Přihlásit

Výběrové řízení

Program Erasmus+ podporuje studijní pobyty, stáže, zaměstnanecké mobility v oblasti výuky a školení a v neposlední řadě také letní školy. Studenti se mohou zúčastnit výjezdů na základě harmonogramu jejich studia. V případě zaměstnanců se výjezd opírá o kvalifikační podmínky programu Erasmus+ a doporučení přímého nadřízeného.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský nebo doktorský).
Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
Za výběrové řízení zodpovídá ECTS Koordinátor fakulty. Prioritou jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé.

Během listopadu probíhá na FM informativní schůzka s fakultním koordinátorem, kde jsou všem sděleny nejdůležitější pokyny k výjezdu a průběh výběrového řízení. Studenti se zde dozvědí, jaké možnosti jim fakulta nabízí a jaké požadavky pro výjezd musí splnit. Základem pro výjezd je odevzdání přihlášky, kterou naleznete v sekci formuláře a přihlášení na výjezdy v systému STAG.

Termín výběrového řízení: přihlášky můžete podávat od 8.1.2024(bude zveřejněno), prostřednictvím systému STAG.

Součástí je jazykový test, který nemusí absolvovat studenti s certifikátem znalosti AJ min. B2, vykonali-li doktorskou zkoušku z AJ.

Test z anglického jazyka proběhne xxxx (bude zveřejněno) v zasedací místnosti DFM, budova A.


Doporučujeme zvolit si minimálně dvě partnerské instituce, zejména jedná-li se o studijní pobyt. Je to z důvodu možných nominací. Každá univerzita má stanovené kvóty studentů nebo zaměstnanců, které musíme dodržovat. Přednost nominace studenta závisí na výsledcích výběrového řízení.

Mobility probíhají v rámci bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami. Co se týká stáží, je akceptovatelný i zvací dopis přijímající instituce, na základě kterého fakultní koordinátor může stáž potvrdit. Není to však ve VŠECH případech!


ERASMUS+ AKTUÁLNĚ

Nestihli jste se přihlásit do výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2023/2024?

Máte i tak možnost se o výjezd ucházet i v průběhu akademického roku!

 

 

Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav