Přihlásit

Spolupráce

Vědecká a tvůrčí činnost na fakultě je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v řadě přírodovědných a technických oborů. V mnoha případech je výzkum mezioborový a vyžaduje spolupráci napříč fakultními ústavy a dalšími univerzitními institucemi. Významnou roli v aktivitách fakulty hraje i aplikovaný výzkum prováděný pro partnery z průmyslové sféry. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte proděkana pro vědu a výzkum, Z. Koldovského.

Níže naleznete výběr hlavních témat výzkumné činnosti fakulty, členěný podle jednotlivých specializací s odkazy na konkrétní pracoviště a kontaktní osoby. Prohlédnout si též můžete informační listy jednotlivých ústavů a laboratoří. Řada laboratoří je provozována jako společná pracoviště naší fakulty a Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – kontakt: M. Černík.

 

Aplikace matematických modelů

 • Matematické modely v přírodovědných a technických aplikacích; vývoj numerických metod;
  modelování proudění; modelování hydrogeologických, transportních a geochemických procesů; modelování sdružených procesů; problematika přípravy vstupních dat modelů (preprocesing) a numerického/grafického zpracování a vyhodnocení výsledků simulačních výpočtů (postprocesing); vývoj vlastního softwaru vedle aplikace komerčních;
 • Laboratoř modelování sdružených procesů, kontakt: J. Šembera, O. Severýn
 • Centrum pro modelování sdružených procesů, kontakt: J. Šembera.
 • Laboratoř aplikace modelů, kontakt: J. Maryška

Elektromechanické systémy a robotika

Elektronika a měření

 • Měření fyzikálních a biometrických veličin; měření kvality elektrické energie; kontakt: J. Jelínek, J. Kraus
 • Programování FPGA obvodů; vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA obvody; embedded systémy; technická diagnostika; diagnostika a spolehlivost číslicových systémů; návrh elektronických zařízení a desek plošných spojů;
 • Vývoj elektrických a elektronických částí mechatronických systémů, zejména textilních strojů;
 • Výzkum a aplikace počítačových modelů hystereze; měření magnetických polí v technických aplikacích; technická řešení pro potlačení nebo využití hystereze: omezování zapínacích proudů transformátorů; ferorezonance; kontakt: M. Novák
 • ASIC group, kontakt: O. Novák, Z. Plíva, M. Rozkovec
 • PCBlab, kontakt: L. Petržílka

Feroelektrika a piezoelektrické materiály

 • Feroelektrické vrstvy; potlačování hluku a vibrací; piezoelektrické materiály; výzkum plošných akustických metamateriálů s aktivním řízením akustické impedance; návrh a realizace systémů pro semiaktivní potlačení hluku a vibrací pomocí piezoelektrických materiálů; návrh a realizace inteligentních senzorů, aktuátorů a rezonátorů, využívajících elektromechanických vlastností piezoelektrických materiálů;
 • ICPR  - International Center for Piezoelectric Research, kontakt: J. Nosek
 • Další kontakt. P. Mokrý, P. Márton

Fyzikální a optická měření

Informační technologie

 • Webové technologie a mobilní aplikace; aplikovaná informatika zaměřená na počítačové sítě, jejich protokoly a služby; webové aplikace a integrace ontologií sémantického webu; zpracování souborů velkých dat (big data); vytěžování dat (datamining); návrh databázových aplikací; počítačová (kybernetická) bezpečnost;
 • Kontakt: P. SatrapaK. Císařová

Nanomateriály v přírodních procesech a biomedicínských aplikacích

Řídicí systémy

 • Prediktivní řízení; modely řízení a simulace; regulace; PLC; problematika matematického modelování a návrhu řízení kotlů a turbín tepelných elektráren; vývoj a implementace algoritmů pro přímé a zpětnovazební řízení; optimalizace chování řízených soustav; teorie hybridních logicko-dynamických systémů; teorie systémů se zpožděním; vizualizace stavu řízení; optimalizace rozhraní člověk-stroj;
 • Řízení technologických procesů, kontakt: L. Tůma, J. Hlava
 • Smart technologie, kontakt: M. Hernych

Vyhodnocování spolehlivosti a rizik

Zpracování signálů a strojové učení

 • Výzkum a aplikace automatického rozpoznávání řeči; systémy pro hlasové ovládání a diktování; automatický monitoring médií; multimodální a multilingvální systémy; zpracování obrazových a textových dat; zpracování signálů z mnoha senzorů; zlepšování signálu a redukce šumu; slepá separace signálů;
 • SPEECHLAB, kontakt: J. Nouza, J. Chaloupka,
 • A.S.A.P. GROUP, kontakt: Z. Koldovský, J. Málek
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • Siemens
  Siemens
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠSE a VOŠ Liberec
  SPŠSE a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav