Přihlásit

Informace o studiu

Výuka v roce 2020/21:

Vzhledem k současné situaci lze očekávat určitá omezení ve výuce pro nadcházející semestr. Ta jsou (a budou) upřesňována především aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Za současné situace může začít výuka prezenční formou za zvýšených hygienických opatření (především nošení roušek v budově mimo výuku, případně může vyučující studenty požádat o použití roušek i během výuky), přičemž:

 • V případě, že Vám bude nařízena karanténa nebo se u Vás projevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jste povinni to bezodkladně nahlásit; jakmile bude připraven příslušný formulář, budete informování.
 • Je možné očekávat omezení prezenční výuky a toto omezení se nemusí týkat celé univerzity, ale jen nějaká části (ročník, fakulta…).
 • Účast na veškeré výuce bude evidována (tedy i na přednáškách).
 • Je možné, že organizace výuky bude přizpůsobena aktuálním hygienickým opatřením, tj. bude podle situace měněna formou např. kumulace cvičení do období s menším omezením, rozdělení cvičení do menších skupin, které se budou na cvičeních jednou za dva týdny střídat atp. Vyučující o tom budou s předstihem informovat hromadným emailem z IS STAG.
 • I v případě, že bude nařízena distanční výuka, bude výuka probíhat podle rozvrhu, čímž by se mělo zamezit možným kolizím v požadavcích od jednotlivých vyučujících (tzn. že např. videokonference budou probíhat v době nasazené výuky v rozvrhu, stejně tak řešení zadaných úloh - podle pokynů vyučujícího - byste měli provádět v době rozvrhu cvičení apod.).
   

Kontakty:

Ing. Dana Skrbková

 • telefon: 485 353 429
 • email: dana.skrbkova@tul.cz
 • místnost: A 02019 (1. patro budovy A)
 • prezenční a kombinované studium bakalářské a prezenční magisterské navazující

Úřední hodiny: 

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Úterý 8.30 - 11.00 -
Středa 8.30 - 11.00 -
Čtvrtek 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Pátek - -


Ing. Simona Kuncová

 • telefon: 485 353 624
 • email: simona.kuncova@tul.cz
 • místnost: A 02020 (1. patro budovy A)
 • doktorské studium
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav