Přihlásit

Publikace pracovníků ústavu v roce 2020

Články v periodikách uvedených v databázi Web of Science

ABOUELAZAYEM, S., T. WONDRAK, I. GLAVINIĆ a J. HLAVA. Flow Control Based on Feature Extraction in Continuous Casting Process. Sensors. 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 20, č. 23. Stránky neuvedeny (18 stránek). ISSN 1424-8220.

NOVÁK, M. a Ž. FERKOVÁ. Two-pulse magnetization process of the NdFeB multi-pole ring magnet for BLDC motors. Electrical Engineering. 1. vyd. Springer Nature Switzerland AG., 2020, roč. 102, č. 4. S. 2315 – 2323. ISSN 0948-7921.

VÍT, M., aj. A Flexible Array for Cardiac 31P MR Spectroscopy at 7 T. Frontiers in Physics. 1. vyd. Frontiers Media, 2020, roč. 8, č. April 2020. Stránky neuvedeny (10 stránek). ISSN 2296-424X.

VÍT, M., aj. Fluorinated Water-Soluble Poly(2-oxazoline)s as Highly Sensitive 19F MRI Contrast Agents. Macromolecules. 1. vyd. American Chemical Society, 2020, roč. 53, č. 15. S. 6387 – 6395. ISSN 00249297.

YALCINKAYA, F., E. BOYRAZ, J. MARYŠKA a K. KUČEROVÁ. A Review on Membrane Technology and Chemical Surface Modification for the Oily Wastewater Treatment. Materials. 1. vyd. BASEL: MDPI, 2020, roč. 13, č. 2. Stránky neuvedeny (14 stránek). ISSN 1996-1944.

 

Články v periodikách uvedených v databázi SCOPUS

KRČMAŘÍK, D., R. MOEZZI a J. HLAVA. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology. Journal Europeen des Systemes Automatises. 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2020, roč. 53, č. 5. S. 589 – 600. ISSN 1269-6935.

MORAVA, J. a A. RICHTER. The Change of Cardiostimulation Device Programming Due to Detection of Electromagnetic Interference. Lékař a technika – Clinician and Technology. 1. vyd. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 50, č. 2. S. 65 – 68. ISSN 0301-5491.

 

Články v ostatních recenzovaných periodikách

KUKAČKA, L., M. VIK a P. DUPUIS. Odhad nejistoty měření při určování úrovně míhání podle IEEE 1789-2015. Světlo. 1. vyd. Česká republika: FCC PUBLIC, 2020, roč. 2020, č. 6. S. 42 – 45. ISSN 1212-0812.

MORAVA, J., aj. Vliv polohy kardiostimulační elektrody na detekci elektromagnetické interference. Elektrorevue. 1. vyd. Brno: International Society for Science and Engineering, o.s., 2020, roč. 22, č. 5. S. 126 – 130. ISSN 1213-1539.

ZHMUD, V., aj. Vozmozhnosti dlja studentov v uchastii v programme po polucheniju vtorogo diploma evropejjskogo obrazca v uslovijakh COVID-19. Automatics and Software Enginery. 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk Institute of Software Systems, 2020, roč. 2020, č. 2. S. 13 – 19. ISSN 2312-4997.

 

Ostatní knihy

ZHMUD, V., L. DIMITROV a J. NOSEK. Automatic Control System: Numerical Modeling and Optimization. 1. vyd. Moskva: KNORUS / RuScience, 2020. ISBN 978-5-4365-5961-2.

 

Příspěvky ve sbornících uvedených v databázi Scopus nebo Web of Science

BŘOUŠEK, J., aj. Concept of Autonomous Electric Modular Platform for Transport of Freight and Equipment. Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO University, 2020. S. 62 – 69. ISBN 978-80-7654-016-3, ISSN 1803-5248.

ČERVA, P., V. VOLNÁ a L. WEINGARTOVÁ. Dealing with Newly Emerging OOVs in Broadcast Programs by Daily Updates of the Lexicon and Language Model. 22nd International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2020. Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2020. S. 97 – 107. ISBN 978-303060275-8, ISSN 0302-9743.

DUPUIS, P., aj. Photometric Flicker Metrics: Analysis and Perspectives. 2020 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2020. IEEE, 2020. Stránky neuvedeny (4 stránky). ISBN 9781728171920, ISSN 0197-2618.

HLAVA, J., S. ABOUELAZAYEM, T. WONDRAK a I. GLAVINIĆ. Switched MPC based on clogging detection in continuous casting process. IFAC-PapersOnLine, 21st IFAC World Congress 2020, Volume 53, Issue 2, 2020. Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. S. 11491 – 11496. ISSN 24058963.

KUKAČKA, L., aj. Confidence Intervals for Luminous Flicker Measurements: Comparison of Various Approaches. 2020 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2020. 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISBN 978-172817192-0, ISSN 0197-2618.

KUKAČKA, L. a J. DRÁPELA. A Preliminary Study on Modeling of Voltage Induced Flicker Sensitivity of Fluorescent and LED Lamps with Closed-Loop Control. Proceedings of International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP. 1. vyd. NEW YORK: IEEE, 2020. Stránky neuvedeny (5 stránek). ISBN 978-1-72813-697-4, ISSN 1540-6008.

KUKAČKA, L., J. NEČÁSEK a M. NOVÁK. Numerical Environment for Modeling and Analyzing Transients in Static VAR Compensators. Proceedings – 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2020. 1. vyd. Prague:, 2020. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISBN 978-1-72819-479-0, ISSN 2376-5623.

MARTINEC, T. a Y. BOYARCHIKOV. Processing and Analysis of Accelerometer Data for the Surface State Identification. Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICCC 2020. 1. vyd. IEEE, 2020. Stránky neuvedeny (5 stránek). ISBN 978-172811951-9.

MLÝNEK, J., M. PETRŮ, T. MARTINEC a R. KNOBLOCH. Production of Polymer Frame Composites Using Industrial Robots. Proceedings of the 2020 19 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. vyd. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2020. S. 275 – 279. ISBN 978-172815601-9.

MOEZZI, R., D. KRČMAŘÍK, J. HLAVA a J. CÝRUS. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device. Materials Today: Proceedings. 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020. S. 103 – 107. ISSN 2214-7853.

NOVÁK, M., P. RINGELHAN a L. KUKAČKA. Overview of thyristor module parameters for fast static VAr compensation available on the market. 2020 21st International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. vyd. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISBN 978-1-72819-479-0, ISSN 2376-5623.

RYDLO, P., J. ČERNOHORSKÝ a P. JANDURA. Control of Battery Operated Drive. Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICCC 2020. 1. vyd. IEEE, 2020. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISBN 978-172811951-9.

VEDEL, P. a L. HUBKA. Economic Model Predictive Control for a Microgrid with Depreciation LiFePO4 Battery with a Fixed Cycling Interval. 2020 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC). 1. vyd. IEEE, 2020. S. 465 – 470. ISBN 9781728198095, ISSN 2372-1618.

ZHMUD, V., L. DIMITROV a J. NOSEK. Design of a Two-Channel Control System with Second-Order Astatism. https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9314358/proceeding; 2020 1st International Conference Problems of Informatics, Electronics, and Radio Engineering (PIERE), 10-11 Dec. 2020. 1. vyd. Novosibirsk: IEEE, 2020. S. 225 – 230.

 

Ostatní příspěvky ve sbornících

DUPUIS, P., aj. Calibration of a Brightness Matching Experiment setup in Mesopic and Scotopic Conditions. 2020 Fifth Junior Conference on Lighting (Lighting). 2020. Stránky neuvedeny. ISBN 978-1-72819-964-1.

MORAVA, J. a J. ČERNÝ. Elektromagnetická interference u pacientů s implantovaným kardiostimulačním systémem. XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020. S. 80 – 82. ISBN 978-80-7494-549-6.

RICHTER, A., Ž. FERKOVÁ a J. MORAVA. Low-dynamic Electromagnetic Interaction of Cardiac Systém with Implanted Pacemakers, Introduction of Physical Aspects from View of Modelling and Simulation in Clinical Research Applications. 13th International Conference ELEKTRO 2020. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISBN 978-1-72817-542-3.

 

Patenty, prototypy, funkční vzorky a jiné aplikované výsledky vědy a výzkumu

BERAN, L., V. ZÁDA, T. PETR a J. BŘOUŠEK. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [patent]. Udělen dne 30. 4. 2020 pod číslem 308349.

BLEHA, M., M. SOPR a M. NOVÁK. Prototyp řídicí jednotky s kompaktními moduly pro rychlé bezkontaktní spínání kompenzačních stupňů [prototyp]. NOVAR 2700, KATKA 12, K M B Systems, s.r.o. 2020.

VÍT, M. a D. JIRÁK. Duální 1H/19F radiofrekvenční cívka pro zobrazování magnetickou rezonancí [prototyp]. TP01010031_GA_2020_01, Technická univerzita v Liberci 2020.

BERAN, L. a L. ŠEVČÍK. Plně automatizovaný skladovací robotický systém [funkční vzorek]. 110000_2020, Systematic a.s. 2020.

BERAN, J., aj. Zařízení na výrobu nanovláken a mikrovláken účinkem odstředivých sil [funkční vzorek]. FF EV I., Technická univerzita v Liberci 2020.

BŘOUŠEK, J., aj. Testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek]. 16018__2020_FM/FS_GB_01, Technická univerzita v Liberci 2020.

BERAN, J., aj. Linka na výrobu plošného kompozitního materiálu s obsahem nanovláken. MAC_0_00, Technická univerzita v Liberci; Nano Medical s.r.o. 2020.

BERAN, L., aj. Řídicí systém pro testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí. 16018__2020_FM_GB_01, Technická univerzita v Liberci 2020.

ČERNOHORSKÝ, J., P. JANDURA a Š. NOVOTNÝ. Robotizované připojení CCS zásuvky, Technická univerzita v Liberci 2020.

VALTERA, J., J. EICHLER a P. ŽABKA. Magnetický tlumič a zarážka dveřních systémů. MGZ I., Technická univerzita v Liberci 2020.

BERAN, L., V. ZÁDA, T. PETR a J. BŘOUŠEK. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [užitný vzor]. Zapsán dne 25. 2. 2020 pod číslem 33763.

POKORNÝ, P. a J. NEČÁSEK. Přenosné zařízení pro měření vysokých koncentrací ozonu [užitný vzor]. Zapsán dne 4. 2. 2020 pod číslem 33683.

PETRŮ, M., aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů. Obalplast_TUL_2020_3, Technická univerzita v Liberci, Obalplast 2020.

 

Software

BERAN, L., T. KUBÍČEK a L. ŠEVČÍK. Software pro řízení skladových robotů systému SysLogeum3000. Dostupné z: https://www.systematic.cz/archeion.htm

KAJZR, D., aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace.

KRAUS, J., L. KUKAČKA a M. BLÍŽKOVSKÝ. Software pro asynchronní datovou výměnu a automatizovanou diagnostiku kompenzačních zařízení. Dostupné z: https://kmbsystems.com/products/software/envis

MYSLIVEC, T., L. BERAN a M. VOJÍŘ. Software pro řízení tiskové hlavy a ovládání testbedu DY-A-NA. Dostupné z: http://3dstar.tul.cz

ŠPÁNEK, R. a D. LUBASOVÁ. Nanoestimator. Dostupné z: https://github.com/romanspanek/ NanoEstimator

 

Výzkumné a technické zprávy, ostatní výsledky

BERAN, J., aj. Linka na výrobu plošných kompozitních nanovlákenných materiálů s využitím AC elektrospinningu. Výzkumná zpráva dílčího projektu TN01000015 NCK za rok 2020.

VALTERA, J., P. ŽABKA a J. EICHLER. Magnetický tlumič a zarážka dveřních systémů – Průběžná zpráva dílčího projektu za rok 2020.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav