Přihlásit

Publikace pracovníků ústavu v roce 2018

Monografie

ZHMUD, V., L. DIMITROV a J. NOSEK. Adaptive Automatic Control Systems. 1. vyd. Novosibirsk: KANT UDC 3-86.53-05, 2018.

ZHMUD, V., L. DIMITROV a J. NOSEK. Fractional Power PID-regulators nad non-analytical methods for calculating PID-regulators. 1. vyd. Novosibirsk: KANT, UDK 621.375.087.9 681.515/516 (075.8), 2018.

ZHMUD, V., L. DIMITROV a J. NOSEK. Numerical optimization of locked automatic control systems in software VisSim: New structures and methods. Monographs. 1. vyd. Novosibirsk: KANT, UDK 621.375.087.9 681.515/516 (075.8) Z 774, 2018.

 

Kapitoly v odborných recenzovaných knihách

MRÁZEK, P., M. PUSTKA a P. ŠIDLOF. Dynamic vibration absorber. Selected dynamic issues of sewing machines operational vibrations. Liberec: VÚTS, a.s., 2018. S. 71 – 84. ISBN 978-80-87184-74-5.

 

Články v periodikách uvedených v databázi SCOPUS

HLAVA, J., aj. Economic nonlinear MPC for a population of thermostatically controlled loads. Computer Science – Research and Development. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2018, roč. 33, č. 1-2. S. 157 – 167. ISSN 1865-2034.

VÍT, M. A flexible 12-channel transceiver array of transmission line resonators for 7 T MRI. Journal of Magnetic Resonance. 1. vyd. Elsevier Inc., 2018, roč. 296, č. November. S. 47 – 59. ISSN 1090-7807.

MÁRTON, P. Discretisation originated Peierls–Nabarro barriers in simulations of ferroelectrics. Phase Transitions. 1. vyd. London: Taylor & Francis, 2018, roč. 91, č. 9-10. S. 959 – 968. ISSN 01411594.

DOČEKALOVÁ, Z., P. MARTON, P. ONDREJKOVIČ a J. HLINKA. Far-infrared reflectivity spectra of nanotwinned GaV4Se8. Phase Transitions. London: Taylor & Francis, 2018, roč. 91, č. 9-10. S. 942 – 952. ISSN 01411594.

VÍT, M. a D. JIRÁK. Self-Assembled Thermoresponsive Polymeric Nanogels for F-19 MR Imaging. BioMacromolecules. 1. vyd. USA: AMER CHEMICAL SOC, 2018, roč. 19, č. 8. S. 3515 – 3524. ISSN 1525-7797.

MÁRTON, P., J. NEČÁSEK, J. VÁCLAVÍK a P. MOKRÝ. The elastic properties of an actively controlled piezoelectric transducer: Measurement, analysis and tuning. Journal of Sound and Vibration. Elsevier BV, 2018, roč. 415, č. FEB. S. 78 – 90. ISSN 0022-460X.

ZEDEK, L., H. LIPPOLD a J. ŠEMBERA. Computer Simulation of the Ternary Problem – Technical Aspects and Possibilities. IFAC-PapersOnLine. Elsevier B.V., 2018, roč. 51, č. 2. S. 589 – 594. ISSN 24058963.

PELANTOVÁ, V. a P. MADZÍK. Validation of product quality through graphical interpretation of the Kano model: An explorative study. International Journal of Quality and Reliability Management. 2018, roč. 35, č. 9. S. 1956 – 1975. ISSN 0265-671X.

PELANTOVÁ, V. a E. ŠÍROVÁ. The Modern Storage Equipment with Emphasis on innovations and Risks. MM Science Journal. 1. vyd., 2018, roč. 2018, č. March. S. 2276 – 2282. ISSN 1803-1269.

RICHTER, A., Ž. FERKOVÁ a V. BITTNER. Physical Analysis of Low-dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue. Transactions on Electrical Engineering. Vol. 7(2018), No. 1, ČVUT, ISSN 1805-3386.

KAŠPÁREK, M., M. ČERNÍK, J. URBÁNKOVÁ a P. MOKRÝ. Multimicrophone Measurement of Semi-Active Samples in an Acoustic Tube. Materials Science Forum. Vol. 919, pp. 386-395, April 2018, ISSN: 1662-9752.

 

Články v ostatních recenzovaných periodikách

ZHMUD, V., G. FRANTSUZOVA, L. DIMITROV a J. NOSEK. EU-PC Double Degree Master Program in Automation and Mechatronics. Automatics and Software Enginery. 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2018, roč. 26, č. 4. S. 45 – 49. ISSN 2619-0028.

VÍT, M., P. MÁRTON, M. BURIAN, A. GÁLISOVÁ, a D. JIRÁK. Konstrukce široce přeladitelné objemové radiofrekvenční cívky pro MR zobrazování malých hlodavců. Česká radiologie, Ces Radiol 2018;72(3): 196 -203, ISSN 1210-7883.

 

Příspěvky ve sbornících uvedených v databázi Scopus nebo Web of Science

FUCHS, P., aj. Critical Infrastructure in the Railway Transport System. WMSCI 2018 – 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings. 1. vyd. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, IIIS, 2018. S. 182 – 186. ISBN 978-194176381-0.

ČERNOHORSKÝ, J., O. MACH a L. KRČMÁŘ. Design and Efficiency Mapping of an Electric Drive for Mobile Robotic Container Platform for Use in Industrial Halls. SPEEDAM 2018 – Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 1. vyd., 2018. S. 963 – 967. ISBN 9781538649411.

ZHMUD, V., G. FRANTSUZOVA, L. DIMITROV a J. NOSEK. Experience of international collaboration in preparation of masters in "Mechatronics" with call for funds from Tempus and Erasmus programs. INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS AND INDUSTRY 2018, PTS 1-4 ; Journal of Physics Conference Series (Vol. 1015). 1. vyd. Moscow, Washington: IOP Publishing, 2018. Stránky neuvedeny (10 stránek). ISSN 1742-6588.

DOLEŽAL, I. a L. HES. Indirect measurement of moisture absorptivity of functional textile fabrics. Journal of Physics: Conference Series – Proc. of XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO 2018). 1. vyd. Belfast: Institute of Physics Publishing, 2018. Stránky neuvedeny (4 stránky). ISSN 17426588.

KUKAČKA, L., aj. LED Drivers: the Role of the Rectifier on Flicker Immunity in ELV DC Environment. 2018 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. Portland, Oregon, USA: IEEE, 2018. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISBN 978-153864536-9, ISSN 0197-2618.

FUCHS, P., J. KAMENICKÝ, J. ZAJÍČEK a R. SOUŠEK. Practical Approach to Criticality Assessment. WMSCI 2018 – 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, IIIS, 2018. S. 178 – 181. ISBN 978-194176381-0.

ČERNOHORSKÝ, J., P. JANDURA a P. RYDLO. Real time ultra-wideband localisation. Proceedings of the 2018 19th International Carpathian Control Conference, ICCC 2018. 1. vyd., 2018. S. 445 – 450. ISBN 978-1-5386-4762-2.

HLAVA, J., aj. Real-time control of the mould flow in a model of continuous casting in frame of the TOMOCON project. 9th International Symposium on Electromagnetic Processing of Materials, EPM 2018. Hyogo; Japan: Institute of Physics Publishing, 2018. Stránky neuvedeny (4 stránky). ISSN 17578981.

KOPRNICKÝ, J., J. ŠAFKA a M. ACKERMANN. Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics. Materials Science Forum. 1. vyd., 2018. S. 199 – 206. ISSN 0255-5476.

LAMR, M. Big Data and Its Usage in Systems of Early Warning of Traffic Accident Risks. 2018 Sixth International Conference on Enterprise Systems (ES). IEEE, 2018. S. 154 – 157. ISBN 9781538683880, ISSN 2377-8636.

RICHTER, A., M. KOSEK a Z. FERKOVA. Physical Basis of Dynamic Magnetic Field Impact on Human Tissue Key Maxwell Equations. SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 8445320, pp. 1043-1048.

 

Ostatní publikace v konferenčních sbornících

MORAVA, J., A. RICHTER a P. KUČERA. Electromagnetic Compatibility of Cardiostimulation Technology in Relation to Human Body—The Introductory Study. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. 1. vyd. Springer, Singapore, 2018. Stránky neuvedeny (8 stránek). ISBN 978-981-10-9035-6, ISSN 1680-0737.

PELANTOVÁ, V. a J. ZAJÍČEK. Mapování toku odpadů v Libereckém kraji. Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018. , 2018. S. 263 – 270.

ZEDEK, L., J. ŠEMBERA a J. KURKA. Orientační hodnocení stability svahů pro větší plochy. Sborník příspěvků 34. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2018. Ústí nad Labem:, 2018. S. 71 – 80. ISSN 1213-1237.

RICHTER, A. Physical Analysis of Pulse Low-Dynamic Magnetic Field Applied in Physiotherapy. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. 1. vyd. Springer, Singapore, 2018. S. 239 – 245. ISBN 978-981-10-9022-6, ISSN 1680-0737.

SÁGL, P., J. KAMENICKÝ a J. ZAJÍČEK. Hodnocení provozní spolehlivosti z pohledu primárních dat. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. S. 47 – 50. ISBN 978-80-261-0794-1.

EICHLER, J., M. NOVÁK a M. KOŠEK. Non-uniform grid in Preisach model for soft magnetic materials. ESCO book of abstracts. , 2018. Stránky neuvedeny (1 stránka).

CÍSAŘOVÁ K., M. LAMR, a P. TYL. The possibilities of using digital data in the field of prevention. ICT in the Role of Services – State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum. Liberec: Technical University of Liberec, 2018. S. 9 – 30. ISBN 978-80-7494-432-1.

VÁCLAVÍK, J., J. NEČÁSEK, P. MOKRÝ a K. STEIGER. Active acoustic metasurface with an array of piezoelectric membranes and local control of acoustic impedance. 25th International Congress on Sound and Vibration 2018, ICSV 2018. Hiroshima, 2018, s. 555-561. ISBN: 9781510868458.

 

Patenty, užitné vzory a jiné aplikované výsledky vědy a výzkumu

Technická univerzita v Liberci. Laditelná radiofrekvenční cívka. Původci: Martin Vít a Daniel JIRÁK. Česká republika. Patent č. 307591. 14. 11. 2018.

Technická univerzita v Liberci. Tunable radio-frequency coil. Původci: Martin Vít a Daniel JIRÁK. Přihláška mezinárodního PCT patentu č. PCT/CZ2018/050056. Listopad 2018.

ŠEVČÍK, L., aj. Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [prototyp]. TUL_LHD_2018_1, Technická univerzita v Liberci 2018.

BERAN, J., aj. Linka pro výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken [funkční vzorek]. CM_I., Technická univerzita v Liberci 2018.

BERAN, J., aj. Technologické celky inovující procesy AC elektrospinningových laboratorních zařízení [funkční vzorek]. TU-I., Nanoprogres z.s.p.o. 2018.

BERAN, J., aj. Zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem [funkční vzorek]. AP_I., Nanoprogres z.s.p.o. 2018.

 

Výzkumné a technické zprávy, ostatní výsledky

SEVERÝN, O. a I. KOPETSCHKE. Konzultační práce, technická pomoc a smluvní výzkum (III.2018-XI.2018) [souhrnná výzkumná zpráva].

BERAN, J., J. KOMÁREK, M. DIBLÍK a J. KOPAL. Dokončení vývoje technologie plástění. Zpráva za rok 2018 [souhrnná výzkumná zpráva].

KUKAČKA, L., aj. Měření harmonického zkreslení napětí v pásmech do 9 kHz a do 150 kHz [souhrnná výzkumná zpráva].

KAMENICKÝ, J. a J. ZAJÍČEK. Metodika pro výběr a řízení významných výrobních zařízení na základě kritičnosti [souhrnná výzkumná zpráva].

ZAJÍČEK, J. a P. SÁGL. Monitoring provozní spolehlivosti systému kontroly a řízení JE Dukovany 2017 [souhrnná výzkumná zpráva].

BEDRNÍK, T., aj. Návrh, vývoj a realizace SW [souhrnná výzkumná zpráva].

NOVÁK, M., aj. Požadavky na návrh HW-FM regulátoru a spínače pro kompenzaci jalového výkonu [souhrnná výzkumná zpráva].

KAMENICKÝ, J. a J. ZAJÍČEK. Závěrečná zpráva procesu S-RCM – Jednotka 3620 [souhrnná výzkumná zpráva].

ČERNÍK, M. Účinnost topných těles pro přímý ohřev vody s odporovým systémem realizovaným technologií tlusté vrstvy. [souhrnná výzkumná zpráva].

VÍT, M. MR coils for new MR challenges in Vienna and Prague. AKTION2018, Nové Hrady, 16. –18. května 2018, Česká Republika.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav