Přihlásit

O fakultě

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

Základním kamenem její vnitřní struktury jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti fakulta zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců a její obory studuje kolem 600 studentů.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci byla pod původním názvem Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií založena v roce 1995. Jejím cílem je nabídnout mladým zájemcům o techniku moderní mezioborové studium, které leží na pomezí klasických oborů, a svojí strukturou reaguje na rozvoj moderních technických, informatických a přírodovědných technologií. Sám pojem mechatronika vznikl v roce 1969 v Japonsku, původně jako spojení slov mechanika a elektronika v oblasti číslicového řízení elektrických pohonů robotů a obráběcích strojů. V současnosti je řízenému mechatronickému systému přiřazována ještě jistá inteligence (umělá, materiálová) a vyspělost konstrukce. Nově však fakulta zajišťuje i špičkový technologický obor z oblasti nanotechnologií (Nanomateriály).

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské (inženýrské) a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika, Informační technologie, Nanotechnologie, Aplikované vědy v inženýrství, a to s celou řadou zajímavých studijních oborů.

Pro výuku jsou připraveny moderně vybavené laboratoře a informatické prostředky, do jejichž rozvoje fakulta stále investuje. Studenti mají od prvního dne svého studia zajištěn přístup k internetu a mohou samozřejmě využívat rozsáhlých služeb univerzitní knihovny. Dynamicky se rozvíjející fakulta nabízí moderně pojaté vzdělání, jež je z části zajišťováno ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Ambiciózní student tak má možnost získat dvojí diplom.

Absolventi fakulty získávají bez problémů pracovní uplatnění v průmyslu, informatických a vědeckých institucích, a mají předpoklady obstát v mezinárodní konkurenci.

Liberec a jeho okolí představuje ideální prostředí pro studium, ubytování, kulturní a sportovní aktivity po celý rok.

Fakulta je akreditována u Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI) a dne 13. listopadu 1996 byla se všemi svými studijními obory na základě akreditačního řízení zapsána do Indexu FEANI.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav