Přihlásit

Archiv

Dokumentace k SGS 2021

7/2019 Zásady studentské grantové soutěže TUL pro rok 2021

 

Dedikace publikací projektům SGS

Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi

"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2020-1234. Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
---------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Where xxx is the evidence number like SGS-2020-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).

Další informace a formuláře/More information and forms:
1) Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2021 na typ práce "řízení a organizace studentského projektu" činí 135,- Kč/hod. (článek 2.5. b) Zásad)/The hourly rate for DPP / DPČ for the year 2021 for the type of work "management and organization of a student project" is 135, - CZK / hour. (Article 2.5. b) Principles)

 

Seznam projektů Studentské grantové soutěže pro rok 2021

Evidenční číslo projektu  Interní číslo projektu Název projektu  Řešitel Číslo prac.  Období řešení projektu 
SGS-2019-3017 21330 Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů Karel Paleček 7620 01.02.2019 - 31.12.2021
SGS-2019-3023 21331 Příprava a hodnocení nano a mikro-vlákenných povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií Karel Havlíček 8320 01.02.2019 - 31.12.2021
SGS-2019-3054 21338 Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách Michal Malík 7640 01.02.2019 - 31.12.2021
SGS-2020-3042 21362 Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu. Jakub Eichler 7630 01.02.2020 - 31.12.2021
SGS-2020-3059 21365 Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy Petr Schovanec  7640 01.02.2020 - 31.12.2022
SGS-2020-3068 21366 Numerické řešení jedno a vícefázového proudění Martin Lasota 7640 01.02.2020 - 31.12.2021
SGS-2021-3002 21427 Elektromagnetická interference průmyslového obráběcího stroje u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem Jan Morava 7630 01.02.2021 - 31.01.2022
SGS-2021-3003 21428 Zobrazování dynamiky fotoluminescence pomocí náhodné excitace vzorku a komprimovaného snímání  Jiří Junek 7640 01.02.2021 - 31.12.2022
SGS-2021-3022 21429 Vývoj robustní metody komprimovaného snímání s použitím kódované apertury Jiří Hlubuček 7640 01.02.2021 - 31.01.2022
SGS-2021-3027 21430 Úprava povrchu nanovlákenných membrán pro čištění vody Izabela Gallus 7630 01.02.2021 - 31.12.2023
SGS-2021-3038 21431 Inovativní modifikace materiálů na bázi železa a jejich použití v oxidačně-redukčních procesech Kamil Krawczyk 7640 01.02.2021 - 31.01.2022
SGS-2021-3051 21432 Olše lepkavá - genetická diverzita mikrobiomu rhizosféry při stresových podmínkách a expozici vůči polutantům  Aday Amirbekov 7640 01.02.2021 - 31.12.2022
SGS-2021-3055 21433 Vývoj a implementace metod slepé extrakce pohyblivého zdroje Jakub Janský 7620 01.02.2021 - 31.12.2022
SGS-2021-3058 21434 Studium neklasických polarizačních stavů ve strukturovaných svazcích Eva Roiková 7640 01.02.2021 - 31.01.2022
SGS-2021-3059 21435 Použití technologie rozšířené reality pro zlepšení přesnosti průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v autonomních vozidlech Reza Moezzi 7630 01.02.2021 - 31.01.2022
SGS-2021-3061 21436 Využití a další zdokonalení vyvinuté holografické metody používané pro měření povrchové topografie komplexních vzorků Marek Mach 7630 01.02.2021 - 31.01.2022
SGS-2021-4026 21437 Polyvinylidenfluoridová nanovlákenná membrána pro čištění vod Mohamed Ahmed 7640  01.02.2021 - 31.12.2023

 

Projekty řešené v SGS 2020

Evidenční číslo projektu  Interní číslo projektu Název projektu  Řešitel Číslo prac.  Období řešení projektu 
SGS-2019-3017 21330 Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů Karel Paleček 7620 01.02.2019 - 31.12.2021
SGS-2019-3023 21331 Příprava a hodnocení nano a mikro-vlákenných povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií Karel Havlíček 8104 01.02.2019 - 31.12.2021
SGS-2019-3050 21336 Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů Marek Mach  7630 01.02.2019 - 31.12.2020
SGS-2019-3054 21338  Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách  Michal Malík  7640 01.02.2019 - 31.12.2021
SGS-2019-3060 21339 Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci Jakub Janský  7620 01.02.2019 - 31.12.2020
SGS-2020-3042 21362  Aplikace technologií pro optimální provoz bateriového úložiště elektromobilu.  Jakub Eichler  7630 01.02.2020 - 31.12.2021 
SGS-2020-3055 21363 Nanomateriálové techniky s vylepšeným katalytickým výkonem pro zpracování vody a odpadní vody Abhilash Venkateshaiah 8104 01.02.2020 - 31.12.2020 
SGS-2020-3057 21364 Měření 2D dohasínání fotoluminescence pomocí náhodných časových speklí a jednopixelové kamery  Jiří Junek  7640 01.02.2020 - 31.12.2020 
SGS-2020-3059 21365 Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy  Petr Schovanec  7640 01.02.2020 - 31.12.2022 
SGS-2020-3068 21366 Numerické řešení jedno a vícefázového proudění Martin Lasota  7640 01.02.2020 - 31.12.2021 

 

Projekty řešené v SGS 2019

 1. Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů
  řešitel: Karel Paleček (ITE, FM TUL), int. č. projektu: 21330, doba řešení: 2019-2021
 2. Příprava a hodnocení nano a mikro-vlákenných povrchů cíleně modifikovaných pro preferenční růst specifických bakterií
  řešitel: Karel Havlíček (DSP Nanotechnologie), int. č. projektu: 21331, doba řešení: 2019-2021
 3. Interakce elektromagnetického pole v lékařství, kardiostimulace a zobrazování MR
  řešitel: Jan Morava (DSP Technická kybernetika), int. č. projektu: 21332, doba řešení: 2019
 4. Vývoj modelů a numerických metod a jejich aplikace v SW pro řešení PDR
  řešitel: Pavel Exner (NTI, FM TUL), int. č. projektu: 21333, doba řešení: 2019
 5. Sběr a zpracování velkoobjemových dat
  řešitel: Vratislav Žabka (MTI, FM TUL), int. č. projektu: 21334, doba řešení: 2019
 6. Hydrogenace oxidu uhličitého na syntetizovaných a stabilizovaných bimetalových nanočásticích pomocí přírodních polymerů
  řešitel: Daniele Silvestri (DSP Nanotechnologie), int. č. projektu: 21335, doba řešení: 2019
 7. Vývoj holografické metody pro měření topografie povrchu optických elementů
  řešitel: Marek Mach (DPS Aplikované vědy v inženýrství), int. č. projektu: 21336, doba řešení: 2019-2020
 8. Aplikace pokročilých technologií a prostředků řízení v elektromobilitě
  řešitel: Pavel Jandura (MTI, FM TUL), int. č. projektu: 21337, doba řešení: 2019
 9. Pokročilé experimentální a výpočetní metody v přírodních vědách
  řešitel: Michal Malík (NTI, FM TUL), int. č. projektu: 21338, doba řešení: 2019-2021
 10. Implementace online extrakce nezávislých vektorů založené na pomocné funkci
  řešitel: Jakub Janský (DSP Technická kybernetika), int. č. projektu: 21339, doba řešení: 2019-2020
 11. Analýza difuzních jevů probíhajících při řízeném uvolňováním léčiv z nanovláken
  řešitel: Nikifor Asatiani (DSP Nanotechnologie), int. č. projektu: 21340, doba řešení: 2019-2021

 

Projekty řešené v SGS 2018

 1. Aplikace technické kybernetiky v mechatronických systémech
  řešitel: Ing. Vratislav Žabka, Ph.D. (MTI)
 2. Pokročilé výpočetní a experimentální metody v přírodních vědách
  řešitel: Ing. Bc. Michal Malík, Ph.D. (NTI)
 3. Nové metody strojového učení, zpracování signálů a návrhu číslicových obvodů
  řešitel: Ing. Karel Paleček, Ph.D. (ITE)
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav