Přihlásit

Výzkumná skupina automatického řízení a optimalizace

Kontakty

doc. Dr. Ing. Mgr. Jaroslav Hlava | e-mail: jaroslav.hlava@tul.cz | tel. +420 485 353 686
Ing. Lukáš Hubka, Ph.D. | e-mail: lukas.hubka@tul.cz | tel. +420 485 353 756

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • základní i aplikovaný výzkum v oblasti automatického řízení,
 • vývoj a implementace regulačních algoritmů,
 • vývoj a implementace metod průběžné optimalizace provozu rozsáhlých technologických celků,
 • řešení komerčních zakázek z oblasti automatického řízení a optimalizace.

Odborné zaměření laboratoře

 • prediktivní řízení založené na modelu (MPC) a jeho aplikace zejména v oblasti tepelné techniky a energetiky,
 • průběžná provozní i ekonomická optimalizace elektrizačních a teplárenských sítí i dalších rozsáhlých soustav,
 • inteligentní elektrizační sítě a integrace obnovitelných zdrojů do elektrizačních sítí,
 • aplikace nestandardních měřicích systémů (průmyslová tomografie) při řízení technologických procesů,
 • tvorba matematických modelů vhodných pro účely
  automatického řízení.

Specifická zařízení a vývojové nástroje

K řešení výzkumných problémů používáme zejména specializovaný software Matlab / Simulink a jeho toolboxy, dále pak Gurobi, GridLAB-D, Scilab, LabView, Step 7 a specializované softwarové nástroje vyvinuté na pracovišti.

Nabízené technologie a expertní činnost

 • analýza vlastností stávajících regulačních systémů a návrh strukturálních či parametrických úprav v případech, kdy dosahovaná kvalita regulace nevyhovuje,
 • návrh struktur řízení a regulačních algoritmů složitých technologických procesů a strojů,
 • vývoj a implementace prediktivního řízení založeného na modelu pro řízení a průběžnou optimalizaci komplexních technologických celků s využitím specializovaného softwaru
  vyvinutého na pracovišti,
 • analýza dat, vývoj monitorovacích a analytických softwarových nástrojů,
 • programování řídicích systémů na bázi PLC. 
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav