Přihlásit

SGS 2023

Zásady studentské grantové soutěže TUL pro rok 2023
Principles for Student Grant Competition for 2023

Dedikace publikací projektům SGS

Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2021-1234. Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
-------------------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Where xxx is the evidence number like SGS-2021-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).
_____________________________________________________________________________________________________

Vykazování výstupů projektu v publikace.tul.cz / Reporting project outputs in publikace.tul.cz

Podíly spoluautorů výstupů projektu (tedy např. publikací) podpořených projektem SGS musí být v systému publikace.tul.cz vykázány pod fakultou a příslušným pracovištěm (ústavem).

Shares of co-authors of project outputs (e.g. publications) supported by the SGS project must be reported in the system publikace.tul.cz under the faculty and the relevant department.


Další informace:
Hodinová sazba pro DPP/DPČ platná pro rok 2023 na typ práce „řízení a organizace studentského projektu“ činí 144,- Kč.
The hourly rate effective for 2023 for the DPP/DPČ for the type of work „management and organization of the student project“ is 144,- CZK/hour.

 

Seznam podpořených projektů Studentské grantové soutěže pro rok 2023

Evidenční číslo projektu Interní číslo projektu Název projektu Řešitel Číslo prac. Období řešení projektu
SGS-2021-3027 21430 Úprava povrchu nanovlákenných membrán pro čištění vody I. Gallus MTI
7630
1.2.2021 – 31.12.2023
SGS-2021-4026 21437  Polyvinylidenfluoridová nanovlákenná membrána pro čištění vod M. Ahmed NTI
7640
1.2.2021 – 31.12.2023
SGS-2022-3008 21469 LANDAU-WATER: Laserem sestavené recyklovatelné nanokatalyzátory k degradaci antibiotik nežádoucích ve vodních systémech O. Havelka NTI
7640
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3024 21472 Vývoj fotokatalytických samočisticích vrstev pro inhibici růstu nežádoucích mikroorganismů M. Petržílková NTI
7640
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3037 21474 Modifikace ultrafiltračních membrán z dutých vláken prostřednictvím tenkých vrstev pro omezení biofoulingu H. Taghavian CxI
8320
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3052 21476 Vyšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řeči F. Kynych ITE
7620
1.2.2022 - 31.12.2024
SGS-2022-3084 21478 Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých technologií v elektromobilitě L. Krčmář MTI
7630
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2023-3325 21524 Testování prostorových modulací v komprimovaném hyperspektrálním snímání L. Klein NTI
7640
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3334 21525 Analýza defektů v optickém pokrytí s použitím nelineárních optických jevů J. Lukeš NTI
7640
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3372 21526 Mechanismus degradace plastů na biologické bázi činností řas, bakterií a hub s analýzou potenciálně zapojených enzymů M. Marlita NTI
7640
1.2.2023 – 31.12.2024
SGS-2023-3378 21527 Predikce porušení vláknových kompozitních materiálů V. Vomáčko NTI
7640
1.2.2023 – 31.12.2024
SGS-2023-3379 21528 Numerická homogenizace pomocí hlubokého učení M. Špetlík NTI
7640
1.2.2023 – 31.12.2024
SGS-2023-3382 21529 Sběr dat, analýza, klasifikační metody a přístupy detekci defektů vozovek Y. Boyarchikov MTI
7630
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3386 21530 Ekonomic Model Predictive Control s Adaptivní Komplexitou pro Inteligentní Hybridní Fotovoltaika-Bateriové Mikrosítě P. Vedel MTI
7630
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3398 21531 Analýza vlivu elektromagnetické interference na srdeční implantabilní elektronická zařízení T. Souček MTI
7630
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3399 21532 Optimalizace detekce centra strukturovaného svazku M. Dušek NTI
7640
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3401 21533 Vylepšené autonomní řízení vozidla založené na GNN jako technice strojového učení R. Moezzi MTI
7630
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-3404 21534 Energetický model tiskového robotu D. Kajzr MTI
7630
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2023-8354 21552 Výroba a využití zelené uhlíkatých materiálů pro odstranění nově se objevujících znečišťujících látek z vody M. Khaleghiabbasabadi NTI
7640
1.2.2023 – 31.1.2024
SGS-2021-3103 21068 FM - Organizace SGS Z. Koldovský DFM
7817
1.2.2021 – 31.12.2023
SGS-2021-3203 21069 FM - Studentská vědecká konference Z. Koldovský DFM
7817
1.2.2021 – 31.12.2023

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav