Přihlásit

SGS 2022

Zásady studentské grantové soutěže TUL pro rok 2022
Principles for Student Grant Competition for 2022

Dedikace publikací projektům SGS

Tato informace se týká způsobu dedikace publikací projektům SGS tak, aby to bylo v souladu se Zásadami. Do publikací prosím vkládejte frázi:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Za xxx prosím uvádějte evidenční číslo projektu tj. například SGS-2021-1234. Prosím neplést s číslem nákladového střediska (např. 12354/115).
-------------------
Regarding publications that were supported by your SGS project, please include the following dedication into that paper:
"This work was (partly) supported by the Student Grant Scheme at the Technical University of Liberec through project nr. xxx."

Where xxx is the evidence number like SGS-2021-1234 (not the internal number like 12354/115 for the financial project account).
__________________________________________________________________________________

Vykazování výstupů projektu v publikace.tul.cz / Reporting project outputs in publikace.tul.cz

Podíly spoluautorů výstupů projektu (tedy např. publikací) podpořených projektem SGS musí být v systému publikace.tul.cz vykázány pod fakultou a příslušným pracovištěm (ústavem).

Shares of co-authors of project outputs (e.g. publications) supported by the SGS project must be reported in the system publikace.tul.cz under the faculty and the relevant department.


Další informace:
Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2022 na typ práce „řízení a organizace studentského projektu“ činí 144,- Kč/hod. (článek 2.5.b Zásad)/
The hourly rate for DPP / DPČ for the year 2022 for the type of work "management and organization of a student project" is 144, - CZK / hour. (Article 2.5. b) Principles)

Seznam podpořených projektů Studentské grantové soutěže pro rok 2022

Evidenční číslo projektu Interní číslo projektu Název projektu Řešitel Číslo prac. Období řešení projektu
SGS-2020-3059 21365 Interakce modifikovaného ultrazvukového vlnění s biologickými systémy P. Schovanec NTI
7640
1.2.2020 – 31.12.2022
SGS-2021-3003 21428 Zobrazování dynamiky fotoluminescence pomocí náhodné excitace vzorku a komprimovaného snímání J. Junek NTI
7640
1.2.2021 – 31.12.2022
SGS-2021-3027 21430 Úprava povrchu nanovlákenných membrán pro čištění vody I. Gallus MTI
7630
1.2.2021 – 31.12.2023
SGS-2021-3051 21432  Olše lepkavá - genetická diverzita mikrobiomu rhizosféry při stresových podmínkách a expozici vůči polutantům A. Amirbekov NTI
7640
1.2.2021 – 31.12.2022
SGS-2021-4026 21437  Polyvinylidenfluoridová nanovlákenná membrána pro čištění vod M. Ahmed NTI
7640
1.2.2021 – 31.12.2023
SGS-2022-3002 21468 Návrh a konstrukce radiofrekvenčních cívek pro 1H/19H/31P MR zobrazování a spektroskopii při vývoji nových responzivních kontrastních látek a studiu buněčných metabolitů M. Vít MTI
7630 
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2022-3008 21469 LANDAU-WATER: Laserem sestavené recyklovatelné nanokatalyzátory k degradaci antibiotik nežádoucích ve vodních systémech O. Havelka NTI
7640
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3016 21470 CFD, FEM a stochastické simulace  M. Lasota NTI
7640
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2022-3023 21471 Identifikace a modelování stárnutí baterie P. Vedel MTI
7630
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2022-3024 21472 Vývoj fotokatalytických samočisticích vrstev pro inhibici růstu nežádoucích mikroorganismů M. Petržílková NTI
7640
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3027 21473 Pokročilé oxidačně-redukční procesy pro sanace kontaminovaných vod B. Socha NTI
7640
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2022-3037 21474 Modifikace ultrafiltračních membrán z dutých vláken prostřednictvím tenkých vrstev pro omezení biofoulingu H. Taghavian CxI
8320
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3052 21476 Vyšetřování x-vektorů v online systémech zpracování řeči F. Kynych ITE
7620
1.2.2022 - 31.12.2024
SGS-2022-3083 21477 Analýza šumu při ultrapřesném laserovém měření transmise V. Miller NTI
7640
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2022-3084 21478 Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých technologií v elektromobilitě L. Krčmář MTI
7630
1.2.2022 – 31.12.2023
SGS-2022-3089 21479 Hyperspektrální mikroskopie v blízké infračervené oblasti na bázi komprimovaného snímání L. Klein NTI
7640
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2022-3094 21480 Definice požadavků pro Linux4Space L. Mázl NTI
7640
1.2.2022 – 31.01.2023
SGS-2021-3103 21068 FM - Organizace SGS Z. Koldovský DFM
7817
1.2.2021 – 31.12.2023
SGS-2021-3203 21069 FM - Studentská vědecká konference Z. Koldovský DFM
7817
1.2.2021 – 31.12.2023

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav