Přihlásit

Projekty Technologické agentury České republiky

TG01010117 – PROSYKO - Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci; řešitel: Stanislav Petrík (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2019.

TA04011161 – Pokročilé robotické rehabilitační přístroje; řešitel: Josef Černohorský (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017.

TA04020506 – Softwarové nástroje pro simulaci a analýzu procesů v geosféře; řešitel: Jiřina Královcová (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017.

TA04030145 – Přesné vymezení a optimalizace energetických toků v trolejbusové dopravě s ohledem na nižší energetické nároky, délky trolejových úseků a na potřeby integrované dopravy; řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017.

TA04010237 – Výzkum a vývoj užití nanomateriálů při výrobě míčů; řešitel za CXI TUL: Pavel Pokorný, doba řešení: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2016.

TA03010893 – Měřidla pro asférické a freeform optické plochy; řešitel za CXI TUL: Petr Tůma, doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016.

TA03020408 – Monitoring chování puklinových systémů horninového masivu geofyzikálními metodami; příjemce: G IMPULS Praha s.r.o., řešitel za TUL: Václav Kopecký (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016.

TA03030420 – Metody testování trakčních motorů v tramvajových podvozcích; řešitel: Aleš Richter (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015.

TA03011584 – Vývoj průtokového cytometru se specifickými vlastnostmi pro oblast vědy a výzkumu; příjemce: Wolf & Danniel s.r.o., Mladá Boleslav, řešitel za TUL: Jaroslav Beran (FS TUL), doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014.

TA02021332 – Ekologické obráběcí kapaliny nové generace; příjemce: PARAMO a.s, Pardubice, řešitel za TUL: Jan Jersák (FS TUL), doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

TA01011253 – Interdisciplinární výzkum a vývoj speciálních funkčních textilií a vysoce fyziologicky komfortních hotových výrobků na bázi celulózových i syntetických vláken nové generace pro specifické inovativní aplikace s vysokým tržním potenciálem; příjemce: VÚB a.s., Ústí nad Orlicí, řešitel za TUL: Antonín Havelka (FT TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014.

TA01021331 – Vývoj modelovacích nástrojů predikce rozvoje THC procesů a jejich vlivu na migraci radionuklidů v geosféře; řešitel: Jiřina Královcová (CXI TUL), doba řešení: 1. 1. 2011 – 30. 4. 2014.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav