Přihlásit

Nanotechnologie

 

Do DSP NANO není možné v tuto chvíli přijímat nové studenty

Studijní obor: 3942V001 Nanotechnologie

Vložte obrázek 167x167

Chceš se stát součástí velkého zavedeného týmu, nebo ti naopak vyhovuje nový mladý tým? Studuj nanotechnologie na doktorátu v Liberci! Tento nový obor je v České republice jedinečný svým postavením – jedná se totiž o celouniverzitní obor zaštítěný rektorátem, který navazuje na Bc. a Mgr. studium nanomateriálů.

Vložte obrázek 167x167

Máme nabídku pro všechny zájemce s ukončeným magisterským vzděláním v oboru přírodních věd. Témata sahají od teoretického studia kvantových vlastností nanomateriálů, přes jejich přípravu a funkcionalizaci, až po jejich uplatnění pro zlepšení životního prostředí a biomedicínské aplikace.

Vložte obrázek 167x167

Benefity
- stipendium až 16 800 Kč měsíčně.
- účast na projektech (včetně pracovního úvazku)
- nejlepší univerzitní koleje v ČR
- nádherná příroda na dosah
- hrazená stáž v cizině během studia

 

 Charakteristika DSP Nanotechnologie

Studijní program navazuje na navazující magisterský studijní program Nanotechnologie. Cílem doktorského studijního programu je příprava tvůrčích vědeckých pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím individuálního vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti pod vedením oborovou radou určených školitelů, kteří představují špičkové odborníky z řad celé TUL. V průběhu studia se předpokládá práce na konkrétních vědeckých projektech, často mezinárodních či ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, čemuž odpovídá i požadovaná praxe (standardně v zahraničí).

Absolvent doktorského studijního oboru se velmi dobře orientuje v oblasti fyziky, chemie a biologie a materiálovém výzkumu. Je vybaven znalostmi v oblasti především využití nanomateriálů v různých aplikacích. Může se velmi dobře uplatnit ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné či vzdělávací. Je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Má zkušenosti s mezinárodním vědeckým prostředím a řešením výzkumných a vývojových projektů či inženýrských problémů.

 

Popis organizace studia:

Naleznete zde

Výzkumné směry a okruhy témat v doktorském studiu Nanotechnologie:

Naleznete zde

 

Pokračovat k vyplnění e-přihlášky.

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav