborník příspěvků z konference, Liberec: TU v Liberci, 2010, s. 138-144, ISBN 978-80-7372-640-9.

EXNAR, P., TĚŠINOVÁ, P. and DOLEŽAL, I. Humidity transfer measurement on special textiles and membranes for gas sensors. In: STRUTEX (17), TUL, listopad/prosinec 2010, pp.157-161. ISBN 978-80-7372-664-5.

LINDR, D. a RYDLO, P. Metoda kompenzace reziduálních kmitů dvojhmotových systémů založená na externím odměřování polohy. In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2010: sborník příspěvků z konference, Liberec: TU v Liberci, 2010, s. 112-119. ISBN 978-80-7372-640-9.

TRUHLÁŘ, M. and RICHTER, A. Electromagnetic shielding with the textile structures. In: 7th Textile Science 2010. 2010. s. 5. ISBN 978-80-7372-635-5.

CÍSAŘOVÁ, K., KOPETSCHKE, I. a HNÍDEK, J. Inteligentní multimediální e-learningový portál – Prostor pro pokročilé vzdělávání. Mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010, Brno.

TYL, P. and LOUFEK, J. COMP – Comparison of Matched Ontologies in Protégé. In: Information Technologies – Application and Theory (ITAT 2010), (Ed. D. Pardubská), UK, Bratislava, Slovensko, 2010, s. 107–110. ISBN 978-80-970179-3-4.

TYL, P. Ontology Matching in the Context of Web Services Composition. In: Doktorandské dny 2010, (Ed. D. Kuželová), MATFYZPRESS & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2010, s. 108–113. ISBN 978-80-7378-13-3-0. Prezentováno: Doktorandské dny 2010, 29. 9. – 1. 10. 2010, Heřmanice v Podještědí, Česká republika.

Výzkumné a technické zprávy

EXNAR, P., STUCHLÍK, M., ŠLAMBOROVÁ, I. a DOLEŽAL, I. SENSIT [Interní zpráva projektu E!3653-SENSIT (EUREKA) za roky 2009 a 2010]. TUL, Liberec 2010.

KUBÍN, J. Hledání příčiny svaření kontaktů relé na základě mikroskopické analýzy. Závěrečná zpráva pro GEZ LVZ a. s., prosinec 2010.

ČERNOHORSKÝ, J. Uživatelský návod a servisní poznámky k přípravkům H1 – H7. Zpráva pro Jaroslav Čumpel – Studio Prima, Liberec, TUL FM, 2010.

RICHTER, A., ČERNOHORSKÝ, J., DIBLÍK, M. a LINDR, D. Výzkumná zpráva C8-04 VCTII – Silově momentová synchronizace polohových servomechanismů – studie možností kombinovaného rozvádění příze. Zpráva VCTII, Liberec, TUL, 2010.

TŮMA, P. a ČERNOHORSKÝ, J. Závěrečná zpráva dílčí části rozvojového projektu 2010 – Mechatronika v robotice. Liberec, TUL, 2010.

ČERNOHORSKÝ, J. a RICHTER, A. Rozbor návrhu serva. Zpráva pro TL elektronic. Liberec, TUL FM, 2010.

TYL, P., ŘIMNÁČ, M., ŠPÁNEK, R., ŠTULLER, J. a kol. Tvorba ontologie huminových látek. Výzkumná zpráva V-1098, ÚI AV ČR, 2010, 32 s.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav