Přihlásit

proděkan pro výuku

 • Statutární zástupce děkana
 • zastupuje děkana v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti
 • studijní agenda studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v prezenční i kombinované formě
 • metodické řízení studijního oddělení pro BS a MS
 • metodická podpora, kontrola užití a spolupráce při správě modulů IS STAG v části týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studia, zajištění evidence studentů v IS STAG
 • stipendia studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • příprava, kontrola a aktualizace vnitřních fakultních předpisů a norem týkajících se vzdělávací činnosti v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • metodika a zajištění přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • koordinace přípravy akreditací fakulty, řízení akreditace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • koordinace přípravy institucionální akreditace na fakultní úrovni
 • příprava a plnění strategického záměru fakulty vč. plánu realizace
 • koordinace a zabezpečení aktivit spojených se studentskými konferencemi (SVOČ atp.)
 • spolupráce na hodnocení kvality výuky a studijního prostředí
 • spolupráce při řízení kvality procesu vzdělávání na fakultě
 • spolupráce na úrovni univerzity zejména s prorektorem pro vzdělávání a vnitřní legislativu.
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav