Přihlásit

Vedení fakulty

Josef Cernohorsky

děkan (detail agendy)
doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.

Jana Vitvarova

proděkanka pro vnější vztahy (detail agendy)
Ing. Jana Vitvarová, PhD.

Jan Koprnicky

proděkan pro studium (detail agendy)
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

Petr Sidlof

proděkan pro vědu, výzkum a zahraničí (detail agendy)
doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

Zdenek Pliva

proděkan pro legislativu a rozvoj (detail agendy)
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

Vedoucí ústavů

 • doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.
  Ústav informačních technologií a elektroniky (ITE)
 • doc. Ing. Milan Kolář, CSc.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky (MTI)
 • Ing. Josef Novák, Ph.D.
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI)

Kolegium děkana

 • doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D. – děkan fakulty
 • Ing. Jan Koprnický, Ph.D. – proděkan pro studium
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. – proděkan pro legislativu a rozvoj
 • doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a zahraničí
 • Ing. Jana Vitvarová, PhD. – proděkanka pro vnější vztahy
 • doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D. – vedoucí ITE – Ústav informačních technologií a elektroniky
 • doc. Ing. Milan Kolář, CSc. – vedoucí MTI – Ústav mechatroniky a technické informatiky
 • Ing. Josef NovákPh.D. – vedoucí NTI – Ústav nových technologií a aplikované informatiky
 • Ing. Olga Livorová – tajemnice fakulty
 • doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D. – předseda akademického senátu FM
Hlavní partneři
 • ČEZ
  ČEZ
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
Partneři
 • ABB
  ABB
 • Actis
  Actis
 • Adient
  Adient
 • INISOFT
  INISOFT
 • MicroNova
  MicroNova
 • RS Components
  RS Components
 • T-MC66
  T-MC66
 • Unicorn
  Unicorn
 • ZF
  ZF
Školy
 • SPŠ a VOŠ Jičín
  SPŠ a VOŠ Jičín
 • SPŠ Česká Lípa
  SPŠ Česká Lípa
 • SPŠ a VOŠ Liberec
  SPŠ a VOŠ Liberec
 • SOŠ, SPŠ Varnsdorf
  SOŠ, SPŠ Varnsdorf
 • SPŠ Mladá Boleslav
  SPŠ Mladá Boleslav