Přihlásit

Studijní programy

Nově akreditované studijní programy:

 • N0714A270010 Mechatronika - prezenční forma studia
 • N0613A140028 Informační technologie - prezenční forma studia
 • N0588A110001 Aplikované vědy v inženýrství - prezenční forma studia
 • N0719A270001 Nanotechnologie - prezenční forma studia
 • N0714A150003 Mechatronics - výuka v anglickém jazyce, prezenční forma studia
 • N0613A140029 Information Technology - výuka v anglickém jazyce, prezenční forma studia


Stávající studijní programy a obory:

Studijní program: N2612 Elektrotechnika a informatika

V tomto programu jsou akreditovány 3 studijní obory:

Studijní program: N2612 Electrical engineering and informatics

V tomto studijním programu je akreditován studijní obor (výuka probíhá v anglickém jazyce, možnost dosažení dvojího diplomu):

 • 3906T001 Mechatronics (MEA) – společně s HS Zittau/Görlitz, Německo

Studijní program: N3901 Aplikované vědy v inženýrství

V tomto studijním programu jsou akreditovány studijní obory:

Studijní program: N3942 Nanotechnologie


 • Studijní programy jsou dvouleté se studiem organizovaným ve čtyřech semestrech.
 • Všechny navazující studijní programy probíhají pouze v prezenční formě studia.
 • Po úspěšném absolvování studia je udělen titul Ing.
 • Podmínkou pro přijetí uchazeče do oboru je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu.
 • Student je povinen získat za první semestr studia alespoň 15 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia alespoň 35 kreditů.
 • Podmínkou pokračování ve studiu je získání min. 35 kreditů v každém dalším roce studia, kromě toho roku studia, kdy student odevzdá diplomovou práci.
 • Na doporučení garanta oboru si student může zapsat libovolné předměty z nabídky TUL (i jiných univerzit) jako povinně volitelné (za souhlasu děkana „hostitelské“ fakulty). Takové kredity budou uznány. Celkový počet kreditů za semestr pak může přesáhnout minimální počet kreditů, uváděný ve studijních plánech.
 • Pro ukončení studia musí student získat minimálně 120 kreditů, úspěšně vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhájit svou diplomovou práci.
 • Podmínkou státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, je uzavření všech semestrů.
 • Studijní program obsahuje všechny náležitosti podle §44 zákona o vysokých školách č.111/98 Sb.

Charakteristiky jednotlivých oborů je možné nalézt v každoročně vydávané brožuře Informace o studiu

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav