Přihlásit

Institucionální projekty TUL

Int. č. 12323 – Propagace a marketing FMIMS; řešitel: Miloš Hernych, 2017.

Int. č. 12324 – Modernizace výukových prostředků v rámci TUL; řešitel: Marián Lamr, 2017.

Int. č. 12363 – Zahraniční spolupráce, výměnná laboratorní praktika FM TUL/HSZG; řešitel: Lukáš Hubka, 2017.

Int. č. 12225 – Inovace HW nahrávajícího zařízení v učebně A11; řešitel: Martin Vích Vlasák, 2016.

Int. č. 12232 – Inovace odborných laboratoří FM; řešitel: Milan Kolář, 2016.

Int. č. 12234 – Vybavení pro přepravu techniky určené k reprezentaci TUL mimo domovské laboratoře ústavu; řešitel: Miloš Hernych, 2016.

Int. č. 12286 – Výměnná laboratorní praktika FM TUL/HSZG; řešitel: Lukáš Hubka, 2016.

Int. č. 12309 – Realizace platformy mobilního robota s kráčejícími koly a implementace pohonů; řešitel: Leoš Beran, 2016.

Int. č. 12162 – Integrace fakultních e-learningových portálů do celouniverzitního inteligentního multimediálního e-learningového portálu (ALS); řešitel: Klára Císařová, 2015. 

Int. č. 12185 – Inovace softwarového vybavení pro výuku v předmětu ESY; řešitel: Martin Diblík, 2015.

Int. č. 12186 – Inovace vybraných úloh bakalářského studijního oboru EIŘS; řešitel: Josef Černohorský, 2015.

Int. č. 12187 – Výukový řídicí systém pro mobilní aplikace v robotice; řešitel: Leoš Beran, 2015.

Int. č. 12188 – E-learningové prostředí pro předmět Ekonomika spolehlivosti a rizik; řešitel: Julie Volfová, 2015.

Int. č. 12215 – Vytvoření webového portálu s nabídkou a registrací kurzů pro veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání; řešitel za FM: Klára Císařová, 2015.

Int. č. 12113 – Nový předmět Datamining na FM; řešitel: Klára Císařová, 2014.

Int. č. 12126 – Kvalitní vzdělávací média = úspěšnější absolvent – Pokračování projektu ALS s důrazem na „udržitelnost“ zejména pořizování záznamů přednášek a další vývoj portálu ALS; řešitel: Klára Císařová, 2014.

Int. č. 12127 – Inovace výukových prostředků informatických učeben FM; řešitel: Milan Kolář, 2014.

Int. č. 12131 – Aktivní evidence absolventů; řešitel: Klára Císařová, 2014.

Int. č. 12148 – Zahraniční odborníci na FM v roce 2014; řešitel: Jaroslav Nosek, 2014.

Int. č. 12016 – Podpora talentovaných studentů FM; řešitel: Jaroslav Nosek, 2013.

Int. č. 12021 – Kvalitní vzdělávací média = úspěšnější absolvent – pokračování projektu ALS; řešitel: Klára Císařová, 2013.

Int. č. 12074 – Zahraniční odborníci na FM v roce 2013; řešitel: Jaroslav Nosek, 2013.

Int. č. 12093 – Příprava nových studijních programů ve spolupráci se zahraničními VŠ; řešitel: Jaroslav Nosek, 2013.

Int. č. 1260 – Rozvoj výukových prostředků učeben FM; řešitel: Klára Císařová, 2012.

Int. č. 1212 – Zvyšování konkurenceschopnosti TUL kvalitou absolventa; řešitel: Klára Císařová, 2011.

Int. č. 1214 – Podpora talentovaných studentů na TUL – soutěž SVOČ; řešitel: Jaroslav Nosek, 2011.

Int. č. 1232 – Zahraniční odborníci na FM v roce 2011 (internacionalizace výuky na TUL); řešitel: Jaroslav Nosek, 2011.

Int. č. 1247 – „Ingénierie des systémes intéractifs” / „Engineering of Interactive Systems”; řešitel: Jaroslav Nosek, 2011.

Int. č. 1252 – Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie vícedruhových médií; řešitel: Martin Vích Vlasák, 2011.

Int. č. 1207 – „Ingénierie des systémes intéractifs” / „Engineering of Interactive Systems”; řešitel: Jaroslav Nosek, 2010.

Int. č. 1272 – Mechatronika v robotice; řešitel: Petr Tůma, 2010.

Int. č. 1281 – Mezinárodní spolupráce ve VŠ vzdělávání TUL; řešitel: Aleš Richter, 2010.

Int. č. 1287 – Podpora talentovaných studentů na FM; řešitel: Jaroslav Nosek, 2010.

Int. č. 1297 – Kvalitou absolventa ke zvýšení konkurenceschopnosti; řešitel: Klára Císařová, 2010.

Int. č. 1238 – Kompletní inovace laboratoří TUL; řešitel: Jaroslav Hlava, 2009.

Int. č. 1245 – Rozvoj moderních informačních technologií a multimediální podpora inovované výuky na TUL; řešitel: Klára Císařová, 2009.

Int. č. 1265 – „Ingénierie des systémes intéractifs” / „Engineering of Interactive Systems” – nový česko-francouzský studijní obor magisterského studia ve studijním programu N2612 Electrical Engineering and Informatics; řešitel: Jaroslav Nosek, 2009.

Int. č. 1222 – Podpora multimediálního vzdělávání na TUL; řešitel: Klára Císařová, 2008.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav